donderdag 27 september 2012

ARJAN DE ROOIJ: 'KATER VAN TRAMDEBACLE'Hij had een korte nacht achter de rug, om half vier in z'n bed en vanochtend was hij al op bezoek bij burgemeester Rehwinkel geweest om het e.e.a. door te spreken. Want, wat nu? De lezer heeft het waarschijnlijk wel meegekregen, het college is gisteravond gevallen, de SP en D'66 haakten op 'tramgebied' af. Omstreeks kwart over elf vanochtend zag ik fractievoorzitter Arjan de Rooij op de donderdagochtendmarkt ijsberen, de telefoon onafgebroken aan z'n oor. Zie foto.

De in Beijum woonachtige De Rooij wilde wel even voor de camera z'n zegje doen. Hij baalt als een stekker. Want, hoezo achter de rug om de pers inschakelen zoals D'66 en de SP hebben gedaan? Volgens De Rooij is de komst van de tram naar Groningen nog niet helemaal afgeschreven: "Er moet nog over gestemd worden." Op dat moment van interviewen reed buslijn 6 achter hem langs naar de stad. "Die gaan de komende jaren overvol worden. En weet je wat ook erg is? De tram was niet alleen goed geweest voor de bereikbaarheid van de stad, het is ook nog eens zeven miljoen euro per jaar goedkoper dan de bus."

Het is dubbel balen voor De Rooij. Op inhouds- én op betrekkingsniveau. De tram is mijlenver van de stad vandaan, en zijn betrekkingen met de collega's die de tram hebben laten vallen zijn verstoord.
Bekijk en beluister de video.

12 opmerkingen:

Anoniem zei

Waarom zou alles sneller dan snel moeten en goedkoper dan goedkoop ?
Er bestaat ook nog zoiets als ergens een goed gevoel over hebben .

Anoniem zei

Zou dit de enige kater zijn ?

Kees Huizenga zei

Arjan de Rooij vergeet te melden dat de wethouders Visscher en Schroor dinsdag jl. "een dubbele aantekening" lieten maken bij de conceptbegroting 2013 in wording. Dat is een correcte procedure in noodgevallen, gegeven het Reglement van Orde van het college van Burgemeester & Wethouders in Groningen.

De grote vraag is waarom de drie pro-tram-wethouders demissionair (in een gans demissionair college van B&W) blijven werken aan een "beleidsarme" begroting 2013 (zonder grote tramuitgaven).

Waarom heeft de gemeenteraad geen motie van wantrouwen tegen De Vries, Pastoor & Dekker aangenomen? Conform art. 49 van de Gemeentewet (onvrijwillig ontslag). Immers: een raadsmeerderheid is tegen de Regiotram en dat zal zo blijven. Ondanks de ijdele hoop van Arjan de Rooij c.s.

Anoniem zei

Misschien omdat de dagelijkse zaken (snoeien bijv.) dan doorgang kunnen blijven krijgen. En nieuw beleid voor een nieuwe raad is.

Anoniem zei

Net op de radio gehoord dat de PvdA een begroting 2013 gaat steunen waarin de tram NIET voorkomt.

Als dat zo is, waarom dan al die heisa? Of is dit weer opportunisme?

(rené)

Anoniem zei

Hoop dat de pvda nu zijn sociale gezicht laat zien en ballen toont.
Nu geen tram maar inzetten op het sociale domein .
Wip die Karin Dekker er uit!

Kees Huizenga zei

Hierbij een prachtig overzicht van (recente) artikelen van RTV Noord over de Regiotram:

http://www.rtvnoord.nl/index/index.asp?q=regiotram&show=all

@ René:

Hoe kunnen pro-tram-wethouders in rede akkoord gaan met een Gemeentebegroting 2013, waarin geen strategische keuze voor de Regiotram wordt gemaakt? Een reden te meer dat de pro-tram-wethouders gisteren per direct hadden moeten aftreden door middel van een motie van wantrouwen.

De motie van Eelco Eikenaar van de SP-fractie had het gisteren in eerste instantie over "de overgebleven wethouders", maar dat kan gemeenterechtelijk niet als de pro-tram-wethouders vrijwillig ontslag nemen volgens art. 43 lid 1 van de Gemeentewet. Dan blijven deze wethouders nog minstens één maand in demissionaire toestand aan, tenzij eerder voor vervanging wordt gezorgd. Zie art. 43 lid 2 van de Gemeentewet.

Het is zeer bizar dat de overgebleven wethouders van de PvdA en GroenLinks kunnen leven met een "beleidsarme" Gemeentebegroting 2013 zonder daadwerkelijke keuze voor de Regiotram. Dat is te "flexibel". In jouw woorden: "opportunisme". De hond bijt in zijn eigen staart! Het is innerlijk tegenstrijdig gedrag. Waar blijft de politieke geloofwaardigheid van de wethouders, die hun ontslag hebben aangekondigd? Als beleidsvoornemen. Ik wil die ontslagbrief zo spoedig mogelijk zien! Dat wil zeggen: een schriftelijke brief aan de gemeenteraad, gegeven art. 43 lid 1 van de Gemeentewet.

De Gemeentewet valt te lezen d.m.v. www.wetten.nl of www.overheid.nl.

Anoniem zei

Na ontslag heeft een meerderheid van de SP, D66, CDA, VVD en de Stadspartij in de gemeenteraad gekozen voor een beleidsarme begroting zonder tram. De CU wilde nog 2 conceptbegrotingen dat wilde de raad niet.

Kijk je naar de zetels in de Raad 39 in totaal
PvdA 9, VVD 6, GL en Stadspartij ieder 5, SP en D66 ieder 4, CDA en CU ieder 2 en Student en Stad en PvdD 1.

Er moet een begroting komen dus moet je na ontslag vaststellen hoe gaan we dat doen. Dus zo, met een meerderheid van stemmen.
Stel iedereen van die partijen heeft tegen de tram gestemd (er staat wel meerderheid op website gemeente) dan heb je 21 zetels tegen de 39.

Dit is na ontslag vastgesteld.
De stap die nu moet worden gemaakt is hoe wordt een nieuw college gevormd.
En daar zitten die wethouders niet meer in.

Kees Huizenga zei

Het ontslag van de wethouders De Vries, Pastoor en Dekker gaat pas een maand na de dag van hun ontslagbrief in werking treden. Ze zijn nu demissionair.

Zie art. 43 lid 2 van de Gemeentewet:
"Het ontslag gaat in met ingang van de dag, gelegen een maand na de dag waarop hij zijn ontslag heeft genomen of zoveel eerder als zijn opvolger de benoeming heeft aangenomen." Einde citaat.

Het huidige demissionaire college van B&W moet de lopende zaken afhandelen. Hieronder vallen de BOB-perikelen in Beijum met de BOBWAARHEID/BOB-krant.

Anoniem zei

@Kees Huizenga: is het mogelijk om tussentijdse verkiezingen uit te schrijven na een bestuurlijke crisis op gemeenteniveau? Ik hoor daar niemand over. Terwijl dat in de lándelijke politiek net is gebeurd.

(rené)

Kees Huizenga zei

Geachte René,

Op gemeentelijk - en provinciaal niveau is het niet mogelijk om tussentijdse verkiezingen te houden na een bestuurlijke crisis.

Het ontbindingsrecht is alleen op landelijk niveau mogelijk. Ik doel op de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Bij gemeentelijke herindelingen kunnen wel tussentijdse verkiezingen plaatsvinden.

Kees Huizenga zei

Dat "oude" verhaal van Arjan de Rooij dat de tram op jaarbasis zeven miljoen euro goedkoper is dan een bussenstelsel, mist een deugdelijke bewijsvoering. Is derhalve volledig onjuist.

Zie hier het uitvoering verhaal van vervoersdeskundige/bestuurskundige Arthur Kamminga van 16 juni 2012 (met documenten en een berekening):

http://www.arthurkamminga.nl/blog/?p=112

Arthur Kamminga geeft een prachtige berekening en komt tot een geheel andere conclusie, waarop de PvdA-fractie tot op heden geen draagkrachtig gemotiveerd weerwoord heeft gegeven. Waarvan melding.