zondag 22 april 2012

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (108)

2012 - Het jaar van de bij

Het gebeurt regelmatig dat een onderwerp dat ik wil fotograferen, verdwijnt op het moment dat ik op de ontspanknop van de camera druk. Jammer, maar dat hoort bij het spel. Soms gebeurt het tegenovergestelde. Toen ik de Kaukasische ereprijs fotografeerde was er net een rosse metselbij op gaan zitten. Zoiets heet een toevalstreffer.

De Kaukasische ereprijs is familie van de gewone ereprijs, die van nature voorkomt in …… de Kaukasus en zich van daaruit verder heeft verspreidt in Eurazië en naar Noord-Amerika.
In het jaar 2012 is er extra aandacht voor de bijen en daar zijn goede redenen voor:
Onze voedselvoorziening is voor een belangrijk deel afhankelijk van de bestuivende arbeid van bijen.
In de afgelopen jaren was er een onrustbarende bijensterfte in Nederland.

Omdat het Nederlandse landschap qua aanbod van bloemen sterk is verschraald, zijn vele soorten wilde bijen in gevaar.
Bij het woord “bij” denken de meeste mensen waarschijnlijk aan de honingbij. Er zijn echter veel meer soorten bijen en ook die bijen zijn niet alleen nuttig, maar ook erg interessant. De rosse metselbij is een wilde bij die voor de bestuiving van planten belangrijk is. Fruittelers kunnen bij bestuivingsimkerijen niet alleen honingbijen en hommels bestellen die dan als bestuivers “aan het werk gaan”, maar ze kunnen sinds kort ook de rosse metselbij als “uitzendkracht” inhuren. De rosse metselbij is een lieve, effectieve bestuiver.

Metselbijen hebben wel een angel maar steken eigenlijk nooit. Ze zien mensen niet als een bedreiging, ze hoeven geen groot nest met honing te verdedigen en ze moeten zelf voor voortplanting zorgen, dus kijken ze wel uit voordat ze steken. Aan de angel zitten weerhaakjes, die hechten zich vast wanneer ze steken. Wanneer de bij dan weg vliegt, worden haar ingewanden eruit getrokken. Met de dood tot gevolg.

De rosse metselbij bezoekt meer bloemen per minuut dan een honingbij, vliegt bij lagere temperaturen dan de honingbij en maakt effectiever contact met de meeldraden en stamper van de bloem dan de honingbij.

De rosse metselbij is een “buikverzamelaar”. Met de lichte haren op haar onderbuik vervoert ze het stuifmeel. Daardoor en doordat ze de stuifmeelkorrels droog vervoert, laat ze bij een bloembezoek veel stuifmeelkorrels achter op de stamper van de bloem. Dit is voordelig voor de bestuiving van de bloem. De metselbij is een zeer goede bestuiver van appels, peren, pruimen, kersen, blauwe bessen, bramen en aardbeien. Volgens info op de site van de bestuivingsimkerij doet één vrouwelijke metselbij maar liefst het werk van 100 honingbijen!

Op www.jaarvandebij.nl  vind je veel interessante gegevens over bijen.
(Bron: www.debijen.nl )

Geen opmerkingen: