woensdag 28 november 2012

ONTWIKKELINGEN WINKELPLEIN WEST (4)

Deze  foto werd gistermiddag gemaakt. U ziet rechts de Primera in Winkelcentrum Beijum, en op de achtergrond de Lidl en de Vietnamese loempiakraam van Vancong Duong. Mijnheer Duong, hebt u al uitsluitsel van de gemeente waar uw kraam in de toekomst komt te staan in verband met uitbreiding van de Lidl? "Ja, ik ben vanochtend gebeld door het Zuiderdiep (Roez; JF). Ik heb ze gezegd dat ik het plan om m'n loempiakraam aan de voorzijde van het winkelcentrum op de parkeerplaats te zetten, niet accepteer. Ze wilden me naast de papier- en glascontainers neerzetten." Ok, duidelijk. Maar wat nu dan?  "Ik heb aangegeven dat ik wel permanent voor de Primera wil staan. Maar daar staat op donderdagochtend als het markt is de groenten- en fruitkraam. Die zou dan midden op het plein op de parkeerplaats moeten staan, ik ben niet van plan om elke donderdag de kraam ergens anders neer te zetten, ik wil elke dag op dezelfde plek staan." Kijk, een Vietnamees die geen behoefte heeft aan een assertiviteitstraining, Duong komt letterlijk en figuurlijk voor z'n zaakjes op. "De persoon van de gemeente zei tegen me, mijnheer, als u niet van de plek waar u nu staat weggaat naar een betere plek, dan kan de uitbreiding niet doorgaan." De gemeente Groningen kan de loempiakraam denk ik niet dwingen om te verhuizen, het is belangrijk om een deal met Vancong Duong te maken waar laatstgenoemde tevreden mee is. "Het lijkt me het beste als ze me zes dagen per week de plek voor de Primera geven (van maandag t/m zaterdag; JF), dan hoeft de Lidl of de gemeente maar één keer het electriciteitskastje van m'n kraam te verplaatsen."
Ik weet niet hoe de lezer er tegen aan kijkt, maar het hééft iets. Hoe gaan de twee machtsblokken, de gemeente Groningen en de Lidl, hier mee om? Wat gaan ze doen met ons sympathieke loempiaboertje op Plein West? Wordt de menselijke maat gehanteerd? Of gaan de snoeiharde mechanismen van macht, geld en belangen de hoofdrol opeisen? Kan dat dan ook zo maar? (De Lidl heeft grond van de gemeente Groningen gekocht om uit te breiden, maar op dat grondgebied heeft de Vietnamese Beijumer een pachtplaats)
Binnenkort meer hierover. Dan ook: waar komt de tijdelijke ingang van de Duitse grootgrutter als er verbouwd gaat worden?

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Een juridisch interessante zaak. De Duitse Supermarktketen Lidl heeft grond van de gemeente Groningen gekocht om meer winkelruimte te verkrijgen.

De oude pachtplaats van Vancong Duong is in het verleden overeengekomen met de dienst RO/EZ (de voormalige eigenaar en vergunningverlener). In de praktijk is deze rechtsregel van toepassing:

"Koop breekt geen huur!"

Idem dito: Koop breekt geen pacht!

Tenzij vooraf is overeengekomen om hiervan af te wijken.

Zeer opmerkelijk is dat de gemeente Groningen met de loempiaverkoper in onderhandeling is en niet Lidl (de nieuwe eigenaar van de pachtlocatie).

Indien de loempiaverkoper wordt gedwongen om een andere plaats te kiezen (of zelfs meerdere plaatsen), dan pleegt zowel Lidl als de gemeente Groningen wanprestatie. Met recht op een zeer grote schadevergoeding voor de eigenaar van de loempiakraam.

Ik herhaal dat de smalle uitgang naar de bushalte gevaarzetting oplevert voor ouderen, kinderen, vrouwen, etc. Het wordt een vrijplaats voor criminaliteit (een vluchtgang). Waarom heeft men dit niet ingezien bij de dienst RO/EZ? Heeft de ondernemersvereniging van het winkelcentrum Beijum hiervoor gewaarschuwd? Ik denk aan de heer André Hoogenberg en mevrouw Alice Meins.

Chris zei

Niet zo vreemd dat Mevrouw Meins geen bezwaren heeft. Het pand waar de Lidl in zit is namelijk van Meins Vastgoed BV.

Het is dus zeer waarschijnlijk niet de Lidl die grond koopt van de gemeente, maar Meins Vastgoed BV. Zij zal het pand ook wel aanpassen.

Winkelketens als de Lidl kopen in de regel geen panden aan maar huren enkel.
Een en ander is overigens simpel voor een paar euro te controleren bij het kadaster.