maandag 22 februari 2010

REACTIE BESTUUR BOB OP BREUK MET REDACTEUREN

Aan De Beijumkrant werken gemiddeld zo’n 15 mensen mee. Afgelopen vrijdag hebben 6 leden van de redactie te kennen gegeven dat ze per direct hun werkzaamheden voor de krant staken. Eén van hen heeft inmiddels ons te kennen gegeven dat hij zijn werkzaamheden voor de site van de BOB graag wil blijven voortzetten, met een ander is nog overleg gaande over een eventuele hervatting van de werkzaamheden. Een derde is een bestuurslid dat ons niet te kennen heeft gegeven het bestuurslidmaatschap per direct neer te leggen. Zeker drie van hen hebben de ‘samenwerking met de BOB’ dus niet opgezegd. Inmiddels hebben overigens ook twee leden die in de afgelopen maanden zijn gestopt, zich gemeld om weer aan de krant mee te werken.

Er is daarom geen sprake van het voltallig opstappen van de redactie en dat ‘en bloc’ de samenwerking met de BOB per direct zou zijn opgezegd. Slechts op één manier zou het dan ook kunnen lijken op de situatie van eind 2007. Toen zijn ook redactieleden vertrokken, te beginnen met het plotselinge opstappen van de toenmalige hoofdredacteur, de rest van de redactie in verwarring achterlatend. Overigens is ook toen de voltallige redactie niet opgestapt.

Meerdere malen heeft Johan Fehrmann gemeld dat hij aan het gebeuren van ruim twee jaar geleden geen aandacht meer zou besteden. Dat heeft hij niet waargemaakt en ook bij een stelling van een paar weken geleden inzake mogelijke samenwerking tussen de Beijumkrant en deze site werd door hem gemeld dat hij daar zijn zienswijze weer op zou gaan geven. In de mail aan ons wordt de link ook weer door hem gelegd. Ons archief uit die tijd is in elk geval nog volledig intact.
Wat is er wel aan de hand.

Op 28 januari ontvingen wij een 'brandbrief van 'de redactie van de Beijumkrant'. In die brandbrief komen binnen de BOB al langer lopende discussies over eventuele uitbreiding van de Beijumkrant en een mogelijk redactiestatuut aan de orde evenals de communicatie tussen redactie en bestuur.

Op 1 februari reageerden wij op de brandbrief. We wezen op de afspraken die door het bestuur (waarvan ook een redactielid deel uitmaakt) zijn gemaakt over het vervolg en de discussie over de eventuele uitbreiding van de krant en over het eventuele redactiestatuut. We herinnerden er verder aan dat er ook wat betreft communicatie tussen redactie en bestuur duidelijke afspraken zijn. We constateerden dat meerdere ondertekenaars van de bovengenoemde brandbrief niet of niet goed van de verschillende afspraken op de hoogte waren en mede daardoor een aantal zaken onnodig tot conflicten waren gegroeid. We nodigden de redactie uit tot een gezamenlijk overleg over de gerezen problemen, desgewenst met een onafhankelijk voorzitter of intermediair.

Op 5 februari ontvingen wij een verslag van het redactieoverleg van 25 januari waar tot verzending van de brandbrief aan het bestuur werd besloten. In dat verslag werd zodanig over het functioneren van ons als bestuur en over ons als bestuursleden geschreven dat wij lieten weten dat dit voor ons niet aanvaardbaar was.

19 Februari was er een redactieoverleg over de reactie van het bestuur op de brandbrief. Op onze uitnodiging voor een gesprek werd niet ingegaan en een 6-tal redactieleden verklaren hun werk voor de krant per direct te staken. Eerder in deze verklaring hebben we al aangegeven hoe dit, in de afgelopen twee dagen, zich verder heeft ontwikkeld.

We betreuren dat een gesprek tussen deze leden van de redactie en het bestuur over de gerezen problemen niet mogelijk bleek. Wij constateren dat enkele redactieleden over deze kwestie eenzijdig via dit medium de publiciteit hebben gezocht en daarbij blijkbaar nogal op de persoon spelen.

Tot slot willen we opmerken dat we wel enig idee hebben hoe Johan Fehrmann zijn berichtgeving zou gaan inkleden. Hoewel hij ons om weerwoord verzocht, heeft hij dat niet willen afwachten en onder een huishoudelijke mededeling een vooraankondiging geplaatst met een aantal typeringen die naar onze mening meer zeggen over hoe hij het graag had willen zien. Dat is dus niet het geval.
We vertrouwen er op dat in het kader van wederhoor deze verklaring in zijn geheel wordt geplaatst.

21 februari 2010,

Rita Arkema, Mylène Gerritsen, Wim Klein, Rein van der Velde, John Veldman, Tiemen Wagenaar (allen bestuursleden) en Prem Anroedh (aspirant bestuurslid), tezamen de grootst mogelijke meerderheid van het bestuur.


Hieronder de reactie van vertrekkend redacteur Hans Koopman op deze verklaring.

9 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Nota Bene: merk op dat de afgetreden redactieleden niet oprecht worden bedankt voor hun vrijwilligerswerk!
Zo onzorgvuldig, hooghartig en bot gaat de BOB met wijkbewoners om!!! Deze club breekt af in plaats van op te bouwen...

Wijkvrijwilligers moeten gekoesterd worden. Het gaat om wijkparticipatie, wijkintegratie en wijkopbouw. Om "vertrouwen in de buurt" en in elkaar!!!

Een wijkredactie bestaat bij de gratie van “gedelegeerd vertrouwen”, dat verankerd dient te zijn in een redactiestatuut.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Karin.P. zei

Mooi gezegd Kees, sluit me bij je aan

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
mevr. Werkman zei

Ik hoef die krant niet meer als ze zo met mensen omgaan.Een verklaring met keihard eigenbelang, geen gevoel voor de verdrietige en boze mensen. Niet normaal.

gwanders zei

Wat is dat nou. Krijgen de vrijwilligers van de BOB eindelijk de waardering die ze verdienen van deze blogkritiekers? De krant was toch niks volgens deze mensen. Nog nooit een goed woord over deze vrijwilligers gelezen. Je werd meteen voor gek verklaard als je je kenbaar maakte als BOB-lid. Voorlopig zie ik het als een interne kwestie en als de leden en/of de redactieleden het willen moeten ze een ledenvergadering eisen. Als het bestuur eventueel gedwongen wordt op te stappen moet er wel een nieuw bestuur komen, waarvan akte. Hoeveel wijkbewoners interesseert het eigenlijk of willen voor hun lidmaatschap uitkomen? Hoevelen zullen zich nu als lid aanmelden of een nieuwe bewonersorganisatie op poten zetten om aan deze "wantoestanden" in hun wijk voorgoed een einde te maken? Tot nu toe zijn de reakties op dit blog miniem. Ik wacht de preek maar weer af.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
gw zei

anoniem 24 febr, 12:03
Kijk even naar de statuten van de BOB op hun site en je weet wat ik bedoel.
De leden zijn het hoogste orgaan in die organisatie. Die kiezen hun bestuur maar kunnen ze ook wegsturen.
Wat heb je nu aan machteloos gemekker.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.