dinsdag 1 april 2014

DE RAADSELS VAN DE KORRE-FIETSBRUGGEN (4)


Door Willem PauwelussenIn vervolg op de artikelen en discussie op deze site over de Korrebrug en de wenselijkheid van een blijvende fietsverbinding hebben nu ook de regio- en de beijumkrant er hun journalistieke aandacht aan besteed.

De eerste beperkt zich tot wat algemeenheden die u hier ook al heeft kunnen lezen, de tweede neemt duidelijk stelling: er moet daar een fietsverbinding blijven. Verwarrend is dat de betiteling van beiden spreekt over ‘vervanging’ van de brug, terwijl nog lang niet zeker is of die brug inderdaad ter plekke vervangen zal worden.
Maar wat er wanneer zal gebeuren, we weten het nog steeds niet. Wat dat betreft blijven de raadsels bestaan. De Beijumkrant voegt daar, in zijn haast om argumenten voor behoud van de fietsverbinding aan te dragen, althans voor mij, nog enkele aan toe.

Raadsel  1

Als we aannemen dat er een fietsverbinding zal komen naast de nieuw te bouwen busbaanbrug, zou dan het aantal fietsers over de Korrebrug niet sterk afnemen? Ik woonde zelf tot voor kort in Ulgersmaborg, en dan lijkt me de route langs de Hamburgervijver echt wel een acceptabel alternatief en zeker niet minder sociaal veilig. En dat geldt dan ook voor fietsers uit Oosterhoogebrug, en Lewenborg tot Ruischerbrug en Ten Boer aan toe.

Raadsel 2

Ik heb eerder gememoreerd dat al sinds de mislukte Brugwachterflat plannen bestaan om de groenstrook aldaar naar het kanaal door te trekken. Ook om, ongeveer waar de Ulgersmaweg aftakt van de Pop Dijkemaweg, een autobarrière op te richten, en de auto’s in het verlengde van de Stadsweg naar de sluis te laten rijden. Logisch, want vrachtverkeer op die Pop Dijkemaweg, en dan ook nog met fietsers, het is van de gekke. Zo zou de Kardingeweg (voorlopig) de enige ontsluiting van het industriegebied zijn. Dan houd je nog auto’s aan de noordkant (dus niet “aan de zuidkant”) van de brug maar is er geen sprake meer van sluipverkeer, lijkt me.

Raadsel 3

Wat Karwei betreft, ik heb me indertijd door een leidinggevende laten vertellen dat het gebouw niet (meer) voldeed aan hun eisen en dat dit, “en niet het (geringe) bestemmingsverkeer”, voor het bedrijf de hoofdmotivatie was om te vertrekken. Ze zitten nu naast de Gamma, dat lijkt concurrentie maar is het niet. Het is hetzelfde bedrijf en ze bedienen verschillende segmenten van de markt, uitgedrukt in de omvang van de portemonnee.

Raadsel 4

Het laatste raadsel lijkt te zijn hoe onveilig de kruising Heerdenpad/Ulgersmaweg is. Ik heb gemerkt dat niet iedereen in de wijk daarover even bezorgd als de BOB. Ik herhaal hier dat m.i. die (al of niet vermeende) onveiligheid niets of in ieder geval heel weinig met de plaatselijke verkeerssituatie te maken heeft. Die heeft te maken met gedrag. Gedrag van mensen die zich blijkbaar niet storen aan verkeers- en andere (impliciete) gedragsregels. Het gevaar bestaat dan ook dat ‘extra maatregelen’ als extra betutteling wordt ervaren en dan alleen nog maar meer ergernis en dus afwijkend gedrag uitlokt.

Om een voorbeeld te noemen, op de Stadsweg zijn al heel wat dramatische ongelukken gebeurd. De gemeente vond in 2007 de oorzaak van de ongevallen niet in de verkeerssituatie liggen maar in het roekeloos rijgedrag.  Dus je kunt die hele kruising wel volzetten met stoplichten, zebra’s, aparte rode gebieden voor fietsers en weet ik niet allemaal wat. En dan rijden de auto’s gewoon over die rode gebieden en de fietsen rijden dwars door de voetgangers over de zebra’s en dan moet er weer een andere maatregel worden genomen. Hoera, wat is het toch geweldig dat we onze vrijheid garanderen door die steeds meer in regeltjes te verpakken.

Kortom: het gaat mij niet om de vraag of die brug al of niet onveilig is, want de een vindt van wel en de ander vindt van niet. Het gaat erom dat weggebruikers een beetje rekening met elkaar houden, op elkaar letten, respect voor elkaar hebben, niet voordringen omdat ze de sterkste zijn, niet lik op stuk geven als iemand tegenover jou een verkeersfout maakt, kortom je niet als een opgejaagd beest maar als een volwassen mens gedragen.

Dat is voor velen, en zeker in het verkeer, nog moeilijk genoeg.

(Foto's JF, vorige week gemaakt)
Zie ook deel 1, deel2 en deel 3.


9 opmerkingen:

Anoniem zei

Je hebt helemaal gelijk Willem !

Anoniem zei

Hoe komt het dat iedereen een eigen beleving bij de Gerrit Krolbrug heeft en toch wordt gezegd dat het onveilig is? Waar is dat gegeven op gebaseerd? Op meningen? Feiten? Vertel.

Willem Pauwelussen zei

Op feiten, die door iedereen weer anders worden beleefd, en die je dus ook een mening kunt noemen.
De grens tussen subjectief en objectief is een grijs gebied.
Wat ik als bedreigend ervaar kan een ander een spannende uitdaging vinden.

Anoniem zei

@Willem dank.
Ik vond het al zo merkwaardig te lezen dat er nog 'vijf jaar ellende' bij de Gerrit Krolbrug te wachten staat. Zo beleef ik de situatie daar helemaal niet.

Anoniem zei

Ik heb persoonlijk de ervaring komend vanaf de korreweg, na dat de brug open heeft gestaan, dat je uit moet kijken met de auto's die van de ulgersmaweg komen aangezien die gewoon optrekken en de bocht omgaan, zicht niets aantrekkend van fiets verkeer.
Ik denk dat het aantal ongelukken ook meevalt daar, door de fietsers die opletten en voorzichtig zijn en niet de automobilisten.

Kees Huizenga zei

Hierbij de beamerpresentatie door de heer Peter van der Wal bij de Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh (BHS) d.d. 25 maart 2014. Hij is omgevingsmanager Planstudie Vervanging Gerrit Krol-bruggen bij de afdeling Verkeer & Vervoer van de provincie Groningen.

Zie de sheets van de provinciale variantenstudie/planstudie van de Gerrit Krol-brug:

http://issuu.com/dehunze_vanstarkenborgh/docs/def_20-11-2013_variantenstudie_gerr/13?e=1684476/7284878

http://issuu.com/dehunze_vanstarkenborgh/docs/presentatie_de_hunze-vsk_25_maart_d/1?e=1684476/7284912

Bij de jaarvergadering van de BOB van 24 maart 2014 had deze beamerpresentatie eveneens kunnen plaatsvinden. Een gemiste kans. Dieptriest.

Zie verder:

http://regiokrantgroningen.nl/vervanging-gerrit-krolbrug-noodzakelijk/

Kees Huizenga zei

De tweede door mij genoemde link van vanmiddag gaat over de "Aansluiting N361/Ring Noord-Noorderhoogebrug".

Zie verder:
http://www.ringgroningen.nl/noordzeebrug/ring-noord-n361

Zonder gebruik van de plattegrond van de gemeente Groningen is het moeilijke kost!

Anoniem zei

Ik woon in Beijum maar de BOB spreekt echt niet voor mij hoor! Anita

Willem Pauwelussen zei

Maar het is de enige wijkraad die in Beijum functioneert, dus ook de enige groep die namens de wijk het overleg met de gemeente voert. Dus ook namens Anita.
En ja Kees, die linken ken ik wel hoor, waar dacht je dan dat ik de info weghad waarmee ik die vier delen heb volgeschreven, afgezien van persoonlijke interviews?
Gewoon naar de provinciesite gaan, en even doorklikken, het wijst de weg vanzelf.