vrijdag 12 oktober 2012

BEIJUMNIEUWS BESTAAT VIJF JAAR!

Het is zover, de website/blog waar u nu naar kijkt bestaat vandaag op de kop af vijf jaar. Een heuglijk feit wat mij betreft, het blijft onverminderd leuk en boeiend om de groenste, grootste en gekste stadswijk van Groningen in woord en (bewegend) beeld te blijven verslaan. 

Never a dull moment in Beijum, een geweldige wijk met veel bijzondere mensen, boeiende ontwikkelingen en de nodige activiteiten. De oorsprong van Beijumnieuws mag zo langzamerhand bekend worden geacht, tot vijf jaar geleden had Beijum een bloeiende wijkkrant met continu een onafhankelijke redactie. Het was een gewaarde wijkkrant, derde krant van de stad Groningen volgens een wijkkranten-scan van het DvhN. Binnen Beijum voorgedragen voor de Fakkeltrofee, als blijk van verbinding en leefbaarheidsbevordering binnen Beijum.

Daar kwam een einde aan toen een bepaald heerschap met een paar meelopers meende de 'vrije pers' in Beijum naar de eigen hand te moeten zetten onder het mom dat de krant eigendom van de bewonersclub is, en dat daarom zich een 'bestuur' noemend stelletje ego's opeens veronderstelde te mogen en moeten bepalen wat er in zou komen te staan. Weg onafhankelijke redactie, weg enthousiaste vrijwilligers die met plezier door de wijk zwierven op zoek naar nieuwtjes. Direct na het opstappen van ondergetekende op 12 oktober 2007 begon hij Beijumnieuws. Deels omdat hij niet kon laten wat hij graag deed, met zeer veel plezier nieuwtjes over Beijum fabriceren. Maar ook voor een paar procent vanuit de instelling dat dit slag mensen, die minachtend over kwetsbare mensen heen walst ten voordele van de eigen machtsagenda, niet het nieuws uit en over Beijum zou mogen bepalen.

De mensen die nu bij Lijn6 aan de knoppen zitten hebben daarna nog een poging gewaagd om elke maand met plezier een wijkkrant vol te schrijven. Maar ook dat liep spaak, en wel om dezelfde redenen, door heerszucht, manipulatie, het zwart maken van 'tegenstanders' en een verdeel en heers-tactiek. En dat door een miniem kliekje figuren, door de gemeente Groningen met veel subsidie gesteund, die pretendeert er voor de hele wijk te zijn en 'goed' bezig te zijn. Beijum weet wel beter, het geeft het splinterpartijtje geen mandaat om voor de wijk te spreken, ledenvergaderingen worden alleen door het kliekje zelf(ongeveer 15) bezocht, de andere 14000 Beijumers laten hen compleet links liggen. En op bevoogdende 'nieuwtjes' zit geen Beijumer te wachten.

Het proces om het onrecht in Beijum aan de kaak te stellen loopt nog steeds, ter zijner tijd zullen er weer nieuwe publicaties op Beijumnieuws en Lijn6 over verschijnen (Niet teveel, de beide digitale nieuwszenders van Beijum concentreren zich het liefst op al het mooie en goede wat Beijum te bieden heeft).
 De gemeente Groningen mag zich ondertussen met goed verstand gaan afvragen waar ze jaarlijks 19.000 euro subsidie voor Beijum aan verspilt.

Dat wat betreft even de achtergrond van de ontstaansgeschiedenis van Beijumnieuws, dit om nieuw ingestroomde lezers te informeren, zoals gezegd, het  plezier overheerst (en zeker ook het beschreven stukje ontstaansgeschiedenis, een beetje relativering is op z'n plaats, er zijn per slot van rekening ergere dingen op de wereld). Het blijft een genot om stukjes over Beijum te schrijven, foto's te maken en video's te produceren. De interactie met veel lezers blijft onverminderd leuk, veel contact op straat en via de mail. Er wordt minder onder berichten gereageerd in vergelijking met pakweg twee jaar, verschillende trouwe lezers vertelden dat ze hun digitale ei via hun twitteracount kwijt kunnen en dat daarom de behoefte om te reageren verminderd is.

 Het maakt allemaal niet uit, Beijumnieuws is springlevend en is zo langzamerhand een begrip in Beijum geworden. Mijn speciale dank gaat uit naar Luit Staghouwer die al ruim 135 afleveringen uit de Wiershoeck- en Schooltuin verzorgd. Atsje Straatsma niet te vergeten, volgende week staat nummer 100 van Beijumskap op de rol. Ook dank aan de mensen die de Oude Doos steeds weer van nieuwe foto's voorzien, aan de adverteerders die hun vertrouwen hebben uitgesproken, de mensen die tips en ideeën insturen, etc. etc.

Hoe de digitale toekomst van Beijum er precies uit komt te zien is nog niet helemaal helder. Gaan Lijn6 en Beijumnieuws samenwerken en een stevig bod doen op www.beijum.nl? Neemt ondergetekende een blog-sabbatical year en gaat hij een boek over Beijum schrijven? De tijd zal het leren. Beijumers hebben recht op dagelijkse nieuwtjes en informatie uit de eigen wijk. Wat leeft er zoal, wat speelt er en wat zijn de ontwikkelingen? Tips en suggesties blijven welkom op Beijumnieuws@online.nl   (Bedankt voor de felicitatie-mails en e-cards! Zonder de wisselwerking met enthousiaste lezers had ik Beijumnieuws nooit 5 jaar in de lucht kunnen houden...)
Alle lezers veel plezier gewenst met weer een nieuw jaar nieuws uit Beijum!!
Update 19.33 uur, een zeer beknopte bloemlezing uit de mails:
5 jaar Beijumnieuws en blogger is een felicitatie waard. Vooral als je dat afzet tegen de tegenstanders en tegenstand of bang zijn voor hun wijkkrant. Beijumnieuws en lijn6 zijn, ieder op haar eigen wijze, in een gat gesprongen van openheid actueel en kritisch. Wat vandaag actueel is, is morgen verleden tijd en achterhaald. Blijf voor de komende 5 jaar vooral kritisch en open schrijven.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bested niet teveel aandacht aan die lui!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Deze trouwe lezeres feliciteert je graag met het 5 jarig bestaan van je Beijumblog. Ga zo door! Hartelijke groet,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Beiumnieuws en lijn6 zin verbindend in beyum!

11 opmerkingen:

Anoniem zei

Felicitaat van Willem uit de Wibenaheerd. Ps. dat verhaal kende ik niet man.

Alie zei

gefeliciteerd en je hebt groot gelijk dat je voor jezelf begonnen bent, al 5 jaar met steeds meer succes!

Anoniem zei

Schrijf beter niet teveel meer over dat zooitje. Felicitatis

Anoniem zei

Hahaaa, Klein Clubje Beiuym op Lijn6 ga je die ook platsen? Wat doe je dat leuk man

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

Felicitas van klant cafe biljart, jaah jeweetwel

Anoniem zei

Niet teveel ovcer die bob-sukkels schriven haha, man richt je op je eigen kracht. Gefeliciteerd! Michael uit de Onnemaheerd

Anoniem zei

Blijf bescheiden!

Anoniem zei

Gefeliciteerd ! lees graag je site

Kees Huizenga zei

Dag Johan,

Ook van mij de hartelijke felicitaties. Beijumnieuws is de verbindende wijktierelier van Beijum. Jouw weblog brengt de wijkbewoners tot elkaar. Mede dankzij Beijumnieuws is Beijum een prachtige, bloeiende en bruisende wijk.

Beijumnieuws is een weldadig wijkopbouworgaan. Mijns inziens verdient Beijumnieuws de fakkeltrofee van STIEL Beijum (indien deze nog bestaat!).

Ook van de naaste buren van De Hunze/Van Starkenborgh, een gedragen wijkbewonersorganisatie, krijg je een warme dankbetuiging. Zie dit mooi bericht van gisteren:

http://www.dehunzevanstarkenborgh.nl/home/470-nieuwsvoorziening-in-buurwijk-beijum

Zeer attent.

Het zou een prachtig signaal zijn als je tevens de welgemeende felicitaties krijgt van STIEL Beijum, de Stadsdeelcoördinatie Noorddijk, de dienst OCSW en het bestuur van de BOB.

Jouw vrijwilligerswerk voor de wijk Beijum is een dikke pluim waard. Heel goed dat je samenwerkt met Lijn6.com. Veel succes en lol toegewenst door een oud-Knoalster (Stadskanaal).

Anoniem zei

Macht speelt overal een rol .
Hou nu eindelijk eens op over de mensen van de BOB .
Zij weten niet beter en als je zo doorgaat begin ik te geloven dat jij ook niet al te veel in de smiezen hebt .