maandag 7 januari 2013

VROAG'N EN ANTWOORD'N OVER 'T GRUNNINGS

Ondergetekende heeft zich een paar weken geleden als Grunninger zijnde  aangemeld bij Vroag& Antwoord van Streektaalfunctionaris Siemon Reker. Die houdt een langdurig onderzoek naar het Grunnings en daarvoor had (heeft) hij deelnemers nodig. Ondergetekende vulde een vragenformulier in die te zien is op de link helemaal onder aan dit bericht. Zijn er nog meer Grunningers in Beijum (of daar buiten) die mee willen doen? Onderstaande bericht kwam halverwege december via Reker binnen. 

Omdat vandaag duidelijk geworden is wanneer de tweede vragenlijst van Vroag&Antwoord online zal komen en dus ingevuld kan worden, krijgt u deze mail. We kunnen de gelegenheid tegelijkertijd benutten om een nieuwtje door te geven én een aansporing.... Dat nieuwtje proberen we aan u bekend te maken, terwijl we tegelijkertijd vragen om er nog geen ruchtbaarheid aan te geven.

De eerste vragenlijst zal op 7 januari a.s. sluiten. Vanaf de dag daarna zal nummer 01 via hetzelfde adres hetverhaalvanhetgronings.nl tot rond 1 maart opgevolgd worden door Vragenlijst 02. Die begindatum van 8 januari heeft mede te maken met het bij ons achterop springen van de Drentse collega's van het Huus van de Taol in Beilen. Zij gaan op dezelfde manier en met deels dezelfde vragen in samenwerking met het Bureau Groninger Taal en Cultuur kwesties voorleggen aan sprekers van het Drents. Dat is natuurlijk een compliment voor onze aanpak. Maar belangrijker is de verwachting dat we door deze samenwerking elkaar helpen aan een grotere aandacht en dus een groter bereik. We fietsen op een tandem verder! Onder Vroag&Antwoord komt op de website van het BGTC dus ook Vraog&Antwoord te staan (let op de spelling), en naast hetverhaalvanhetgronings.nl verschijnt nu ookhetverhaalvanhetdrents.nl - kan het mooier?

De deelname aan Vroag&Antwoord loopt enerzijds heel geregeld door vanaf de allereerste publicatie in het Dagblad van het Noorden op 10.11.12, anderzijds zijn er duidelijk zichtbare pieken in de reacties, bijvoorbeeld door een Nieuwsbrief van RTV Noord en door de tv-aandacht op Pakjesavond. En nu is het december-nummer van Toal en Taiken met de oproep om mee te doen nog niet eens verschenen!

Vooral de media informeren naar het aantal deelnemers. Dat wil ik graag even geheim houden tot een zo laat mogelijk moment, maar het is een mooi aantal. Aan u, deelnemer, vraag ik het volgende: als ieder van u welgeteld één spreker van het Gronings weet te bewegen om ook mee te doen, dan scoren we een heel mooi aantal!

En dan nog iets: als iedere vrouwelijke deelnemer een mannelijke overhaalt en omgekeerd iedere deelnemer (m) een deelneem ster (v), dan hebben we uiteindelijk een verhouding die in de buurt komt van 50-50. Dat is voor het onderzoek even belangrijk als een relatief groot aantal invullers van de lijst. (Van de verspreiding over de provincie heb ik op dit moment een nog onvoldoende duidelijk beeld.)

December is typisch zo'n maand van wensen, van lijsten en verrassingen, dat durf ik in alle onbeschaamdheid wel aan u voor te leggen.

Voor de goede orde wijs ik iedereen graag nogmaals op de link waar we actuele gebeurtenissen rond Vroag&Antwoord verzamelen en bijhouden:http://www.rug.nl/research/groningertaalencultuur/vroag-en-antwoord/nieuws

Onderste afbeelding van http://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(provincie)
Boven ziet u een gedeelte van de site http://www.hetverhaalvangroningen.nl/actueel/vroag-antwoord afgebeeld.
I.o.m. Reker heb ik de genoemde geheimhouding tot vandaag mede geheim gehouden en niet gepubliceerd.

Update 20.52 uur. Siemon Reker mailde net dat de 500e deelnemer van Vroag en Antwoord zich heeft gemeld.
Een laatste sprint door een deel van u heeft ervoor gezorgd dat we behoorlijk over de 500 inzendingen hebben gekregen met ingevulde eerste vragenlijsten. Even na vijf uur vanmiddag (het is nu tegen half 9 op de 7de januari) kon de 500ste een speciaal bedankmailtje krijgen - maar dat kon uiteraard alleen dankzij de 499 die haar voor gingen!
Dat is een bijzondere en nieuwe periode geweest, de afgelopen weken: wat zou de aandacht in de media zijn, hoe zou u reageren, hoe zou via u of langs andere weg extra attentie voor deze manier van onderzoek van het eigentijdse Gronings verlopen?
In de krant van morgen (Groninger edities) staan een paar eerste indrukken van wat er is binnengekomen, althans daterend van voor Nieuwsjaarsdag omdat de krant de impressies toen graag alvast wilde hebben. Ook op Radio Noord zal het daar komende woensdag vast even over gaan. 

Radio Noord en het Dagblad van het Noorden, die ik ook langs deze weg hartelijk bedank voor hun hulp, willen voorlopig stukjes blijven ontvangen naar aanleiding van wat u aan bijzondere woorden instuurt en daarom is de vraag daarnaar opnieuw opgenomen in Vragenlijst 2. Dat is de opvolger van de eerste die over enkele uren van het internet verwijderd zal worden.

Ik nodig u graag uit om daaraan mee te werken door er even voor te gaan zitten en opnieuw uw eigen Gronings (in de door uzelf gekozen spelling) vast te leggen door de vragen te beantwoorden. U bent welkom bij Vragenlijst 2, anderen net zo goed, en dus óok als zij niet aan de eerste ronde hebben meegedaan. Maak reclame, haal familie, vrienden, kennissen over om mee te doen, vraag ik uitdrukkelijk: meer is bij dit soort projecten werkelijk méér. Eind februari - maar wellicht al eerder - weten we of dat gelukt is.

Favoriete Grunninger woorden van ondergetekende? Een paar:
Strultjemoase
Ritnoale
Navvelsoesdert
Plaze
Onnuur
Aardschilleboon'n
Stampot mous
Mieghummel

1 opmerking:

Tammo zei

Nait soezen mor broezen