zondag 23 september 2012

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (124)

Niet alleen bij mensen zie je na verloop van tijd sporen van ouderdom en slijtage, dat is bij alle andere levensvormen ook het geval. Vlinders vormen daarop geen uitzondering, in tegendeel. De atalanta op de foto is zo te zien hoogbejaard en zal de komende winter waarschijnlijk niet meer beleven / overleven. Op een mooie (laatste?) zomerse dag in september zag ik op De Wiershoeck en de Schoolwerktuin nog tientallen vlinders. Atalanta’s, kleine vossen en diverse soorten witjes waren het talrijkst, maar ook gehakkelde aurelia en bont zandoogje bezochten de al rijk bloeiende (herfst-)asters.

Opvallend was het grote verschil tussen de mooie “verse” atalanta’s en de “afgevlogen” exemplaren van de vorige generatie. Vlinders hebben, net als bijvoorbeeld wespachtigen en vliegen, in beginsel vliezige en doorzichtige vleugels die dun en zeer kwetsbaar zijn. Het vleugeloppervlak is bij vrijwel alle vlinders echter niet te zien doordat het gehele vleugeloppervlak bedekt is met ontelbare microscopische schubben. Deze zijn zo klein dat ze met het blote oog niet te zien zijn; als men de vleugel van een vlinder aanraakt, blijft er een poederachtige substantie achter op de vinger.
De schubben zijn kwetsbaar en breken gemakkelijk af. Omdat ze niet meer aangroeien zijn de vleugels van oudere vlinders vaak gedeeltelijk kaal. Bovendien slijten de vleugels, bijvoorbeeld doordat de vlinder met de vleugel iets raakt.

Ieder jaar vliegen grote aantallen atalanta’s uit Zuid-Europa naar Nederland en brengen hier een of meer nieuwe generaties voort. In het najaar worden, vooral langs de kust, vaak groepjes trekkende atalanta's waargenomen die weer terugkeren naar het zuiden. Met zijn zwaar beschadigde vleugel kan de atalanta op de foto nog wel vliegen, maar het gaat op zijn “oude dag” niet meer zo snel en Zuid-Europa zal hij zeker niet halen.

Het duurt nog wel even voordat (bijna) alle atalanta’s zijn vertrokken. Een enkeling zoekt hier een beschutte plek om te overwinteren en zal op een mooie voorjaarsdag al weer vrolijk rondfladderen.

(Info: Wikipedia, Vlinderstichting)

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: