dinsdag 11 september 2012

GEEN VERKIEZINGSKOORTS IN BEIJUM


Ondergetekende ging er gisteravond echt even een half uurtje naar op zoek. Hij zag geen van het CDA, niet van D'66 en niet van Groen Links of de Christen Unie. Wel enkele verkiezingsposters van de SP en de PvdA. Zeer weinig tot geen posters van politieke partijen achter de ramen in Beijum, zou dat een teken aan de wand zijn? Waarschijnlijk.  Vier maanden geleden beleefden we een geflopte tramposteractie (voor en tegen) in de wijk. Nee, Beijumers lopen niet zo te koop met hun politieke voorkeuren. Een EK of WK-voetballen kan de mensen op straat nog in beweging krijgen, er is dan een wij-gevoel, je stem uitbrengen is toch meer een privé-kwestie. Campagne voeren bij het winkelcentrum of posters achter de ramen hangen, het maakt eigenlijk niks uit, de verhoudingen in de grootste wijk van de stad liggen toch al min of meer vast. De PvdA is sinds jaar en dag de grootste partij in Beijum, gevolgd door de SP. Wat mij betreft een beetje overdreven om verkiezingsposters van beide partijen op te hangen, het lijkt eerder op een vorm van zelfbevrediging om zo'n plakkaat voor je ruit te hangen, dan dat het zou kunnen gaan om het over de streep trekken van zwevende kiezers. Maar enfin, iedereen moet doen wat hem of haar goed dunkt.

Beijum is sinds jaar en dag een linkse wijk, het zal vast te maken hebben met de nodige minder draagkrachtigen die hier wonen. Om er even een paar kort door de bocht-redeneringen tegen aan te gooien, in het meer draagkrachtige Haren zullen meer VVD-stemmers wonen dan in Beijum, en in het kerkelijke Zuidwolde zullen de nodige CDA-ers huizen.
Landelijke verkiezingen zijn niet helemaal te vergelijken met gemeenteraadsverkiezingen, maar kijk nog even hier hoe 4512 Beijumers in 2010 stemden.
Dan op landelijk niveau, het lijkt er veel op als of we midden in het Nederlands kampioenschap van de Politieke Partijen zitten. Bijna elke avond is er wel een 'wedstrijd' op tv, compleet met voor- en nabeschouwingen.
Apart om te merken hoe het incestueuze samenwerkingsverband tussen de Telegraaf en de VVD op volle toeren draait. Elke dag kun je iets lulligs lezen over Samsom of Roemer, en elke dag maar weer wordt Rutte in het zonnetje gezet door de 'wakkere krant.' Wat een doorzichtige campagne.
Maar goed, geen krant zonder politieke kleur en voorkeuren. Objectiviteit is een illusie.
Het gaat om macht. En een gevoel van macht hebben is nog altijd lekker:
Macht in de politiek is de invloed die een persoon of organisatie heeft op andere personen of organisaties. Macht over anderen houdt in dat de machthebber hen kan opdragen of dwingen om zijn wensen uit te voeren. Er zijn verschillende gradaties van macht: je hebt een dictatuur waarbij alle macht in de handen is van één of een kleine groep mensen maar bij tirannie zal die persoon of die groep proberen alle macht in handen te hebben en zorgt ervoor, met middelen als geheime politie, terreur en andere geweldsinstrumenten, dat de macht in hun handen blijft. In een democratie wordt macht of invloed vergroot met overleg, lobbyen, overreding en via de stembus. Een specifieke uiting van macht is gezag. Gezag is gebaseerd op de erkenning of rechtmatigheid om macht uit te oefenen.

Veel mensen in de politiek streven ernaar hun macht te vergroten met alle mogelijke middelen. Volgens 'insiders' is macht over anderen verslavend en als men eenmaal macht heeft is het verleidelijk om die steeds verder uit te bouwen. Ook is het moeilijk om eenmaal verworven macht weer af te staan. http://nl.wikipedia.org/wiki/Macht_(politiek)

Gisteravond laat zat Wilders nog bij K en vd B. Alle vragen die hem niet bevielen waren dom, en de vragenstellers idem dito. Sommige politieke partijen zijn toch wel erg simpel als het op strategie neerkomt; de ander verketteren en jezelf en je 'partij' de lucht in prijzen. Het oeroude mechanisme van de ander willen kleineren om vervolgens de illusie denken te kunnen opwekken dat je dan zelf groot, sterk en betrouwbaar bent.

Veel wijsheid toegewenst morgen. Het beste is om met het hoofd én met het hart te stemmen.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Hahaha en de hele linkse propaganda machine van het complete omroep bestel laat je gemakshalve achterwege ? zo ook alle peilingbureau's en zelfs het CPB ? Gisteren nog het nieuwsuur debat gezien ?
Gewoon een beleidsmaker van de PvdA achter Rutte positioneren die 2 uur lang alleen maar nee zit te schudden.

Anoniem zei

Gaat het om hard of hart ?
Stem op wat je hart je ingeeft .
Zouden Beijumers niet simpelweg meer geinteresseerd zijn in leuke oppervlakkige dingen dan in het oppervlakkige van de politiek ?
Eerst ik , dan jij .
De gelovigen hebben van jongs af aan geleerd :" Eerst jij."
Maar of dat oprecht is ?
Roemer is gewoon een hele leuke , warme man .
Hoe kan hij winnen van die goed gebekte Rutten en Samson ?
Ik ga voor hem , waar een hart is is een huis .

Anoniem zei

Ik stem zeker niet op wat mijn hart mij ingeeft. Roemer mag dan een sympathieke man zijn. Ik ben niet vergeten hoe de gemeente in Groningen bij de overgang van SvB naar Menzis voor uitvoering PGB huishoudelijke hulp dat er nieuwe contracten moesten worden ingevuld met veel minder basisrechter voor de hulpen. Onder een SP wethouder. Ik heb niemand van de SP horen opkomen voor die rechten van die mensen.

Anoniem zei

Daarom kom ik op Beijumnieuws, de weegschaal van mijn gelezen nieuws van de Telegraaf-VVD en Beijumnieuws-links getinte partijen weer even recht te zetten.