zondag 14 februari 2010

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (26)

Pop van het bont zandoogje.

Op De Wiershoeck liggen een paar stukken van een omgezaagde/omgevallen boom. Iemand had een stuk omgedraaid waardoor de onderkant tijdelijk de bovenkant was geworden. Daardoor stond deze pop van het bont zandoogje op het hout. Nadat ik een paar foto’s had gemaakt, heb ik het stuk hout maar weer omgedraaid zodat de pop hangend verder kan overwinteren. Met een beetje geluk zien we dan straks in het voorjaar misschien wel dit bont zandoogje rondfladderen in de tuinen van De Wiershoeck.

Het bont zandoogje is een algemene standvlinder die zich in de twintigste eeuw sterk uitgebreid heeft. De vlinder komt tegenwoordig verspreid over het hele land voor. Het is een donker gekleurde vlinder (grijs-bruin tot donkerbruin) met lichte vlekken op de bovenkant van de vleugels. Op de bovenkant van de voorvleugel heeft het bont zandoogje een witgekernde zwarte oogvlek. Op de bovenkant van de achtervleugel bevinden zich drie of vier van deze vlekken.

De vlinder vliegt van eind maart tot eind oktober in drie overlappende generaties. De rups van het bont zandoogje kunnen we zien van half mei tot half september. De groeisnelheid van de rupsen verschilt onderling aanzienlijk; sommige rupsen groeien wel drie keer zo snel als andere. De soort overwintert gewoonlijk als pop, maar een gedeelte van de rupsen die na half augustus uit het ei komen, gaat als rups de winter in.

Vlinders kennen een volledige gedaanteverwisseling. Er zijn vier stadia, bestaande uit twee actieve en twee inactieve stadia die elkaar afwisselen. Het eerste stadium is het ei, daaruit kruipt de larve (rups) die na een tijdje verandert in een pop. Uit de pop komt ten slotte de volwassen vlinder die zich voortplant en vervolgens begint de cyclus opnieuw. Het volwassen insect, de uiteindelijke vlinder, heeft bij veel soorten een levensduur die slechts een fractie is van het larvale stadium. De vlinder verandert uiterlijk niet meer, dit in tegenstelling tot de rups die ongeveer 20 keer langer en duizenden keren zwaarder wordt. De rups vervelt bovendien, de verschillende stadia zien er vaak anders uit. Bij de laatste vervelling wordt de huid verhard, en wordt de pop gevormd waarin de metamorfose plaatsvindt. Na enige tijd in de pop te hebben gezeten - de duur verschilt sterk per soort - kruipt de volwassen vlinder uit de pop, pompt zijn vleugels op en vliegt weg. Vlinders hebben net als andere insecten een duidelijk gespleten levenswijze. Als rups hebben ze maar één doel en dat is zoveel mogelijk eten om zo snel mogelijk volwassen te worden. De volwassen vlinders echter richten zich volledig op de voortplanting, sommige soorten hebben niet eens monddelen en nemen geen voedsel meer op.
Bron: Vlinderstichting en Wikipedia


Foto + Tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: