maandag 15 februari 2010

HULDE AAN DE NOESTE WERKERS

Als u deze dagen van de Emingaheerd richting de Calvijnschool rijdt ziet u om de pakweg 25 meter stapels takken liggen. De bomen langs deze weg zijn afgelopen vrijdag onder handen genomen en gekortwiekt. Vanmiddag (maandag15/2)waren de heren bezig om bomen langs de Beijumerweg, ter hoogte van de Bottemaheerd, van hun kapsel te ontdoen.

Een lezeres stuurde deze foto met tekst op.

Hallo, misschien heb je deze mensen zelf ook al gespot, maar ik zag ze de hele dag door aan het werk. Vandaag (afgelopen vrijdag,jf) moest ik voor allerlei zaken vaak op de fiets door de wijk. Vroeg in de morgen kwam ik deze harde werkers al tegen bij de Froukemaheerd. In de loop van de dag zag ik dezelfde heren nog op diverse plekken aan de noeste arbeid. Ondanks de sneeuw en de kou moeten de wilgen geknot, tot laat in de middag.
Ze hadden er ook nog lol in, zo te zien. Hulde aan deze harde werkers.

Geen opmerkingen: