dinsdag 18 september 2012

UIT DE OUDE DOOS (128)

De beide foto's die u hier afgebeeld ziet zijn nog niet zo erg oud, volgens de inzender dateren ze uit 2002 of 2003. U ziet werkzaamheden voor het oude pand van Ambiënte, tot een jaar of vijf, zes geleden was dit onderkomen voor Antillianen gehuisvest aan de Emingaheerd, tegenwoordig vind je de 'soos' in 't Trefpunt. Zie ook het blogbericht van gisteren. Ik vraag me af of de inzender zich niet een paar jaar vergist, was het een opknapbeurt in 2002, of toch de ontmanteling van het pand in 2005? Was dit niet vlak voor de verhuizing naar 't Trefpunt? Op internet staat een pdf-artikel. Nee, Ambiënte had een jaar of tien geleden niet alleen een gezelligheids-functie, zoals nu wel het geval is, het centrum werd ooit opgericht om de overlast van Antillianen op Plein Oost aan te pakken:
De stichting MJD is door het projectbureau Ganashi gevraagd een offerte uit te brengen met  betrekking tot de inzet van twee Antillianenwerkers in Beijum-Oost, in het kader van de sociale wijkvernieuwing, zoals beschreven in het projectplan “Er staat wat op het spel in Beijum-Oost, de aftrap”. In eerste instantie is bepaald dat de periode, waarvoor deze offerte geldt, twee jaar zal zijn, met een eventuele verlenging van één jaar.
Doelstellingen.
1. Het leveren van een bijdrage aan het vergroten van de veiligheid en het terugdringen van de overlast, veroorzaakt door (jong)volwassen Antilliaanse hanggroepen rond het winkelcentrum.
2. Voorkomen van groepsvorming met geïnstitutionaliseerde drugshandel.
3. Leveren van een bijdrage aan de positieverbetering van deze groep.
4. Informatie-uitwisseling en samenwerking in het kader van de sociale wijkvernieuwing.
De Antillianenwerkers worden gehuisvest in het MJD-pand aan de Emingaheerd, op de grens van Beijum West en Beijum-Oost.

Geen opmerkingen: