dinsdag 30 oktober 2012

HOEZO GEEN PROJECT 'WELKOM IN BEIJUM?'

Gistermiddag in het kantoor van Stichting Stiel in de Wegwijzer Op Plein Oost: "Hé, dat klopte niet wat jij afgelopen vrijdag schreef, het project 'Welkom in de buurt Beijum' ligt helemaal niet op z'n gat. Hoe kom je erbij?"

Vier vriendelijike ogen keken me aan: "Kijk, het project heeft tijdens het afgelopen Kleurrijk Bruisend Beijum zelfs de Fakkeltrofee gewonnen, een aanmoedigingsprijs om de leefbaarheid in Beijum te bevorderen."

Terwijl ik me achter de oren krabde hoe ik er dan toch bij was gekomen dat het welkomsproject op z'n gat lag, gingen de twee Stiel medewerkers Debora (links) en Julia met de Fakkeltrofee en een welkom-tas voor nieuwe Beijumers klaar staan om gefotografeerd te worden. Het resultaat ziet u boven. Wie zou niet door deze dames welkom in de wijk willen worden geheten? Oh oh, niet weer in de fout gaan: "Het klopt eigenlijk niet dat wij op de foto gaan, Stichting Stiel is alleen maar faciliterend, elke week gaat een groepje vrijwilligers met de welkomtas op bezoek bij nieuwe Beijumers."
Thuisgekomen maakte ik als goedmakertje even een close-up foto van de tekst op de gele tas, zie rechts.

Maar toch, hoe kwam ik er toch bij? Na lang zoeken vond ik een mail van een andere Stiel-medewerker in m'n archief:  Juist, het was de bedoeling om het project te verzelfstandigen en het onder de vleugels van Stiel vandaan te halen: Het mooie project “Welkom in de Buurt” is nog steeds een Stiel project! Het is inderdaad een keer als mogelijkheid besproken om het te verzelfstandigen. Daar is op dit moment geen sprake van.
Het hoe en waarom dat verzelfstandigen mislukte? Het zou bij andere 'bewoners'  van de Wegwijzer worden ondergebracht, althans, in notulen van deze 'bewoners' uit juni 2010 staat dat ze daar destijds over gepraat hebben. Het verzelfstandigen en het onderbrengen bij deze 'bewoners' van de Wegwijzer is destijds niet gelukt. Daar heb je immers middelen (o.a. mensen en geld) en vertrouwen voor nodig.

Maar goed, wat nog bleef hangen is waarom ik dacht dat het project opgedoekt was. Het afgelopen half jaar sprak ik twee nieuwe eigenaren van koopwoningen in Beijum. Ze hadden geen welkomsproject aan de deur gehad. Debora den Haring van Stiel: "Dat klopt, het geldt alleen voor huurders en niet voor huizenkopers, de aanmeldingen gaan via woningcorperaties."
(In de meegekregen gele welkom-tas vond ik informatiefolders over organisaties die er toe doen in Beijum, zoals STIP, de activiteitenladder van de Vensterwijk, een nieuwsbrief Buurtbemiddeling Groningen, SKSG, Stiel en MJD. Ook een aardige geste, een gratis zwemkaartje voor in Kardinge.)

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Eigenaardig dat nieuwe huurders een welkomspakketje krijgen en nieuwe kopers niet. Waarom niet hetzelfde voor alle nieuwe mensen die naar Beijum gaan?

Anoniem zei

Ook alleen maar Groningse woningcorporaties.

Emmy zei

Toen ik vorig jaar hier ben komen wonen heb ik ze niet gezien. Ook geen mooie gele tas gekregen met informatie. Zal er inderdaad wel aanliggen dat ik een huis gekocht heb. Misschien zijn mensen die een woning kopen in beijum niet welkom in deze groene wijk? Of is het gewoon niet te achterhalen wanneer er een huis verkocht is?

Kees Huizenga zei

Het STIEL-project “Welkom in de buurt" heeft in september 2012 de Fakkeltrofee gewonnen. Tijdens Kleurrijk Bruisend Beijum (20 t/m 23 sept. 2012). Ik vind dit zeer opmerkelijk. Deze Fakkeltrofee is toch een initiatief van STIEL Beijum? Waarom moet STIEL Beijum zichzelf in het zonnetje zetten? Waarom is niet de Historische Werkgroep Beijum (de auteurs van het samenbindende Beijumboek) bekroond met deze fakkeltrofee? Vanuit de optiek van “sociale cohesie” (wijkopbouw), zoals drs. Lammert Doedens dit onlangs op Beijumnieuws mocht verkondigen.

Wat betreft het project “Welkom in de buurt” dit citaat uit de bestuursnotulen van het bestuur van de BOB van 7 juni 2010 (met dank aan Deep Throat van de X-files van de BOB):

"2.7. Wim en Rita overleggen 22/06 met Francis Nijdam over wens Stiel om de werkgroep Welkom in de Buurt onder te brengen bij de BOB, in kader streven Stiel om dit soort groepen te verzelfstandigen. We wachten het overleg af: wil de groep wel bij de BOB, hoe zit dat met de huidige vrijwilligersvergoedingen en de overige onkosten?" Einde citaat.

Dit raakt de kern van de wijkproblematiek! De BOB heeft immers geen contacten met de meeste heerdcomités in Beijum!!! In Beijum zijn meer dan veertig heerden. Met drie ervan heeft de BOB soms overleg. Welnu: het STIEL-project “Welkom in de buurt” kan uitstekend aan de BOB worden gedelegeerd, indien deze club wordt gedragen door de heerdcomités van de wijk Beijum (hoeveel vertegenwoordigers van heerdcomités zijn aanwezig bij de ledenvergaderingen van de BOB en/of de Nieuwjaarsrecepties van de BOB?). Het heeft te maken met “activeren en communiceren”. Het enorm grote zwaktepunt van de BOB! Er is gewoonweg geen kader om “Welkom in de buurt” te laten uitvoeren/coördineren door de BOB. Er zijn niet “geactiveerde” heerdcomités om dit prachtige project straatgewijs uit te laten voeren. Op een kleinschalige wijze. In het opbouwend kader van “Vertrouwen in de buurt” en www.tolerantie.nu (een heerlijke website van SIRE; ik beveel deze van harte aan!).

Aan mijn woningcorporatie heb ik voor de zomervakantie van 2012 het advies gegeven om het Beijumboek mee te geven als geschenk voor de nieuwe huurders. De Huismeesters heeft hier helaas geen geld voor. Jammer.

In mijn straat heb ik nog nooit vernomen dat iemand de ”Welkom in de buurt-tas” heeft ontvangen. Maar het is mogelijk dat ik iets gemist heb.

Ik vind het getuigen van rechtsongelijkheid als huurders wèl de “Welkom in de buurt-tas” ontvangen, maar niet de eigenaren van de particuliere woningen. Dit is discriminatie van bewoners. Bij de gemeente Groningen, de dienst DIA, zijn de adressen van de nieuwe bewoners bekend. Ook bij het Kadaster. STIEL kan in dezen een regeling gaan treffen met DIA.
Uiteraard kunnen heerdcomités eveneens in contact treden met DIA.

Kortom: er is werk aan de winkel! De vraag is of het de taak van STIEL is om heerdcomités tot leven te roepen. Statutair is dit een taak van de BOB. In het kader van de bevordering van de leefbaarheid in Beijum.
Indien de BOB deze taak niet goed uitoefent, dient de SDC Noorddijk dan niet in te grijpen? Of de dienst OCSW, die de BOB jaarlijks een exploitatiesubsidie geeft ten bedrage van circa 20.000 euro (in het jaar 2011 een bedrag van € 20.085,-).
Wat zijn de sancties, indien er geen “verbeterproces” bij de BOB is?

Anoniem zei

Nou woon hier nu 3 jaar kom uit oosterpark nu in beijum maar heb er nog nooit 1 hier gezien jammer

Anoniem zei

Ooit een welkomstpakket gekregen. In Lewenborg. Met o.a. een bon voor een paar gratis naaldhakken (wat moet je d'rmee).

(rené)

Miranda zei

Waarom is er niet iets in Beijum wat voor alle Beijumers is. Voor ouderen, studenten, huurders, kopers het is zo weinig samen voor elkaar en niemand uitgezonderd

Kees Huizenga zei

Voor de welwillende lezer:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2008/09/wijkcommunicatie-en-de-bob.html

Van 7 september 2008. Nog steeds actueel.

De website van de BOB is wel verbeterd. Door een externe kracht. Maar deze website heeft enorm weinig bezoekers. Met name bestuursleden van de BOB.

Kees Huizenga zei

Het vuilspuitertje van de BOB, JV, geeft op 29 oktober 2012 dit twitterbericht over Beijumnieuws:

"Oh ja, 'welkom in de buurt' bestaat écht nog in #Beijum ondanks wat #bozetongen beweren; ze kregen in september zelfs nog de #fakkeltrofee"

STIEL doet aan eigen kruisbestuiving. Ik doel op die STIEL-fakkeltrofee. In het kader van "Ons kent ons"!!! "Ons beloont ons"!

STIEL Beijum heeft voor de zomervakantie een zeer slechte naam opgebouwd bij die heerden, waar die NLA-hekken zijn geplaatst. Nota bene zonder hekdeuren. Mijn corporatie wist niet dat er hekken zonder vanzelfsprekende hekdeuren waren geleverd. Tja, hoe bedenk je het, nietwaar?

Beste JV: noem mij die vrijwilligers die rondgaan met die "Welkom in de buurt-tas". Zijn er voldoende vrijwilligers? Zo nee, waarom niet? Zijn er voldoende heerdcomités, die meewerken aan dit project? Welke rol vervult de BOB bij "Welkom in de buurt"? Geen enkele?

Een Beijumer schreef mij op zeer attente wijze:

"Waarom zou de overname van de club van het project niet gelukt zijn? Wat kan dat anders zijn dan dat Stiel er geen vertrouwen in had...
Een gezonde, sterke en verbindende bewonersorganisatie had het project zeker geadopteerd!!!" Einde citaat.

Mijn vraag is: waarom wilde de groep rondom "Welkom in de buurt", afdeling Beijum, zich niet aansluiten bij de BOB?

Ik zal nakijken wat hierover in het secretarieel jaarverslag van de BOB over het jaar 2010 staat. Binnen vijf minuten zag ik dat dit jaarverslag 2010 niets vermeldt over "Welkom in de buurt". Waarvan melding. Bewoners worden wederom niet correct en zorgvuldig ingelicht.

In de BOB-voortgangsrapportage van 2011 (1 jan. 2011 t/m 1 maart 2011) staat dit punt van aandacht (op pagina 18 bij agendapunt 6):

"Welkom in de buurt. Op verzoek van STIEL wordt in het bestuur de optie besproken om dit project onder de vlag van de BOB te laten plaatsvinden." Einde citaat.

Feit is dat dit project nog steeds een STIEL-project is. Die "vlag van de BOB" is kenbaar van onwaarde gebleken...

De BOB kan kenbaar geen vrijwilligers leveren of "activeren" voor dit mooie project. Dieptriest!
Of, een andere mogelijkheid, de medewerkers van dit project hebben geen vertrouwen in de BOB. Zie het bovengenoemd BOB-citaat van 7 juni 2010. In mijn reactie van 30 oktober 2012.