vrijdag 12 oktober 2012

DE BUITENBOEL WORDT ONDERHOUDEN

Op verschillende plekken in de wijk liggen pallets met zandzakken rond bomen opgesteld. De rechter foto werd eergisteren in de Sibrandaheerd gemaakt. Het kan niet anders of hier wordt een nieuwe perk rond een boom aangelegd. Op de onderste foto is te zien dat een plek op de hoek Grevingaheerd/fietspad naar de Jaltadaheerd onder handen werd genomen. Klik de foto groter en u ziet in de verte mannen in oranje hesjes bezig om het fiets/voetpad bij te werken. De gemeente Groningen is er alles aan gelegen om de openbare ruimte er goed uit te laten zien, op redelijk wat plekken in de wijk zijn krijtstrepen op trottoirs aangebracht om aan te geven dat daar de boel is verzakt en dus moet worden aangepakt.: De buitenboel van onze stad ligt er goed bij. Dit blijkt uit het BORG-onderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte. Ruim 100 betrokken Stadjers bekijken jaarlijks hoe het is gesteld met het onderhoud van onze stad. Het onderhoud in 2011 komt met een gemiddelde score van 89% bijna overeen met de 90%-score die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Ook voor 2012 wordt gestreefd naar een onderhoudsniveau van 90%. Dat betekent dat van alle gecontroleerde onderdelen in dit onderzoek (groen, wegen, straatmeubilair, verlichting, speeltoestellen, groen) 90% moet voldoen aan de norm die daarvoor is vastgesteld. Zo blijft het gerealiseerde hoge onderhoudsniveau zoveel mogelijk op peil. Naast dit reguliere onderhoud wordt in 2012 gestart met het vervangen van versleten voorzieningen zoals kabels voor straatverlichting, kademuren en asfaltwegen.

Al tien jaar beoordelen ruim 100 betrokken Stadjers het onderhoud van de openbare ruimte tijdens een BORG-schouw (Beheer Openbare Ruimte Groningen). Zonder de inzet en betrokkenheid van deze grote groep vrijwilligers is het niet mogelijk om het onderhoud op deze intensieve manier te beoordelen. Om te laten zien dat deze inzet enorm gewaardeerd wordt biedt de gemeente de schouwers van het eerste uur dit voorjaar een stadswandeling aan onder leiding van een van de stadsarcheologen.
Deelnemers aan deze BORG-schouw beoordelen het groen, straatmeubilair, oevers, speeltoestellen, wegen en straat- en verkeersverlichting in hun buurt. Dit doen ze op basis van door de gemeenteraad vastgelegde kwaliteitsnormen. Ook kijken de schouwers naar hondenpoep, wildplakken, graffiti en fietswrakken, kortom of het schoon is in de wijk. Gemeentegroningen.nl.

Geen opmerkingen: