vrijdag 6 juni 2014

PROKKEL OP PLEIN OOST BEGONNEN


Het is feest op Plein Oost. In dubbel opzicht nog wel, de zon schijnt uitbundig en is het druk, en er wordt een Prokkel-bijeenkomst gehouden.
Politie en brandweer zijn op het plein aanwezig. Niet omdat er calamiteiten zijn, maar om zich te presenteren aan het publiek. Er kunnen foto's op politiemotoren worden gemaakt, zie bovenste afbeelding, en er wordt vanmiddag door de brandweer gespoten (spoed u erheen om het mee te maken). Een busje van Innersdijk rijdt op en aan om cliënten vanuit Ten Boer naar het plein te vervoeren, kinderen kunnen zich laten schminken en er zijn talloze kraampjes van maatschappelijke organisaties die zich aanprijzen of iets te koop aanbieden. Er is ook muziek, vanmiddag gaat een zanger optreden waarvan de naam even is ontschoten.
Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. De Prokkelweek is van 2 tot en met 6 juni 2014 op verschillende locaties in Beijum. Dit jaar is het de bedoeling om nog meer wijkbewoners te betrekken bij  Prokkel.
Elkaar ontmoeten en samen dingen doen,zodat we elkaar nog beter leren kennen. Dat gebeurt samen met de bestaande verenigingen in Beijum. Het kan van alles zijn; samen werken, schilderen, sporten, plezier maken en genieten. Prokkels zijn soms kleine gebeurtenissen met een groot effect.
Zonder wijkbewoners kan er geen Prokkel zijn, dus doe mee! Zo kunnen we in onze samenleving bezig zijn met samen leven. Het maakt niet uit of je jong of oud bent. StipGroningen.nl
In de loop van de dag of morgen verschijnt een videoverslag. Het allerbeste is nu: ga zelf even kijken en sfeer proeven!

Geen opmerkingen: