woensdag 31 oktober 2012

WATERWERK IN EN ROND BEIJUM

Gistermiddag trof ik twee tractoren met aanhanger en een grijpapparaat, een langs de sloot richting Kardinge (foto links) en de andere bij de vijver in de Holmsterheerd. Het water op beide locaties werd ontdaan van drek, smurrie, afval. Toch maar even googelen, zou het iets te maken hebben met het waterbeheer van de gemeente Groningen? Het Groninger water en rioleringsplan 2009 tot 2013 staat als pdf op het internet. Hopelijk kunt u het openen. Klik hier. In een door wethouder Visscher geschreven voorwoord staat: Voor u ligt het eerste Groninger Water- en Rioleringsplan (GWRP), voor de periode 2009 - 2013. Met dit plan geven we als gemeente Groningen aan hoe we de komende jaren omgaan met water. Water in vele verschijningsvormen.
Water is regenwater dat op verhard oppervlak valt en via de riolering moet worden verwerkt. Water is afvalwater van huishoudens dat gezuiverd moet worden. Water is grondwater dat op peil moet worden houden. Water is de vijver in de woonwijk die bijdraagt aan een prettige woonomgeving. Water is de beek in een ecologisch gebied, waarin planten groeien en vissen leven. Water is overal. Onze centrale waterambitie is het streven naar een duurzaam stedelijk waterbeheer. Met het GWRP laten we zien dat het ons menens is als we zeggen de duurzaamste stad van Nederland te willen worden. Samen met onze waterpartners willen we onze ambitie realiseren. Ook de burgers willen we hierbij betrekken.
Het plan voert de naam ‘Waterwerk’ omdat in dit GWRP de nadruk ligt op de samenhangende waterambities van de gemeente en de daaruit voortvloeiende maatregelen.
We gaan aan het werk met water. Dit plan is daarvoor het routeboek met daarnaast het verplichte deel, het GRP, waarin de riolering centraal staat.
Op naar een stedelijk duurzaam waterbeheer!
Jannie Visscher
Wethouder Zorg, Ouderen, Stadsbeheer en Milieu

Geen opmerkingen: