woensdag 25 april 2012

PUIN RUIMEN

Nee, ik zal het geen afscheid van Innersdijk meer noemen, al komt het daar natuurlijk nog steeds een beetje op neer. (De laatste wandelvideo houdt de lezer nog even tegoed)
Afgelopen maandagmiddag zat ik 'met verstand' te kijken naar het puinruimen op de voormalige locatie van het verpleeghuis. Wat gaat dat apart, maar goed ik heb dan ook niet doorgeleerd in het slopersvak. Twee voertuigen met grijparmen die boven op twee bergjes puin staan. Het ene voertuig schept puin beneden de eigen verhoging waar het op staat weg, waardoor je zou denken dat het zo in gaat zakken, en verplaatst het zodanig dat het andere voertuig het weer verder kan verwerken. Puin ruimen gebeurt regelmatig in de figuurlijke zin des woords. In Beijum wordt op het ogenblik letterlijk puin geruimd.


Geen opmerkingen: