maandag 24 september 2012

ONTWIKKELINGEN WINKELPLEIN WEST


Volgens een betrouwbare bron wordt in januari een begin gemaakt met de uitbreiding van de Lidl op Plein West. De winkel van de Duitse prijsbreker zal er, zoals al eens eerder vermeldt, letterlijk en figuurlijk op vooruit gaan, de voorgevel die u op bovenstaande foto ziet zal naar voren worden verplaatst en parallel met de gevel van kapper De Boer gaan lopen. Hoe de verbouwing in z'n werk zal gaan, of de winkel noodgedwongen een tijdje dicht moet of niet, of hoe dat bouwtechnisch gezien met het naastgelegen pand van de computerzaak zal gaan verlopen, is nog niet bekend.  Het plein zal door de verbouwing naar verwachting wat kleiner gaan worden qua bewegingsruimte, immers de fietsenstanders en de winkelkarren zullen ook naar voren moeten verhuizen. Aan de andere kant van het plein wordt de oude ruimte van voormalig pizzeria La Scala gereed gemaakt voor een nieuwe aspirant-verhuurder. Hoe lang het gaat duren voordat het bovenste pand weer 'bewoond' gaat worden is niet bekend. Het kan lang duren, links op de rechter foto ziet u een gedeelte van het pand waar vroeger de fietsenmaker was gehuisvest. Hoe lang staat die al leeg? Anderhalf tot twee jaar? Jammer, leegstand bevordert de levendigheid en gezelligheid bepaalt niet op West.

Geen opmerkingen: