zaterdag 7 april 2012

"KADERPLAN" DE GROENE LONG

Om even in de huid van de 'normale burger' uit Beijum te kruipen, ik snap niet waarom het allemaal zo interessant gesteld moet worden. Laat me me even onbescheiden als woordvoerder van de 'gewone Grunninger' opstellen:

Ga vooral interessant en betrokken verder met klankbordgroeperij, en leg een waterlint aan tussen de centrale vijver en de Beijumerweg. En leg ook vooral een poel aan voor kikkers en padden ter hoogte van de Bunnemaheerd. Ja, en vergeet de 'ecologische beplanting' ook niet. Maar als 'gewone Grunninger' en 'natuurvriend' gaat me dat allemaal wat boven de pet. Lees hieronder het kaderplan van natuurvrienden en professionals.

Gewoon lekker wandelen en fietsen in de natuur van het Groene Hart, of zoals u wil, Groene Long  van Beijum. Gaat het daar niet gewoon om? Wandelen en fietsen door de gewone natuur, moet dat nou persé ecologisch? Let binnenkort op de vele paardebloemen in de Groene Long. Ecologisch? Maar goed, bepaal vooral uw eigen mening en eventueel uw eigen oordeel. Zie onder. Ingezonden door IGG, gemeente Groningen.

Opknappen wijkpark Beijum, fase 2
Een klankbordgroep van bewoners van Beijum heeft, samen met natuurvrienden en professionals, een kaderplan opgesteld voor de verbetering van het wijkpark. Dat kaderplan bestaat uit 18 grote en kleinere maatregelen. Steeds als er geld beschikbaar komt, kan een deel worden uitgevoerd.
De eerste fase is achter de rug. Inmiddels is er geld beschikbaar voor de uitvoering van de tweede fase, tussen de Amkemaheerd aan de westzijde en de vijver bij Innersdijk.

Enkele hoofdpunten van deze fase zijn:
. aanleg van een waterlint tussen de centrale vijver en de Beijumerweg
. aanleg van ecologisch waardevolle beplanting
. aanleg van een poel voor kikkers en padden ter hoogte van de Bunnemaheerd
. verfraaien van de toegang tot Boerderijum.
Het ontwerp ligt van 6 april tot en met 11 mei 2012 ter inzage bij:
- de infobalie van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, Ged. Zuiderdiep 98, op werkdagen van 9.00-17.00 uur,
De ecologische Groene Long
- het Gemeentelijk Informatiecentrum GIC, Kreupelstraat 1 (Prefectenhof) op maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur, donderdag ook van 18.00-20.00 uur,
- en bij het filiaal Beijum van de Openbare Bibliotheek, Ypemaheerd 42, op maandag t/m woensdag en op vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur, op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur, op zaterdag tussen 11.00 en 14.00 uur.

- U kunt het ontwerp ook online bekijken op www.gemeente.groningen.nl/beijum /.
U kunt mondeling uw mening geven tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 25 april 2012 in deWegwijzer, Ypemaheerd 42. Tussen 17.00 en 20.00 uur bent u daar welkom met uw vragen en opmerkingen.
Tot en met 11 mei aanstaande kunt u ook schriftelijk uw mening over dit plan geven door een brief aan de dienst RO/EZ, afdeling IGG, postbus 7081, 9701 JB Groningen of door een e-mail naar post.igg@groningen.nl .

Alle inspraakreacties worden verwerkt in een inspraakrapport voor burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.
Groningen, 5 april 2012

Geen opmerkingen: