woensdag 24 februari 2010

" WAT EEN ZWAK VERWEER"

(vervolg opstappen Beijumkrantredacteuren)
Vandaag in het Dagblad van het Noorden, klik het artikel rechts groter.

Natuurlijk ligt 'de schuld' ook dit keer bij de opgestapte redacteuren. Het staat er echt: de redacteuren hebben de verhoudingen gestoord door zich denigrerend uit te laten over het bestuur.
Afzwaaiend redacteur Hans Koopman vindt het een 'enorm zwak verweer.' Hij stuurde het gewraakte schrijven op waarin ze zich 'denigrerend zouden hebben uitgelaten over het bestuur.'
Koopman reageerde verder:"Volgens het bestuur hebben de redacteuren de
verhoudingen verstoord door zich denigrerend uit te laten over het functioneren van de bestuursleden. Ik kan me niet herinneren dat de redactie denigrerend richting bestuur is geweest. De ophef bij het bestuur ging over een stukje uit de notulen van de redactievergadering van 25 januari. Dit is hun echter nooit gezegd of geschreven. Ze hebben dat uit onze onderling redactiegesprekken, uit de notulen. Ze hebben met de notulen van de redactie in de hand hun medebestuurslid, tijdens haar afwezigheid, afgeschoten. En dit was na de brandbrief! Eerst schieten en dan praten!?

Uit de redactienotulen, (zie onder, JF) van 25 januari, het stukje staan we nog 100% achter!"
Mededelingen:
1.Hans zet uiteen hoe er een probleem is ontstaan met het BOBbestuur. Het rommelt al lange tijd, en nu blijkt dat de rest van het BOBbestuur niet goed op de hoogte wordt gebracht van de perikelen. Als er al iets gezegd wordt, dan wordt, wat te berde wordt gebracht stelselmatig genegeerd en niet in de notulen opgenomen. Na het een poos geprobeerd te hebben, zijn Hans en Anna tot de conclusie gekomen dat ook het vooroverleg een vruchteloze onderneming is. Het steeds weer hameren op de uitbreiding van de krant, en het nieuwe idee om 4 pagina’s te bestemmen voor BOB mededelingen/artikelen, heeft hen tot die stap gebracht. Ook blijkt steeds weer dat BOB bestuursleden geen idee hebben hoe een krant gemaakt wordt en wat erbij komt kijken aan schrijf-, organisatie- en opmaakwerk. Men schijnt het idee te hebben dat een door hen geschreven ‘stukje’ volautomatisch op pagina 5 of waar ook terecht komt. Er is dus een groot gebrek aan kennis, waardoor er steeds weer misvattingen ontstaan over wat mogelijk is en wat niet.

Besloten wordt een brandbrief naar het bestuur te doen uitgaan om hen van deze slepende kwestie op de hoogte te stellen. Wij stellen daarbij duidelijke eisen voor een verdere samenwerking: ander bestuurslid (zonder d.b. kwalificatie) voor overleg met redactie, 8 pagina’s van tafel, en medewerking aan het redactiestatuut met als basis het concept dat door Anna is gemaakt: een prikkelende, leesbare, onafhankelijke krant, waarin bestuursberichten een plaats hebben.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Who f*cking cares? Laten die mensen in de zandbak gaan spelen ofzo. Het moet allemaal klinken alsof ze bezig zijn met wereldniveau politiek oid.


[img]http://www.godlikeproductions.com/sm/custom/rsdkombo.jpeg[/img]

Anoniem zei

Het begint hier toch zo langzamerhand heel merkwaardige trekken te krijgen. Even in de Kees Huizinga stijl maar wat bij langs.

Merk op dat Johan vrijdag met 4 redactieleden heeft gesproken, zoals hij meldt in het eerste artikel in de nacht van vrijdag op zaterdag 00.00 uur. Van hen worden 3 met name genoemd, de vierde niet. Welke reden er is om de 4e naam niet te noemen, laat zich raden. Hoogstwaarschijnlijk is dit Anna Riemersma, redactielid en bestuurslid.
Anna is nota bene tevens kandidaat voor de stadspartij bij de verkiezingen van 3 maart. Als Anna en consorten het grootste gelijk aan hun kant zouden hebben, zou zij er juist toch garen bij kunenn spinnen als haar naam aan dit gebeuren zou worden gekoppeld? Maar waarom doet Anna dat dan niet? Omdat het niet zo zwart-wit is als wordt voorgespiegeld? Omdat haar rol in dat hele gedoe niet zuiver is?

In het verslag van de redactievergadering (bericht van woensdag 24 februari van 14.13 uur) staan een aantal saillante passages over het bestuur:
 Bestuursleden hebben geen idee hoe een krant gemaakt wordt
 Dat bestuurleden geen idee hebben hoe een krant gemaakt wordt
 Er is een groot gebrek aan kennis, waardoor er steeds weer misvattingen ontstaan.
Merk op dat in dit verslag niet staat dat dit niet voor alle bestuursleden geldt. Het wordt dus over alle bestuursleden gezegd. Redactielid Anna Riemersma vind bovenstaand dus ook opgaan voor bestuurslid Anna Riemersma.

In het verslag staat dat wordt geconcludeerd dat een brandbrief naar het bestuur moet uitgaan om het bestuur (inclusief bestuurslid Anna Riemersma dus) op de hoogte te stellen. De volgende zin is echter cruciaal: We stellen daarbij duidelijke eisen voor een verdere samenwerking. Hoe kan het nu dat in de berichten van de opgestapte redactieleden steeds gesproken wordt over ‘vriendelijke vragen’ of ‘verzoeken’?

Hoe kan het toch dat het bestuur ‘niet goed op de hoogte wordt gehouden’, dat ‘bestuursleden geen idee hebben hoe een krant gemaakt wordt’ zoals in dat versllag staat? Zit die Anna dan soms te slapen als dat bestuur het over de krant heeft? Ze is, volgens de reactie van het bestuur ‘verantwoordelijk voor de communicatie tussen bestuur en redactie’. Dit riekt niet lekker. Temeer daar Anna Riemersma al meer dan twee jaar in het bestuur zit (verkozen in september 2007) en dus in het bestuur zat toen Johan er de brui aan gaf. Hebben we bij haar nu te maken met ‘de vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden’ syndroom? Hoe opbouwend is Anna Riemersma eigenlijk?

Anoniem zei

Dus als ik het goed begrijp is dit een bestuur waar je je niet denigrerend over mag uitlaten?