vrijdag 27 april 2012

DE WYBENA HEERDT


Een lezeres stuurde deze foto op in het kader van 'Heerden in de provincie.' De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ze die van de site van RtvNoord heeft gehaald. Bij de foto staat:
In de -herbouwde- Wybena Heerdt aan de Bredeweg, ten zuidwesten van het dorp Westeremden, is tegenwoordig een veehouderij gevestigd. De boerderij staat op historische grond. Bij de afbraak in 1968 van het oude voorhuis werden fundamenten van een steenhuis gevonden. Dat steenhuis was een rechthoekig gebouw van 9.5 bij 7.5 meter. Mogelijk was dit de 'Borchsheem' die in documenten uit 1585 wordt genoemd en waar wellicht ene Haye Wibben heeft gewoond, een vooraanstaande 'hoofdeling' die aan het einde van de 14e eeuw partij koos voor de graaf van Holland. Maar zeker is dit niet. http://www.rtvnoord.nl/groningeninbeeld/index.asp?actie=foto&id=7599
Kijk voor de Scheltema- en Boukemaheerd ook nog even hier en hier.

Geen opmerkingen: