dinsdag 8 november 2016

GEGOOCHEL ROND SINTERKLAASVIERING BEIJUM


'Vorig jaar was de sinterklaasviering in Beijum-Oost nogal schraal en er kwam maar een handjevol kinderen op af.'

Staat in Dagblad van het Noorden van gisteren, zie afbeelding links, en moet aantonen waarom WIJ-Beijum dit jaar terecht de sinterklaasviering op Oost niet door laat gaan.

Intocht Sint Plein Oost 2015. Handjevol kinderen? Minstens 50!!
De werkelijkheid is dat het gelogen is. Om een plausibele rechtvaardiging te vinden voor het afblazen van het kinderfeest door WIJ op Plein Oost.

De Beijumblogger was vorig jaar aanwezig bij de eenzame (want geen Pieten) intocht van de Sint op Plein Oost. Het regende en de temperatuur zat tegen guur aan. Maar toch kwamen er zeker vijftig, zestig kinderen op af, en niet heel flauw een handjevol zoals door DvhN is opgetekend. Hans Koopman van Lijn6 was ook aanwezig en bevestigt dat aantal.
Zie nog eens dit blogbericht, met foto's en video.

De blogger heeft er geen moeite mee dat de intochten van Sinterklaas teruggebracht wordt van twee -zoals jaren het geval is geweest-  naar een. Maar wees daar eerlijk in, zeg gewoon dat je het als WIJ-BEIJUM niet aandurft in verband met de Zwarte Pieten-discussie. Pikzwarte Pieten zou WIJ in verlegenheid kunnen brengen, maar schoorsteen-Pieten even zo. Lastig om daar als welzijnsinstelling je handen aan te moeten branden.

De mensen van Winkelcentrum Beijum spelen het spel eerlijker, ondergetekende weet dat er gediscussieerd is over de verschijning van Piet, maar het kinderfeest wordt niet met een kul-reden afgeblazen of veranderd. 

De uitkomsten van de gesprekken zijn bekend, zie de twee laatste woorden in het DvhN-artikel....Zwarte Pieten.

Dit is conform met wat in de meeste gemeenten in Nederland staat te gebeuren, intochten van Sinterklaas met Zwarte Pieten.

Twee jaar geleden interviewde de Beijumblogger een zwarte wijkgenoot die vindt dat Zwarte Piet moet blijven, zie nog eens hier

Vindt ook de zelfverklaarde trotse neger van Beijum, zie nog eens deze video.

Update 16.03 uur, de Beijumblogger vroeg aan Rene Paulissen van WIJ Beijum tekst en uitleg over de telling van vorig jaar en het wat de werkelijke reden is van het dit jaar niet doorgaan van de intocht op Oost.
Het antwoord van Paulissen was: Geen animo genoeg.
Ondergetekende weet niet of daar onderzoek naar is gedaan. 

Update 19.42 uur, op de vraag of er onderzoek is gepleegd antwoordde Paulissen:
Ja, als er genoeg ouders zijn geweest die een feest willen en mee willen organiseren dan hadden we dat gedaan.

3 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Waarom heeft de stadsredactie van het Dagblad van het Noorden geen hoor en wederhoor toegepast?

Elke journalist moet hoor & wederhoor toepassen! Dat is een journalistieke code!

Een intocht van St. Nicolaas met Zwarte Pieten is natuurlijk veel aantrekkelijker voor de kinderen en hun ouders. De weg van de minste weerstand kiezen is altijd fout.

Wat is de mening van de jeugdwerkers en wijkopbouwwerkers van Wij Beijum?

Wat is de mening van de Sociale Long Beijum?

Heeft de BOB nog wat in de melk te brokkelen?

Wat is de mening van de SDC Oost?

Wat is de mening van de Vensterscholen?

Wat is de mening van de ouderraden en de medezeggenschapsraden van de Vensterscholen?

Wat is de mening van SKSG Beijum en andere peuterspeelinstanties?

Wat is de mening van de kinderen? Wordt naar hen geluisterd?

Wordt in Beijum wel goed overleg gevoerd? Zo nee, waarom niet? Is dit professioneel?


Sinds wanneer moet de top van Wij Beijum decreteren of dicteren dat in Beijum-Oost geen intocht van Sinterklaas in De Kleihorn is?

Decreteren en dicteren op basis van totaal foute informatie!

Kent Wij Beijum Beijumnieuws en Lijn6.com? Kent Wij Beijum de wijk Beijum? Gewoon even historisch onderzoek doen! Niet zwelgen in vooroordelen a.u.b.! Niet lokale en domme onzin verkopen over "slechts een handjevol kinderen"!

Heeft Wij Beijum wel feeling met Beijum? Kan Wij Beijum wel goed luisteren? Waar blijft het invoelend vermogen van Wij Beijum? Wij Beijum heet een "sociaal wijkteam" te zijn. Wees dan ook sociaal! Handel niet autoritair! Is dat mogelijk?

Moet de top van Wij Beijum in agogische therapie?
Weten wat wijkopbouw en burgerschapskunde is. Wijkgericht denken.
De verbinding zoeken.
Geen Hochheitsverwaltung pur sang!
Dienstbaar zijn en niet het eigen gelijk zoeken!

Kees Huizenga zei

Wat betreft de update op Beijumnieuws van gistermiddag inzake "geen animo genoeg" citeer ik Johan Fehrmann bij dit nieuwsbericht:

"De werkelijkheid is dat het gelogen is. Om een plausibele rechtvaardiging te vinden voor het afblazen van het kinderfeest door WIJ op Plein Oost." Einde citaat.

Ik heb hieraan niets toe te voegen. Wat betreft de harde conclusie.


Nog enkele vragen

Op grond van welke feiten en omstandigheden weet Wij Beijum dat er “niet genoeg animo” is? Op grond van welk gehouden wijkonderzoek? Wat is de onderbouwing van “geen animo genoeg”? Ik wil geen hovaardige argumentatie, welke op droog drijfzand is gebouwd. Geen luchtkastelen! Geen autoritaire stelling, maar een draagkrachtig bewijs!


De update van gisteravond 19:42 uur bevestigt het beeld dat Wij Beijum geen wijkonderzoek heeft verricht. Waarvan akte.

Heeft Wij Beijum een oproep gedaan om een Sinterklaasfeest in Beijum-Oost te houden? Of heeft Wij Beijum passief afgewacht om vervolgens het kinderfestijn af te blazen? Getuigt dit van wijkopbouwend denken en handelen?

De schuld aan de ouders van jonge kinderen geven? Hoe durft Wij Beijum deze ouders negatief neer te zetten! "De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet!" Dit is de boel volledig op zijn kop zetten! Het eigen straatje schoonvegen! De omgekeerde werkelijkheid...


Ik ga met meerdere personen in beraad om een gang naar de Gemeentelijke Ombudsman te overwegen. De autoritaire - en introverte manier waarop Wij Beijum handelt kan niet door de beugel.

Anoniem zei

De openbare en christelijke basisscholen zijn al overgestapt naar een meer geaccepteerde pieten. Dit zou WIJ toch ook kunnen doen?