vrijdag 13 april 2012

BIJ HET DVHN-ARTIKEL OVER BEIJUM

De wijkperikelen sudderen door. Dat mag de conclusie zijn n.a.v. het door mist en nevelen omhulde 'onafhankelijk onderzoek' dat in opdracht van de gemeente Groningen is uitgevoerd n.a.v. aanhoudende klachten over het disfunctioneren van een amtenaar die zich ook voorzitter van de bewonersclub uit Beijum noemt. U kent het achterliggende verhaal waarschijnlijk wel, twee redacties die afknapten op het onbehoorlijke gedrag van de man. (allemaal hard werkende redacteuren die met een sterke wilskracht, en vol overtuigingskracht elke maand een wijk-krant volschreven).

Na klachten van de redacteuren van Lijn6 en een ombudsman-rapport huurde de gemeente Groningen onderzoeksbureau Ben Abbing uit Emmen in. Zes Beijumers liepen ongeveer een uur leeg bij Abbing om hun gal te spugen over het in hun ogen verwerpelijke gedrag van de ambtenaar. Dat was vorig jaar juni. Het rapport zou vervolgens voor de zomervakantie klaar zijn, dan vlak er na, het werd eind oktober, nee toch niet, eind van het jaar..., wachten en wachten. In februari kregen de opgestapte mensen na lang 'doorzeuren' richting Abbing ineens te horen dat het eindrapport al een dag of tien bij het college van B&W te Groningen op de burelen lag. Zonder enige vorm van communicatie. Na ruim acht maanden wachten. Na weer ruim zes weken wachten ontvingen de opgestapte mensen een droog briefje thuis  van de gemeente waarin stond dat hun collega, de betreffende ambtenaar, geen blaam treft. Hij heeft zich zeg maar keurig en sociaal gedragen. Tja. 

Zo lang het eindrapport niet openbaar wordt gemaakt, of ter inzage aan de betrokkenen wordt getoond, is dit een weinig vertrouwenwekkende eindconclusie van B en W. Want, wie betaalt, die bepaalt. Normaal gesproken moet je je bij eindconclusies van onderzoeksrapporten neerleggen. Maar zo lang de vertaalslag van zes gal spugende wijkbewoners naar 'vrijspraak' niet transparant, niet open en eerlijk wordt onderbouwd en gemotiveerd, zo lang is het eindrapport over deze zaak geen knip voor de neus waard en weggegooid geld. Als de gemeente heel anders had besloten, het erkennen van de misdragingen van de eigen ambtenaar, dan had het in feite erkend dat het al vier jaar lang zelf fout heeft gehandeld. Zo lang als de gemeente het rapport niet openbaart, laadt het de schijn op zich dat het de desbetreffende (gemeentelijke) collega en zichzelf de hand boven het hoofd te houden. Dus openbaar met dat rapport!

Lees het artikel, geschreven door Diane Romashuk. Lees ook het commentaar rechts van de woordvoerder van de ambtenaar: 'Het verketteren moet stoppen.' Het treurige spel van 'wij zijn de good guys en de anderen deugen niet' gaat hier weer in volle gang verder. Geen zelfinzicht, geen verantwoording nemen voor het belabberde imago van de club in de wijk, nee afschuiven op anderen. Op Lijn6 staat een bericht over deze behendigheid om van daderrol (onbeschoft gedrag) naar slachtofferrol ( help, de tegenpartij moet stoppen..) te switchen. Lees hier hoe de wijkdemocratie z'n gang gaat.

Beste lezers, de einduitslag van het rapport maakt ondergetekende verder niks uit. Lekker wijkbloggen en de lezers tracteren op nieuwtjes uit de mooiste wijk van de stad, daar gaat het op Beijumnieuws om. Beijum verdient een vrije, onafhankelijke pers, inclusief kritische stukken en cartoons, en geen naar binnen gerichte propagandaperiodiek waar in keer op keer het eigen 'goede werk' voor Beijum wordt opgehemeld.
Als de gemeente openheid van zaken geeft, en de schijn van belangenverstrengeling aldus afwerpt, en de eindconclusie onderbouwd, zal ondergetekende zich hier bij neerleggen. Nu, en zie ook de eerste regel van dit blogbericht, suddert het probleem van Beijum zich voort.  Een gemiste kans van de gemeente Groningen om klaarheid te brengen.
(Nieuw instromende lezers n.a.v. het artikel in DvhN, typ op de zoekbalk linksboven het woord 'bewonersclub' in en u vindt achterliggende verhalen/berichten )

24 opmerkingen:

Anoniem zei

De Wet openbaarheid bestuur,wob?

Anoniem zei

Leven en laten leven. Zelf zijn jullie ook geen lieverdjes. Het is nu van alle kanten goed onderzocht. De Ombudsvrouw heeft jullie geen gelijk gegeven en nu de heer Abbing ook niet. Een externe die onderzoek doet, objectiever kan niet.

Toen jullie aan het onderzoek mee werkten was juridisch al bekend dat het persoonsgevoelige informatie zou bevatten en dus niet voor openbaarheid bestemd is. Dus niet wie betaald bepaald.
Dit zijn gewoon de regels van het spel.

Anoniem zei

Stopt dat bij jullie in Beijum dan nooit n keer? Maak er toch wat moois van samen.
@Anoniem, wiens privacy moet er beschermd worden als iedereen verder het open wil hebben? 't hoeft niet in de publiciteit maar laat het die mensen het dan in elk geval gewoon lezen. Nu komt het idd stiekem en achterkamerje over.

Anoniem zei

@Anoniem 22.21u Dit vind ik wel grappig om te lezen dat "iedereen verder" het open wil, wie willen het dan niet open volgens u?

Maar het is gewoon juridisch zo dat het niet open mag.
En mensen die je intervieuwt voor een onderzoek die zijn geen partij. Volgens mij zijn die niet gevraagd of ze het openbaar willen hebben?
Dus uw conclusie vind ik een beetje raar.

Anoniem zei

@Anoniem, de regels vh spel zijn ook dat burgers de overheid kritisch volgen. Wel eens dit stuk gelezen over een andert eindrapport? Of hoe Frank de Vries de zaak manipuleert en in de doofpot stopt, helemaal onterecht om argwanend te zijn is het niet:
http://gerard-offerman.nl/weblog/wp-content/uploads/2012/01/DVHN-20120126-GS01001005.pdf
Ik vraag me af of de deelnemers aan het onderzoek in Beijum wisten dat de uitslag qua inhoud geheim moest blijven.

Anoniem zei

@Anoniem, de regels vh spel zijn ook dat burgers de overheid kritisch volgen. Wel eens dit stuk gelezen over een andert eindrapport? Of hoe Frank de Vries de zaak manipuleert en in de doofpot stopt, helemaal onterecht om argwanend te zijn is het niet:
http://gerard-offerman.nl/weblog/wp-content/uploads/2012/01/DVHN-20120126-GS01001005.pdf
Ik vraag me af of de deelnemers aan het onderzoek in Beijum wisten dat de uitslag qua inhoud geheim moest blijven.

Anoniem zei

@anoniem 00.12u U bent duidelijk Stadspartij liefhebber maar ik hou mij niet bezig met partijpolitiek.

Hier heeft de Ombudsvrouw een advies gegeven. Een advies die de gemeente niet hoeft op te volgen, heeft de gemeente wel gedaan. Een onafhankelijk bureau ingeschakeld.
Wat was de vraag aan de gemeente door de Ombudsvrouw, dat de gemeente een standpunt in moest nemen.
En dat is wat de gemeente heeft gedaan.

Burgers mogen zeker kritisch zijn, dat ben ik ook, maar je moet niet de volgorde uit elkaar trekken. En dan verontwaardigt naar de pers lopen en naar de ander gaan lopen wijzen.
Terwijl die ander gewoon uitvoert wat door een onafhankelijk persoon is gevraagd.

Anoniem zei

@Anoniem, ik weet niet of die Beijumers naar de pers zijn gelopen, misschien zijn ze wel gevraagd hoe het zat. Hte kan ook zijn dat ieder z'n eigen volgorde heeft, u de uwe en een ander z'n eigen. Ik ben het met anderen eens dat het gedonder in Beijum een keer moet stoppen. Maar een standpunt uitdragen zonder helderheid en motivatie wekt geen vertrouwen. Maar misschien bent u ioemand die de poliotiek en gemeenteraden voetslags geloofd.
Ps, Nog nooit op de Stadspartij gestemd.

michel zei

Op 25 juni 2008 beloof je ons dat je niet weer zult schrijven over de bewonersclub zolang de situatie blijft zoals die is. Bijna 4 jaar later gaat het gezeur nog steeds door. Houd er toch eens over op! Rakel het niet steeds weer op! Geniet van je hobby, het schrijven van een weblog, gebruik het niet om je frustraties te uiten!

Johan Fehrmann zei

@ Michel, dank voor je (zoals altijd) kritische noot. Ik kan me je gevoel voorstellen. Bedenk dat ik al een maand radiostilte in acht neem wbt dit eindrapport en me heb voorgenomen pas eventueel na publicatie op Lijn6 te reageren. Het is per slot van rekening hun klacht geweest. Ik wilde er eigenlijk helemaal geen aandacht aan besteden. Maar niet ik rakel het op, maar DvhN. Niemand die contact heeft gezocht met de pers, de pers kwam naar ons toe met vragen hoe het zat.
Nou lekker concentreren op het vele moois wat Beijum te bieden heeft. Kom je ook naar Plein Oost? Feest daar.
Ps. hulde voor het feit dat je zoals altijd met je naam reageert.

Anoniem zei

@Anoniem 12.08u Hahaha laten we idd eerst beginnen met schieten en als de persoon dood is gaan we ons de vraag stellen, wat voor problemen had ik met hem/haar.

Ik zal mensen adviseren lees goed wat de Ombudsvrouw heeft geschreven.
Tuurlijk zijn de verliezers niet blij met deze uitkomst.
Maar Johan had zelf nog naar de Ombudsvrouw gekund, hij heeft gekozen om dat niet te doen.
Dan krijg je als lezer ook helderheid en motivatie. Of is de Ombudsvrouw ook niet te vertrouwen volgens u.

Overigens schrijft u ook gemeenteraden, mevrouw Riemersma de verzoekster bij de Ombudsvrouw zit in de gemeenteraad.
Zegt u nu zelf dat de indienster onbetrouwbaar is?

Iedereen is vrij om te geloven wat hij wil en iedereen is ook vrij om te denken wat hij wil.
Ik wens u succes met een brood te bakken zonder meel. Eet smakelijk!

Als laatste wil ik wel opmerken dat een voorzitter die zoveel in opspraak is terecht of onterecht zijn functie dient neer te leggen.
Het is vreemd dat een heer Veldman zegt dat de voorzitter wel tegengas kan heben als je een goed verhaal hebt.
Bij een voorzitter hoef je geen goed verhaal te hebben, een voorzitter is een bemiddelaar tussen wat een bestuur vind. Alle argumenten worden in een vergadering neergelegd en een voorzitter leidt de vergadering, maar behoort geen overheersende eigen mening te hebben.
Als alles besproken is stemt een bestuur.
Hoe de heer Klein door de heer Veldman beschreven wordt dan zou hij bestuurslid mogen zijn maar geen voorzitter, dat zijn geen voorzitters capaciteiten.
Een voorzitter zorgt ervoor dat ieder lid van een bestuur zijn mening goed kan weergeven.

Kees Huizenga zei

1. Lijn 6.com schrijft over een “onafhankelijk rapport” van mr. Ben Abbing. De vraag is of dit onderzoeksrapport wel “onafhankelijk” is. Waarom is dit rapport niet openbaar? Omdat B&W van Groningen dit op hovaardige en autoritaire wijze besloten heeft. Het feit dat B&W van Groningen besloten heeft dat het rapport van onderzoeksbureau B. Abbing niet aan de openbaarheid mag worden prijsgegeven, impliceert dat het auteursrecht van dit rapport is overgedragen aan B&W van Groningen, de (partijdige) opdrachtgever. Ik wil graag de onderhandse - of notariële akte van deze overdracht zien. Als er alleen een opdrachtverlening aan mr. Ben Abbing is, dan is het auteursrecht (een zakelijk recht) per definitie niet overgedragen. Dan mag Abbing als enige bevoegde rechtspersoon blijven beslissen over de openbaarheid van zijn onderzoek inzake de belangenverstrengeling of dubbele petten van Wim Klein. Als de vrijheid van Abbing is aangetast om over zijn eigen rapport te beslissen (in casu de openbaarheid daarvan), dan is Abbing onderdanig en horig aan B&W van Groningen. Dan is er sprake van verkokerde opdrachtverlening. Geprivatiseerde inkapseling. De WK-wond ettert door!!!

Zie: http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/22233/

2. Indien er overdracht van zijn auteursrecht is, dan is het onderzoek van mr. Ben Abbing per definitie partijdig en niet onafhankelijk. Abbing is in dat geval te vergelijken met een partijdige jurist-onderzoeker, die de belangen van de gemeente Groningen goed heeft behartigd. In het kader van: “Wie betaalt, bepaalt.” Dus geen ONAFHANKELIJK ONDERZOEK!!!
Abbing heeft alsdan zijn werk gedaan. Hij is fors betaald. Ik schat tussen de € 15.000,- tot € 20.000,-. Over en sluiten. Kassa!
Maar zo werkt dat niet in het openbaar bestuur, gegeven de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) , het ambtenaarschap van WK, de “Gedragscode voor ambtenaren”, zijn dubbele petten en de vette OCSW-subsidie voor de BOB.
Dit is een verkokerd rapport, waarbij de dienst RO/EZ kenbaar aan het langste eind heeft getrokken. Waarom kwam dat rapport acht maanden te laat uit? Is er zeer lang onderhandeld met Ben Abbing over de eindconclusies of aanbevelingen? Was er strijd tussen de diensten OCSW, afdeling Welzijn, en de directie van de dienst RO/EZ (om Wim Klein te beschermen?). Wim Klein zegt in het DvhN van 13 april 2012: “Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen en de conclusie is helder.” Is de heer Abbing voor deze conclusie betaald? Waarom krijgen de geïnterviewden geen gemotiveerd en draagkrachtig besluit vanuit dit rapport Abbing (de bron)? Het gaat om het motiveringsbeginsel van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb); tevens een Algemeen Beginsel van Behoorlijk Bestuur (ABBB).

3. Waarom worden de geïnterviewden niet serieus genomen? Waarom handelt de gemeente Groningen zo defensief en zo introvert? Heeft de gemeente iets te verbergen?

De vraag is of het rapport voldoet aan het advies van de Gemeentelijke Ombudsman ter zake (zie: www.lijn6.com).
Nagegaan dient te worden of mr. Abbing in het verleden meerdere opdrachten voor de gemeente Groningen heeft uitgevoerd (“ons kent ons!”).

Ik geef de geïnterviewden in overweging om wederom de gang naar de Gemeentelijke Ombudsman te maken. Of anders naar de Nationale Ombudsman in Den Haag.
Over de zgn. “onafhankelijkheid” van het rapport van mr. Ben Abbing in relatie met dat overgedragen auteursrecht van het rapport Abbing aan B&W van Groningen.

Bianca zei

Zo had ik het nog niet bekeken Anoniem 16.o7 uur. Maar wat een scherpe kijk! Als m'n kinderen iets doen wat niet door de beugel kan moeten ze bij thuiskomst een sterk en duidelijk verhaal hebben. Veldman geeft aan wat voor vlees we hier in de kuip hebben. Een arrogant baasje die boven de partijen staat en die bepaalt wat een goed verhaal is. Exit. Kan niet.

Bianca zei

Sorry, 14.13 uur.

Gerda zei

@Kees Huizenga Mooi geschreven, maar je gaat voorbij aan de basis van zo'n onderzoek die duidelijk beschreven staat in de wet. Zo'n onderzoek mag alleen maar plaats vinden mits er voldoende bescherming van de persoonlijke levenssfeer is gewaarborgd.
Anders had de gemeente die opdracht niet eens extern mogen geven.

En jij weet ook dat de BOB functie van Wim Klein geen gemeente functie is. Dus die bevindt zich in de privé-sfeer.

Dus wil jij het openbaar zul je naar de rechter moeten.
En dan zul je met zwaarwegende argumenten moeten komen, en die heb ik nog niet gehoord.

Kees Huizenga zei

John Veldman, de secretaris van de BOB en tevens de verkokerde hoofdredacteur van de BOB-krant, geeft een aardig inkijkje over Wim Klein. Hij besefte kenbaar zelf niet wat hij zei. Dat is heel aardig van John Veldman, waarvoor mijn dank.

Ik citeer uit het DvhN van 13 april 2012, het kader aan het rechtergedeelte, aan het slot.

Over Wim Klein zegt John Veldman (de echoput van Wim Klein):
"Harde werker, sterke wil en veel overtuigingskracht. Tegengas kan hij best hebben, maar dan moet je een goed verhaal hebben." Einde citaat.

Mijn commentaar

1. Let op "moet": gebiedende wijs!

2. Tegengas kan Wim Klein best hebben. O.K. Onder deze voorwaarde van Wim Klein: "Maar dan moet je wel een goed verhaal hebben."

3. Wie bepaalt wanneer iemand "een goed verhaal heeft"? Is dat alleen Wim Klein? Het BOB-bestuur? De Beijumkrantvergaderingen, die hij eveneens voorzit? Of ook degene met een goed verhaal? Bepaalt Wim Klein eenzijdig en vanuit de solistische hoogte of een wijkbewoner "een goed verhaal" heeft? Of gaat het om goed luisteren? Iemand, een wijkvrijwilliger, in zijn of haar waarde laten. Om "de bevordering van de leefbaarheid in Beijum".
Met andere woorden: is Wim Klein wel dienend bezig?

4. John Veldman geeft duidelijk en zeer transparant aan dat Wim Klein niet tegen tegengas kan, als je geen goed verhaal hebt.

5. In het verlengde hiervan: als een verhaal Wim Klein niet goed bevalt of hem niet goed uitkomt, wat doet hij dan? Gaat het enkel om het ego van Wim Klein of om het welbevinden van de wijk Beijum? Om de wijkzaak!

Dit citaat van John Veldman geeft prachtig, pikant en markant aan dat Wim Klein ten diepste een wijkdictator is. Met nogmaals grote dank aan JV.

Gerda zei

@ Kees Huizenga en Bianca, Ja maar dat behoort tot de particuliere organisatie (de BOB)en daarbij beslissen de leden.
En heeft de gemeente helemaal niets te zeggen.
Kun je ook in het rapport van de Ombudsvrouw lezen.

Dit onderzoek ging erover of er vermenging tussen zijn functie als ambtenaar en zijn functie bij de BOB is.

Wil je het veranderen, eis dat zij openheid van hun ledenaantal geven op basis van de gemeentegegevens. En ga met de helft + 1 protest aantekenen op de ledenraad.

Anoniem zei

O ja vergeten bij de BOB mochten baby's ook lid zijn, tegenwoordig is het vanaf 12 jaar. Dus gezinnen met 4 kinderen kunnen 6 mensen vertegenwoordigen, ik geloof dat de nieuwe regel op de laatste vergadering is vastgesteld. Dus woonde je hier op 1 januari met 6 mensen en je bent tegen Wim Klein dan tel je al voor 6. Zo kom je erg snel op 151 hoor. En heb je dus recht van spreken.

Anoniem zei

Intussen houdt goed ambtenarenschap niet op bij alleen het uitvoeren van het vak. Het strekt zich ook uit tot de prive-tijd. Een goed ambtenaar is 24 uur per dag amtsdrager in die zin, dat hij 24 uur per dag het aanzien van het ambt niet mag schaden.
http://books.google.nl/books?id=4N4KHkd3pGEC&pg=PR8&lpg=PR8&dq=ambtenaar+integriteit+in+privetijd&source=bl&ots=38S8KDdgut&sig=Pnm_utScQE-Hg-5_gHGPhRjenAc&hl=nl&sa=X&ei=k8iJT-aWH8mVOt6HxcwJ&ved=0CD0Q6AEwBA#v=onepage&q=ambtenaar%20integriteit%20in%20privetijd&f=false

Anoniem zei

De Ombudsvrouw vond al geen bewijzen.
Wat is uw bewijs dat hij zijn ambt schade heeft toegebracht?
Alleen 6 mensen (volgens dit bericht) die zeggen dat hij niet goed heeft gehandeld, en dan kun je je ook nog afvragen of alle 6 mensen dit zo gezegd hebben. Maar daar gaan we dan maar even voor het gemak vanuit.

Dat hij geen voorzitter moet zijn overduidelijk. Maar dat hij zijn ambt schade toebrengt dat geloof ik niet.

Dan had Johan ook een klacht bij de Ombudsvrouw kunnen indienen schreef de Ombudsvrouw ook en dat heeft hij niet gedaan.

Anoniem zei

Er zijn meerdere manieren:
A; richt een nieuwe bewonersorganisatie op
B; stap opnieuw naar de Ombudsvrouw. Die wilde onderzoek laten verrichten om de twijfel te boven te komen in Beijum. Is niet gebeurd, Ben Abbing heeft hoeveel mensen gesproken? Om verminging van functies van ambtenaar Klein te onderzoeken? Daarvoor ga je geen Beijumers interviewen, dat onderzoek je intern binnen ROEZ.
C; de beste klap, ga verder met jullie wijksites.De Beijumkrant ligt ver achter en is gedegradeert naar plan B. Onbegrijpelijk dat Klein niet de eer aan zichzelf houdt. Slechte verliezer.

Kees Huizenga zei

@ Gerda

1. Het rapport van de Gemeentelijke Ombudsman was wel duidelijk, maar de personen kwamen er geanonimiseerd in voor. Zo kan men de zo geroemde privacy waarborgen. Het rapport van de Ombudsman van 21 december 2010 was voor de klagers en overige actoren wel toegankelijk. Haar rapport was niet algemeen openbaar. Er was een uittreksel of voorblad. Zo hoort het.

2. De BOB wordt door de gemeente Groningen gesubsidieerd. De BOB is als vereniging een privaatrechtelijke rechtspersoon, maar de statuten van de BOB geven deze club een publiek - c.q. openbaar karakter (vandaar ook de vette OCSW-subsidie van circa € 19.000,- per jaar). Er is een Algemene Subsidieverordening (ASV) als toetsingskader voor de subsidie aan de BOB. De organisatievorm dient men te scheiden van de doelstelling.
Een bestuursfunctie bij de BOB wordt in de vrije tijd gedaan, maar vanwege de publieke doelstelling van de BOB is deze bestuursfunctie per definitie publiek van aard. De bevordering van de leefbaarheid in Beijum (woon-, werk- en leefklimaat in de ruimste zin des woords).
Ik citeer artikel 2 lid 1 van de BOB-statuten:
"De vereniging, die werd opgericht op 17 mei 1983, heeft ten doel het bevorderen van het woon-, werk- en leefklimaat in Beijum."
N.B.: de BOB heeft in het voorjaar van 2008 vergeten om haar 25-jarig bestaan te vieren!!!

3. Ik hoef niet naar de rechter, omdat ik geen partij bij deze gemeentelijke ombudszaak ben. Ik geef wel (juridisch) commentaar. Voor mij is het duidelijk en evident dat de gemeente Groningen door het besluit van het college van B & W, mede gegeven het niet verwijzen naar relevante letterlijke (!) conclusies uit het rapport Abbing, een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Het besluit van B & W van Groningen is geheel stellig van aard, zonder een redelijke onderbouwing. De klagers worden als onmondig beschouwd. Het vertrouwen in de gemeente Groningen is hierdoor afgenomen. Het geschonden vertrouwen is niet hersteld! Integendeel...

P.S.: Morgen zal ik citeren uit de “Gedragscode voor ambtenaren” (deze staat op de website van de gemeente Groningen; zie ook Google).

Kees Huizenga zei

Hierbij de link van de Gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Groningen van december 2006.

http://www.vng.nl/praktijkvoorbeelden/AP/2006/193404.pdf

Citaten § 1:

"U beseft dat u onderdeel bent van de overheid. U dient het algemeen belang en probeert met uw handelen het vertrouwen in de overheid te versterken.

U houdt zich aan de wettelijke voorschriften en aan algemeen aanvaarde gedragsregels. U treedt correct op tegen burgers en bedrijven. U discrimineert niet en verleent geen voorkeursbehandelingen."

Zie met name § 3, welke gaat over “Nevenfuncties en andere privé-activiteiten”.

Citaat uit § 3:

“U realiseert zich dat ook het oordeel van de buitenwereld van belang is. U kunt uw “petten” misschien zonder problemen scheiden, maar als uw nevenactiviteit de schijn van belangenverstrengeling wekt, is dit ook schadelijk voor het vertrouwen in de overheid.”

Binnenkort volgt een onvolledige opsomming van bezigheden van de BOB, die zijn verbonden met de dienst RO/EZ (waaronder Stadsbeheer).

Nu reeds verklap ik de studentenhuisvesting in Beijum en de rechtszaak die de BOB in 2010 tegen de gemeente Groningen heeft gevoerd.

Kees Huizenga zei

Hierbij een onvolledige opsomming van de gezamenlijke beleidsvelden van de BOB en de dienst RO/EZ:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2013/03/de-wijkperikelen-sudderen-door.html

Citaat van mijn reactie van 14 maart 2013:

Waaruit blijkt dat van belangenvermenging geen sprake is? Weet mr. Ben Abbing met hoeveel beleidsterreinen van de dienst RO/EZ de BOB zich feitelijk (!) bezighoudt?

Ik noem: verkeer, stadsbeheer (waaronder het "ecologisch maaibeleid"), ruimtelijke ordening, (sociale) wijkvernieuwing, NLA-hekken zonder hekdeuren, groenbeleid, de Groene Long, studentenwoningen in Beijum (de BOB heeft in dezen een rechtszaak verloren en Wim Klein bewust niet het woord laten voeren bij (a) de raadscommissie Ruimte & Wonen en (b) later bij de bestuursrechter), de golfbaan, de zuidkant van Beijum (het landschap van Kardinge), de dreigende sluiting van schoolgebouwen, de aanpak van Plein Oost, het nieuwe bestemmingsplan voor Beijum, de bouw van Innersdijk, de aanpak van de Oostelijke Ringweg (het halve klaverbladmodel), etc. De Ombudsvrouw of mr. B. Abbing had dit op eigen initiatief kunnen onderzoeken. Heel concreet naar de diverse RO/EZ-beleidsterreinen, mede gegeven de statuten van de BOB.

Beijum heeft ook woonwagenbewoners, de doelgroep van het RO/EZ-werkterrein van Wim Klein. De samenvatting verwijst niet naar deze specifieke overlapping c.q. belangenverstrengeling.

Hoe gemakkelijk is het om binnen de dienst RO/EZ, met name binnen de lunchruimte van de begane grond op het Gedempte Zuiderdiep, diverse beleidsambtenaren op subtiele wijze vragen te stellen. En passant. Idem dito langs de enorme verbindingstrap van RO/EZ-Gedempte Zuiderdiep 98.

Wijsheid is: bij twijfel niet inhalen. Ergo: geen dubbele petten. Ambtenaar: houd je bij je eigen leest! Met dank aan de socioloog Max Weber.

Zie verder de gang van zaken met de eenmalige subsidie aan Beijumnieuws ("een goed idee"), waartegen de BOB een paar jaar geleden fel heeft geageerd bij de SDC Noorddijk (lees: Leo van Gent), onderdeel van de dienst RO/EZ.” Einde citaat.