donderdag 13 september 2012

SCHUTTINGOVERLEG IN PAND49

Misschien moet het geheugen van de lezer in deze even worden opgefrist. Wat en hoezo schuttingoverleg? Waar gaat dit ook nog maar over? Kijk daarvoor eerst even ruim drie maanden geleden hier terug. Nee, niet iedereen was even amused toen in juni ineens een schutting verrees voor het open gat dat het gesloopte verpleeghuis achter had gelaten. Was je eindelijk van dat grote witte gebouw voor je deur verlost, wordt daar ineens een soort van houten 'Berlijnse muur' voor in de plaats gezet. Problemen zijn er doorgaans om opgelost te worden, Innersdijk toonde begrip voor de klachten van omwonenden en laatstgenoemden gingen met een afgevaardigde van het verpleeghuis in conclaaf over het weer draaglijk en acceptabel maken van het uitzicht.
Ongeveer een maand geleden werden enquêteformulieren aan omwonenden uitgedeeld. Wat zou u met de schutting willen?

Vanavond was daarover een bijeenkomst georganiseerd tussen afgevaardigden van de omwonenden met activiteitenbegeleidster Elisa ten Hof van Innersdijk en Marijke Langius van Pand49. (Op bovenste foto ziet u linksachter Marijke Langius, naast haar Elisa ten Hof en op de voorgrond een der omwonenden). Er werd geïnventariseerd en er werden concrete plannen gemaakt. Eerst de plannen die uit de enquête naar voren kwamen. Doorkijkjes in de schutting maken, een afbeelding van spelende kinderen, silhouetten plaatsen, optical illusions aanbrengen, een afbeelding van een park of een ander natuurbeeld, etc. Dan de concrete uitvoeringen, op woensdag 19 september gaat het los, vanaf tien uur in de ochtend zal de schutting in de grondverf worden gezet. Let op, alleen het gedeelte voor het rijtje huizen aan de Clarema- en Bentismaheerd! Een week later, op 25 september, gaat het echte decoratieve werk beginnen, de schutting zal die dag een nieuwe aankleding krijgen.
Zijn er nog meer plannen? Ja, wie weet wordt er een soort van ruilboekenkast neergezet, een spullenrek voor verloren of gevonden dingen of een dartspel of andere speelobjecten voor kinderen.

Je weet het niet, september, het kunnen echte regenachtige herfstdagen worden, in dat geval zullen in Pand49 silhouetten worden geschilderd.
Komt er nog meer? Elisa ten Hof: " Er komt ook een spandoek te hangen waarop staat aangegeven hoe het nieuwe Innersdijk eruit komt te zien. Maar of dat er dan al hangt, weet ik niet. Dat ligt er aan hoe snel de Zwarte Hond (architectenbureau; JF) en Innersdijk overeenstemming hebben bereikt over de plannen."
Binnenkort meer nieuws uit Innersdijk. (Ten Boer)
(Meehelpen? Beijumnieuws@online.nl,of
meld je in Pand49, naast de Aldi)

Geen opmerkingen: