donderdag 18 oktober 2012

ONDERHOUD LANGS HET HEERDENPAD

Ondergetekende fietste vanochtend even na half negen richting de stad. Van het kruispunt Zuid heb ik dit keer geen foto gemaakt maar het stond werkelijk bomvol en muurvast op de Beneluxweg. Een paar honderd meter voor de Korrewegbrug zaten twee heren in oranje hesjes op de grond geknield. Stoeptegels die te laag in de klei lagen werden opgewipt en er uit gehaald, een beetje aarde eronder en de tegel werd weer op aanvaardbare hoogte teruggelegd. Op de terugweg vanuit de stad waren ter hoogte van De Hunze heren op trappen heen en weer om takken uit de kastanjebomen te verwijderen. Aan de man op de rechterfoto, hij staat gedeeltelijk achter een trap, gevraagd wat de bedoeling was:" Wat de anderen aan het doen zijn weet ik niet precies, maar ik ga er vanuit dat het met de veiligheid rond het fietspad te maken heeft en dat overhangende takken worden verwijderd." Maar hoor jij niet bij hen? "Nee, ik ben van Landschapsbeheer en ik doe onderzoek naar de kastanjebomen langs het Heerdenpad."
Ik had geen tijd om door te vragen en daarom heb ik vriend Google maar even geraadpleegd. Het schijnt zo te zijn dat kastanjes ziek kunnen worden. En stress blijkt daar een rol in te kunnen vervullen. Wat horen, zien en ruiken de kastanjes langs ons aller fietspad van en naar Beijum? Wat beleven ze zoal? Ze worden toch niet ziek van ellende? Hebben ze last van stress?
In de vervolgonderzoeken heeft de werkgroep in deelprojecten onderzoek gedaan naar de bacterie, verdedigingsmechanismen van kastanjes, stressfactoren, beheersings- en bestrijdingsstrategieën en is een inventarisatie uitgevoerd naar de uitbreiding van de kastanjeziekte en de uitbreiding van het aantastingsbeeld naar andere boomsoorten. GroenadviesAmsterdam.
En op de site van de gemeente Groningen staat:
In 2011 greep de kastanjeziekte razendsnel om zich heen in de stad. Van de ruim 1800 kastanjebomen in gemeentelijk beheer is meer dan de helft aangetast. Het verloop is onvoorspelbaar. De kastanjeziekte kan soms in een paar weken toeslaan. Zowel elders in het land als in Groningen (Heerdenpad) worden onderzoeken uitgevoerd naar een manier om de ziekte aan te pakken. Dat onderzoek heeft nog geen resultaat opgeleverd. De verwachting is dat dit ook niet op korte termijn zal gebeuren. GemeenteGroningen.nl
Update 22.06 uur:  In de Regiokrant Groningen staat dat zo'n 100 bomen langs het Heerdenpad ziek zijn. Ze zijn ziek door de bacterie 'Pseudonomas syringae.' Maar liefst 25 van deze bomen zijn opgenomen in een wetenschappelijk onderzoek naar de bestrijding van de ziekte, aldus genoemde krant. Het onderzoeksrapport zal pas in 2014 worden gepubliceerd.

Geen opmerkingen: