donderdag 13 september 2012

NA BORG-SCHOUWEN OPKNAPBEURTEN

De afgelopen weken zag ik her en der in de wijk krijtstrepen op straat. Zie ook voor op de foto die u ziet. Als je goed keek (kijkt) zag je bij de strepen grote of kleine oneffenheden. Stenen lagen los, de bodem was ingezakt of er was iets anders aan de hand. Sinds een paar dagen valt me op dat er bij de strepen werkzaamheden worden uitgevoerd. Een maand of drie geleden waren vrijwilligers bezig om al deze oneffenheden in kaart te brengen. BORG-schouwen heet zoiets, zie daarvoor de meest onderstaande link.
 De gemeenteraad heeft kwaliteitseisen vastgesteld waar de openbare ruimte in de gemeente Groningen aan moet voldoen. In het beheerplan BORG (Beheerplan Openbare Ruimte Groningen) is opgenomen aan welke eisen de verschillende elementen in die openbare ruimte moeten voldoen.
De gemeente werkt dagelijks aan het onderhoud van de stad. Bewoners en bezoekers aan de stad moeten prettig kunnen werken, winkelen en recreëren. Maar hoe verzorgd moet het zijn op straat? Mogen er randjes gras tussen de stenen uitpiepen? Liggen alle stoeptegels wel recht? Het onderhoud van een industrieterrein stelt andere eisen dan bijvoorbeeld een winkelstraat. Dit alles wordt beoordeeld. Dat gebeurt mede door een aantal Stadjers.

BORGschouw. Ieder jaar, gedurende een periode van zes tot acht weken voor de zomervakantie, wordt in alle wijken geschouwd. Deze meetgegevens leveren waardevolle informatie op voor, onder andere, de jaarplanning van het onderhoud- en beheerprogramma. http://gemeente.groningen.nl/vrijwilligers/beheer-openbare-ruimte-borg/
Zie ook http://www.vbno.info/nl/vbno-ondernemer-vh-jaar/vbno-ondernemer-2011/detail/126/schouwen-volgens-de-methode-borg-schouwen

Geen opmerkingen: