maandag 22 februari 2010

SCHANDAAL IN BEIJUM HERHAALT ZICH

In tweeënhalf jaar tijd is voor de 2e keer een groep vrijwilligers van de redactie van de Beijumkrant opgestapt in verband met een reeds langdurig conflict met het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum. Ook dit keer is een complete redactie opgestapt omdat er geen speelruimte werd geboden, omdat er overheerst en gemanipuleerd moest worden en omdat vooral één persoon de baas wil spelen. Zes mensen die het hart vormden van een groep van "medewerkers" (ook Marjo van Dijken wordt in het colofon een medewerker genoemd) waren niet meer in staat een onafhankelijke wijkkrant te maken. Lees eerst het persbericht en daarna een lang achtergrondverhaal. Het moet even beste lezers, het frissse en fruitige nieuws moet even wijken. Het, in mijn ogen, schandaal wat in Beijum al jaren speelt dringt alles even naar de achtergrond. Ik zal trachten de komende dagen ook vrolijker nieuws te brengen, daar is Beijumnieuws vooral ook voor bedoeld. Nogmaals, het moet even dames en heren, ik duik even in een oud en zeurend probleem in Beijum, een probleem die nu weer in alle hevigheid losbarst. Vaak heb ik aangekondigd om er niet meer op terug te willen komen, maar rechtvaardigheidsgevoelens deden me steeds weer anders besluiten.Hieronder voor één keer een lel van een artikel met achtergronden en actuele ontwikkelingen over een onverkwikkelijk probleem in de wijk.
Persbericht
Redactie Beijumkrant stapt op
De redactie van de Beijumkrant van de wijk Beijum heeft vrijdag besloten het bijltje erbij neer te gooien. Na maandenlang onderhandelen met het bestuur van bewonersorganisatie Beijum (BOB) over een redactiestatuut is nu gebleken dat het bestuur geen regeling wil, die de redactie de ruimte geeft onafhankelijke journalistiek te bedrijven. Een goede werksfeer voor de redactie, bestaande uit vrijwilligers, kan daardoor ook niet langer worden gegarandeerd. De Beijumkrant is na de vorige redactiewisseling, 2,5 jaar geleden, uit een diep dal omhoog geklommen en kan nu bogen op een kwalitatief goede en goed gelezen wijkkrant. Een van de redactieleden, tevens bestuurslid van de BOB, die de onderhandelingen voerde, is nu onder druk gezet om afstand te doen van haar BOBbestuurslidmaatschap. De zeskoppige redactie is over deze handelwijze van het BOB bestuur zo verbolgen dat zij op 19 februari heeft verklaard niet meer met de BOB te willen samenwerken en de werkzaamheden voor de Beijumkrant met onmiddellijke ingang heeft gestaakt.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Dit is een trieste zaak en zeer slecht voor de wijk. Beijum is een pracht wijk fijn om in te wonen. De vraag doet zich nu voor “of de goede intenties van velen om onze - nu nog de grootste wijk van Groningen - Beijum goed te vertegenwoordigen”? Of gaat het hier alleen maar om ons eigen egostreling van “kijk eens hoe goed wij voor de wijk zijn’’.
Willen wij (nog) wel respectvol met elkaar omgaan en waarderen wij al die mensen wel?

Huis & Heerd
L.H Vorsteveld

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

De website van de Digitale Wijk Beijum van Jaap van Leeuwen heeft het volgende bericht op:

http://www.beijum.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=290&Itemid=0

Bovenstaand kort en zakelijk persbericht van de opgestapte redactie wordt geheel overgenomen. De reactie van de BOB is echter te lang. Bij de BOB hebben ze kenbaar weinig kaas gegeten van public relations en "communiceren".

Citaat van www.beijum.nl :

“Wij hebben de BOB gevraagd om een kort persbericht, maar deze nog niet ontvangen. Het lange gedetailleerde bericht dat de BOB ons stuurde, vinden wij niet geschikt voor het medium internet. Ondertussen is er tweemaal over de Beijumkrant geschreven door het DvhN en zeer uitgebreid op het Beijumnieuws van Johan Fehrmann. Dat is echter niet de stijl van deze website. Maar als u echt alle ins en outs wilt weten, ook de uitgebreide reactie van de BOB, kijkt u dan bij de blog van Beijumnieuws (zie hoofdmenu onder Links).” Einde citaat.