woensdag 10 oktober 2012

ONTWIKKELINGEN WINKELPLEIN WEST (2)

Of het een echte nieuwe serie wordt is nog even afwachten, zo ja dan begon deel 1 op 24 september jongstleden (een andere serie, de ontwikkelingen rond kruispunt Beijum Zuid ligt even stil omdat er al weken geen nieuwe ontwikkelingen zijn te bespeuren).  Dat er wat staat te gebeuren op winkelplein Beijum West staat vast, geen diep ingrijpende veranderingen, maar in elk geval gaat de noordkant van het plein op de schop. Eerst even de foto links, u ziet de ruimte waar tot voor drie maanden geleden pizzeria La Scala was gehuisvest. De ruimte wordt opgeknapt en klaar gemaakt voor een nieuwe (aspirant) huurder. Dan de situatie op de bovenste foto. Loempia/verkoper Vancong Duong, u ziet z´n kraam rechtachter op de foto kreeg begin deze week een uitnodiging voor een gesprek met de gemeente Groningen. Daar kreeg hij te horen dat z´n nering definitief moet verkassen i.v.m. de uitbreiding van de Lidl. Wat is het geval? Zoals reeds in deel 1 werd medegedeeld, de Lidl gaat er (figuurlijk) op vooruit. Echter, de voorgevel, zoals u die nu ziet liggen wordt driehoeksgewijs naar voren gehaald. Vancong Duong heeft de schetsen gezien en hij wees vanuit z'n verkoopkraam aan hoe de nieuwe situatie eruit zal komen te zien. U ziet vanaf de bloemenwinkel voor de loempiakraam langs een soort van wandelpad lopen. Het bovenste gedeelte ervan, van hieruit bekeken, ter hoogte van de fietser die wegrijdt wordt een van de nieuwe schuin lopende voorgevels van de uitgebreide winkel. Van ongeveer de plek waar u de wandelaarster ziet lopen zal weer een schuine voormuur richting de computerzaak gaan lopen. De ingang van de Lidl zal naar verwachting aan de linker schuine kant komen. De loempiakar krijgt een nieuwe stek rechtsonder op de foto, aan de linker zijde van de ingang van het Winkelcentrum, vanaf het plein bekeken. Voor de Lidl langs zal een soort van ronde boog worden geconstrueerd. Ondergetekende zal een schets van de te komen situatie trachten te bemachtigen, zodat de lezer bovenstaande uitleg in concreto kan gaan bekijken. Wordt vervolgd.

Geen opmerkingen: