dinsdag 15 januari 2013

RONDOM KRUISPUNT BEIJUM ZUID (23)

Bovenstaande foto is gistermiddag omstreeks kwart over drie genomen. Er was niemand aan het werk rond het nieuw aan te leggen kruispunt op zuid. Wel lagen een partij oranje dekkleden opgevouwd op de bouwplaats. De afgelopen weken hebben ze hun dienst bewezen door simpelweg boven op het beton te liggen. Beton dat boven op de 'arena' moest harden en inklinken. Hoe de werkzaamheden verder gaan verlopen is nog even afwachten, het kan zijn dat door het koude weer alles even is stil gelegd. Op de Bouw-webcamcamera, zie ook de bovenste link links, is te zien dat er totaal geen activiteiten plaatsvinden. Vanochtend kwam onderstaande informatie binnen:

De werkzaamheden aan de Oostelijke Ringweg gaan gestaag voort. Na de voltooiing van de nieuwe viaducten en toeleidende wegen bij Lewenborg en Ulgersmaborg, liggen de accenten nu vooral op de omgeving van Kardinge en Beijum-Zuid. Eind december 2012 is het startsein gegeven voor de werkzaamheden voor het project Noordzeebrug/Bedumerweg. Ook hier staat het een en ander te gebeuren. Wat staat er zo aan het begin van 2013 op de oostelijke, maar ook op het noordelijke ring op de planning ?
Lewenborg 
Het hekwerk (volledig handwerk) op de viaducten is nog niet helemaal klaar. In de tussentijd  is er een noodleuning geplaatst en kan het verkeer (veilig) op dit stuk van de ovonde rijden. In het voorjaar van 2013 wordt er op dit gedeelte van de Ringweg het nieuwe groen aangebracht, op basis van een eerder vastgesteld groenplan. Binnenkort vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats. Hiervoor is het voor een korte periode niet mogelijk om van Lewenborg naar Ulgersmaborg te rijden en vice versa. Zo gauw een definitieve datum bekend is, zullen we die melden. Een oplettende automobilist zal het vast zijn opgevallen: enkele nieuwe lantaarnpalen hebben een roodachtig licht. Er deden al wat ‘wilde’ verhalen de ronde, maar we kunnen u geruststellen. De kleur van de lichten zijn diervriendelijk, in dit geval een speciaal licht voor de oversteek van vleermuizen die in Lewenborg ‘huizen’ en in Ulgersmaborg hun jachtgebied hebben.

Beijum-Zuid
De zand- en grondlichamen voor het toekomstige viaduct zijn nagenoeg ingeklonken. Deze liggen direct naast de tijdelijke weg. De bouw van de zogenaamde dekconstructie van het viaduct  - direct naast de Oostelijke Ringweg - is in volle gang. Binnenkort starten de heiwerkzaamheden voor de landhoofden (ondersteuningsconstructies) van het viaduct.
De verwachting is dat in juni 2013 de dekconstructie in één keer op zijn plaats gehesen kan worden.

Kardinge
Bij het kruispunt Kardinge wordt een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd, hiervoor wordt een nieuw viaduct met rotondes aangelegd in 2013 en 2014. De grondwerkzaamheden hiervoor zijn in volle gang. Aan de Ulgersmaborgzijde zijn al diverse ‘bulten’ te zien. Binnenkort ook aan de Kardinge-zijde. Vervolgens zullen ook hier deze grondlichamen zeker een jaar moeten inklinken.  Het nieuwe viaduct schuift iets op richting Lewenborgrichting en biedt ruimte voor zowel het bus-auto als fietsverkeer. Het bestaande (bus) viaduct wordt dan afgebroken. Het fietspad tussen het Windepad en Kardinge is tijdelijk verlegd. Fietsers kunnen tijdens de aanleg van het tijdelijke fietspad gebruik maken van de bestaande route. Voor verkeer op de ringweg is er geen sprake van hinder. Bedrijven blijven bereikbaar gedurende de grondwerkzaamheden.

Foto van www.dehunzevanstarkenborgh.nl (Beijum Noord)
Beijum-Noord/Groningerweg
De plannen voor dit gedeelte van de Oostelijke Ringweg zijn nu klaar en het ontwerpbestemmingsplan is goedgekeurd. Recentelijk is er een bijeenkomst geweest voor ondernemers van het bedrijventerrein’ het Witte Lam’. I.v.m. de werkzaamheden aan de Groningerweg zullen er medio 2013 diverse omleidingen plaatsvinden. De voorgenomen plannen bestaan uit het maken van twee tijdelijke aansluitingen op de Eemshavenweg (N46)  om het verkeer goed te laten doorstromen. Aangezien de opkomst op de inloopochtend matig was, zullen er in de komende periode nog bezoeken worden afgelegd bij ondernemers op het bedrijventerrein het Witte Lam om hun mening te polsen. 

Noordzeebrug
Eind december is het officiële startsein gegeven voor de Aanpak van de Noordzeebrug/Bedumerweg. De eerste fase van de werkzaamheden is gegund aan aannemer Heijmans.  Tot aan de periode juli 2013 wordt hier gewerkt aan de aanleg van een tijdelijke weg (ten zuiden) van de Noordelijke Ringweg/N370 Plataanlaan. Voor het bedrijventerrein De Hoogte wordt bij de Virulystraat - in goed overleg met de ondernemers - een tijdelijke weg met tijdelijke verkeerslichten aangelegd. Eveneens vinden er in deze periode tijdelijke aanpassingen van de verkeerslichten bij de Bedumerweg en de opritten bij de Noordzeebrug plaats. Voor fietsers geldt dat het fietspad iets wordt omgelegd ter hoogte van de nieuwbouw tegenover bedrijventerrein de Hoogte. Het verkeer moet rekening houden met hinder, maar wordt niet omgeleid.
Voor meer informatie zie ook www.ringgroningen.nl

Geen opmerkingen: