maandag 22 februari 2010

REACTIES OP NIEUWE CRISIS BIJ DE BOB

Via onderstaande link kunt u een artikel lezen over de oude wijkkrantperikelen. Als u de link activeert ziet u op de foto rechts Hans Koopman zitten. Zoals gemeldt is hij afgelopen vrijdag met 'zijn' ploeg opgestapt. Hij was de avond van de 21e maart van 2008 zoals zovelen door de toen vice voorzitter Klein van de bewonersclub opgetrommeld om het wegstemmen van het bestuur tegen te gaan. Door het stilhouden van de affaire in de eigen wijkkrant was hij, weer zoals velen, niet op de hoogte van het feit hoe de vork destijds écht in de steel stak. Het grootste gedeelte van de opgetrommelden zijn de schellen nu van de ogen gevallen en ze zullen zich niet meer voor een dergelijk manipulatief karretje laten spannen, is me verzekerd.
http://beijumnieuws.blogspot.com/search?q=vice+voorzitter
Menno Fritsma, beheerder van de familiebibliotheek, stuurde een paar weken geleden een stelling op waarin hij pleitte voor samenwerking tussen de Beijumkrant en Beijumnieuws. Hij is verre van blij met de hernieuwde rel in de wijk en met het feit dat er weer een groep vrijwilligers in de wijk is afgehaakt. Vrijwilligers in de wijk moet je koesteren, je moet ze niet overheersen en voor je eigen gewin gebruiken. Wees er zuinig op:
Deze situatie is heel betreurenswaardig. Ik vind dat er elke maand een uitstekende wijkkrant in elkaar wordt gestoken door een professioneel werkend team van vrijwilligers. Deze mensen verdienen daarvoor alle waardering. Het is belangrijk dat de BOB op gelijk niveau met de redactie van de wijkkrant communiceert, er constructief mee samenwerkt en bijdraagt aan een goede en ongedwongen sfeer. Een ongelijke machtsverhouding en het opleggen van dictaten is nooit goed. Een gezamenlijk doel is: elkaar motiveren, er mede voor zorgen dat Beijum een prachtige wijk wordt en blijft voor iedereen en dat er een gevoel van trots en voldoening bestaat dat ‘wij allemaal’ daar een steentje aan bijdragen. De nu ontstane situatie is heel frustrerend. Deze situatie is een herhaling van een paar jaar geleden en een positieve doorbraak is noodzakelijk. Ik pleit voor gesprekken met alle betrokkenen onder leiding van een capabel iemand. Al die prima mensen die nu aan de zijlijn staan moeten het plezier in waar ze mee bezig waren weer terug krijgen. De conclusies uit de gesprekken moeten leiden tot een duurzaam goede werksfeer.
Kees Huizenga is de handelswijze van de BOB al jaren een doorn in het oog. Wat vindt hij van deze ontwikkelingen?
De geschiedenis herhaalt zich. Zeer triest en ellendig. Een wijkorganisatie moet volgens art. 30 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Groningen "communiceren, informatie verstrekken en activeren". De BOB stoot voor de tweede keer binnen 2,5 jaren af. Vrijwilligers van de wijkkrant worden uitgeperst, uitgemolken, gedemotiveerd en gedicteerd. Een door de gemeente Groningen erkende wijkorganisatie dient wijkbewoners actief en enthousiast te maken. Het organiseren van (interactieve) netwerken met de heerden, wijkinstituties en actieve wijkpersonen. Dat is activeren en binden! Het is mijn hoop dat de SDC Noorddijk en de wethouder van Welzijn snel ingrijpen! Omdat de BOB een kenbaar "ontbindende" club is.

Het is de vraag of het verstandig is dat de voorzitter van de BOB tevens een (hoge) gemeenteambtenaar is. Het defungeren/disfunctioneren van de voorzitter van de BOB kan negatief terugslaan op zijn ambtelijk functioneren. En omgekeerd. De vroegere zorgen van de oud-voorzitter van de BOB, de heer Henk Oostinga, en STIEL zijn "met de kennis van nu" bewaarheid. Helaas...

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik heb eens op de website van het BOB gekeken en daar blijkt eigenlijk al de verhoudingen uit, alleen de namen van bestuursleden zijn zichtbaar en als je in een werkgroep zit ben je naamloos, niet het vermelden waard.
Het is ook niet echt een inspirerende website, zo van bij die club wil je horen.

Gerda

Kees Huizenga zei

Uit het archief van Beijumnieuws van maart 2008 inzake de Beijumkrant-affaire van oktober 2007 en wat daarna volgde:


http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/03/bob-bestuur-moet-functie-neerleggen.html
(8 maart 2008)

http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/03/montessori-ontwikkelingen-slot.html
(14 maart 2008)

http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/03/nachriftcommentaar-montessorischool.html
(14 maart 2008)

http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/03/inleiding.html
(14 maart 2008)

http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/03/bob-is-een-gesloten-vesting-geen-open.html
(14 maart 2008, deel 1)

http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/03/onvrede-alom.html
(15 maart 2008)

http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/03/de-bob-is-gesloten-vesting.html
(15 maart 2008, deel 2)
Leest u ook de tekst van de gele A3-poster a.u.b.!; met de muis klikken op de foto.

“Bent u vóór een onafhankelijke Beijumkrantredactie?
Zonder directe bemoeienis van het bestuur van de BOB!”
Nog steeds superactueel! Toch?

http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/03/de-bob-is-een-gesloten-vesting-deel3.html
(16 maart 2008, deel 3)

http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/03/reactie-van-lezer.html
(17 maart 2008)

http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/03/de-bob-is-een-gesloten-vesting-4.html
(17 maart 2008, deel 4)

http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/03/niets-nieuws-onder-de-zon.html
(17 maart 2008, een ingezonden artikel van Hilda Hofstra, oud-eindredacteur van de Beijumkrant)

http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/03/bestuurslid-afgetreden.html
(20 maart 2008)

http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/03/persoonlijke-impressie.html
(21 maart 2008)

http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/03/day-after.html
(21 maart 2008)

http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/03/affaire-pauze.html
(22 maart 2008)

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.