zondag 14 oktober 2012

JAM SESSION IN HET CAFÉ BILJART


Vanmiddag en vanavond was er een jam session in het Café Biljart georganiseerd, u hebt de aankondiging praktisch de hele week links aangekondigd gezien. Ondergetekende was niet aanwezig bij de session, lekker even bijkomen van het lopen van de 4Mijl. Vanuit het café werden vanavond deze drie foto's opgestuurd. Zonder tekst. Een bezoeker WhatsApp-te vanavond: "Het was een groot succes." Dat zal, maar daar is niet echt een verhaaltje uit te maken, al is op de foto's te zien dat het sfeervol en gezellig was geweest. Toch maar even op internet opgezocht wat een jam session nou eigenlijk is.
Een jamsessie (uit het Engels) is een min of meer spontane, onvoorbereide vorm van muzikaal samenspel, meestal in het jazzgenre of aanverwante popgenres als hardrock, blues en rock. Vanuit het Engels betekent jam "opstopping, opeenhoping, verstoring" en session zoveel als "zitting, bijeenkomst". (Vooral uit het woord "jam" kan enige zelfrelativering worden afgeleid; die zelfrelativering was ook van toepassing op het woord "jazz", wat in z'n oorspronkelijke betekenis onder meer "rotzooitje, rommeltje" betekent.) Met de term jamming wordt vaak muzikaal samenspel aangeduid, tijdens het 'jammen' ontstaan vaak creatieve invallen en niet minder vaak nieuw muzikaal materiaal. Bij jamsessions worden vaak jazzstandards ten gehore gebracht, daar deze tot het algemeen gangbare repertoire van jazzmuzikanten behoren.
Sessiemuzikanten hebben zich erop toegelegd voor jamsessies beschikbaar te zijn. http://nl.wikipedia.org/wiki/Jamsessie

Geen opmerkingen: