donderdag 10 januari 2013

VAN DE BARMAHEERD BEWONERS OVERLEG

Ik had er nog nooit van gehoord, maar er schijnt een BarmaheerdBewonersOverleg te bestaan. En die is niet zo gecharmeerd over de inrichtingsplannen van de heerd. De verslaggever ter plekke, Ed Krikke, stuurde onderstaande tekst + foto's op. Een eerder schrijven van dhr. Krikke leest u hier.

Anders dan de bewoners van de Doornbosheerd, maken de bewoners van de Barmaheerd zich wel zorgen over de voorgenomen herinrichtingsplannen van de Gemeente en de Woningcorporaties, en de Werkgroep NLA. In het afsluiten van de heerd voor auto's en brommers kunnen zij zich wel vinden en meer speelmogelijkheden voor kinderen juichen zij toe. Maar de herindeling van de parkeerplaatsen valt bij veel bewoners niet in goede aarde.
Vooral het vervangen van de huidige parkeerplaatsen door een grasveld en voetpaden zien zij als een foute oplossing en een nutteloze en saaie oplossing voor de geconstateerde problemen. Een grasveld trekt honden en kinderen zullen niet gaan spelen op een drassig en bescheten veldje. Volwassenen evenmin zodat zij per saldo levensruimte moeten inleveren.

Niet de drugsoverlast of de hangjongeren of slordig geparkeerde auto's zijn hier de oorzaak van het rommelige karakter van de heerd ( daarvan is hier helemaal geen sprake ), maar het slechte onderhoud van de bestrating, de groenvoorzieningen en de openbare ruimte zijn volgens het  Bewoners Overleg de oorzaak van een vies en verwaarloosd uiterlijk.
Al jaren lang kampt de heerd met dit imago dat, ondanks verscheidene ingrepen maar niet wil verbeteren. Zo zijn stenen paaltjes verwijderd, deze zorgden voor veel blik schade aan auto,s. Zijn er veel bomen omringd door houten paaltjes verwijderd. Deze veroorzaakten te veel blad-  en bloei afval. Heel veel struiken zijn verdwenen. Die lagen overvol met niet opgeruimd zwerfafval. Bijna alle groene en grijze containers zijn verdwenen en vervangen door een ondergrondse. Zwerfvuil is niet verdwenen. Tegelijkertijd zijn beukenhagen langs gevels en tuintjes aangelegd. Dit gebeurde tijdens een heel heet en droog voorjaar waardoor veel hagen het niet hebben overleefd. Deze zijn echter nooit vervangen waardoor dit een mislukte actie genoemd mag worden en een slordige, half bakken indruk geeft.

Vooral door het verwijderen van paaltjes en bomen is de bestrating  hobbelig, met kuilen en verzakte rioolputten waardoor na een regenbui heel veel plassen ontstaan die veel te lang blijven staan en waarin een modderige troep blijft liggen. Samen met het blad – en bloeiafval het zwerfvuil en het onkruid dat langs de gevels groeit en het gras dat tussen de tegels blijft groeien, maakt dat de Barmaheerd een imago heeft dat ze niet verdient.
Niet een grasveld met voetpaden en een andere indeling van de parkeerplaatsen is de oplossing vinden zij maar een betere bestrating en een beter onderhoud van de openbare ruimte en de groenvoorzieningen. Ook de verwaarloosde vieze brandgang is de bewoners al jaren lang een doorn in het oog.

Problemen die niet van vandaag of gisteren zijn. Deze problemen spelen al tientallen jaren en het wordt tijd dat voor de echte oorzaken structurele oplossingen worden gevonden die de bewoners zelf willen.
Het Barmaheerd Bewoners Overleg hoopt dat er deze keer wel rekening wordt gehouden met hun mening en wensen, dat zij in overleg met de betrokken instanties, tot herziene plannen kunnen komen.
Naschrift: De schrijver mailde net nog:
Er ligt een brief klaar met handtekeningen van tot nu toe ongeveer 10 bewoners die allen aan het pleintje wonen, die binnenkort wordt verstuurd naar de betrokken instanties.
   

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Heeft de Barmaheerd dan een bew.cie?

Anoniem zei

Die lui in beyum zijn helemaal de regie kwijt

Anoniem zei

helemaal nat