vrijdag 13 april 2012

BUURTBATTLE BEIJUM

Gistermiddag was het een drukte van jewelste in en om de voetbalkooi bij de Sporthal op Oost. Ik zag jongerenwerkster Hennie Uilhoorn druk in de weer, 2e van rechts beneden op de foto, en ook buurtsportwerker Marijn de Lange was van de partij, u ziet hem linksboven in beeld.
Verrek, dat is ook zo, helemaal vergeten, en ik fietste er per ongeluk tegen aan: De Buurtbattle natuurlijk. In Beijum wordt, net als in verscheidene andere wijken in de stad, gestreden voor een plek in het wijkteam. Op 25 april zullen de uiteindelijke winnaars uit Beijum in Selwerd met de andere wijkwinnaars in de eindfinale strijden om het kampioenschap van de stad.
Zie voor achtergrondinformatie ook hier.
En wat staat er op de site van Fc Groningen?
Gezondheid en sociale samenhang zijn belangrijke thema’s in de stad Groningen. Hiervan zijn de partijen Gemeente Groningen, Nijestee, Menzis en FC Groningen zich bewust. Deze partijen voelen zich verbonden met de stad en streven met het project FC Groningen Buurt Battle naar bevordering van de sociale cohesie in de wijken van de stad Groningen. In het project zijn de betrokkenheid van ouders, het positief beïnvloeden van de leefstijl van jongeren en het terugdringen van overlast en het daarmee bevorderen van de kwaliteit van woon- en leefklimaat meegenomen in de doelstellingen. Ook het bijbrengen en benadrukken van normen en waarden en het verhogen van de sportparticipatie van de jongeren staat centraal.

Op de bovenste foto ziet u de jeugdige voetballers uit Beijum. In elk geval deden er ook kids uit de Schatkamer mee. Zo gauw er iets bekend is over uitslagen en finalisten kunt u dat hier lezen.

Geen opmerkingen: