zondag 25 november 2012

EEN FIETSPAD ZONDER FIETSPAALTJES

Gisteren was in het nieuws dat er wellicht gekapt gaat worden in het woud van overbodige fietspaaltjes. In plaats van dat ze veiligheid zouden creëren trekken ze eerder ongelukken aan. De gemeente gaat de komende tijd onderzoeken of diverse fietspaaltjes overbodig zijn en verwijderd kunnen worden. Dit doen ze naar aanleiding van de motie ‘Fietsobstakels’ die de Christenunie heeft ingediend. Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn fietspaaltjes nuttig, maar de paaltjes zijn ook een oorzaak van veel eenzijdige verkeersongevallen. De gemeente gaat inventariseren op welke locaties fietspaaltjes veel verkeersongevallen veroorzaken en/of overbodig zijn. Vervolgens kijkt men of de paaltjes verplaatst of verwijderd worden. OOGTV. Ik moest er even aan denken bij het terugzien van de foto links, een paar dagen geleden gemaakt. Ineens hoorde ik een knal. Klabams, brommer tegen het wegdek. Foute boel, botsing. De lezer herkent de locatie, de ingang vanaf de wijkring naar de Albrondaheerd/ Winkelcentrum Beijum. Persoonlijk vind ik het een onoverzichtelijk kruispunt. Automobilisten die uit de straat komen waar u de auto ziet staan kijken vaak niet naar links én naar rechts. Terwijl er, vanuit het perspectief van de automobilist bekeken, er fietsverkeer van links en rechts kan komen. Van rechts omdat fietsers, en bromfietsers natuurlijk, om de auto ('s) heen richting Winkelcentrum kunnen willen rijden. Om even bij het begin van dit bericht terug te keren: er staan géén fietspaaltjes aan weerskanten van de weg. Misschien worden ze er wel gemist, en kunnen ze van elders in de stad waar ze overbodig zijn geworden naar Beijum worden verplaatst. Nog even naar de situatie op de foto, de bromfietster stapte na een minuut in gesprek te zijn geweest met de automobilist weer op z'n voertuig en vervolgde z'n weg. Hij had geen helm op. Maar het liep allemaal goed af.

Geen opmerkingen: