woensdag 2 november 2016

DIT JAAR EEN SINTERKLAAS INTOCHT MINDER IN BEIJUM

Kringloopwinkel Beijum, Piet-pakketten te koop.....
De maand november is begonnen. Zal Beijum voor het derde achtereenvolgende jaar verkrampt omgaan met het sinterklaasfeest? Het lijkt erop.
Sinds jaar en dag kende de wijk twee intochten, een georganiseerd door de buurthuizen (afgelopen jaar WIJ-Beijum) met daarnaast een intocht in Winkelcentrum Beijum. Merkwaardig, WIJ-Beijum en MJD hebben dit jaar geen geld beschikbaar voor het sinterklaasfeest:

In overleg medewerkster Wij team werd duidelijk dat er geen Sinterklaasfeest dan wel intocht is. Mede een van de redenen is dat er geen geld voor beschikbaar staat. Vorig jaar was het op Plein Oost, georganiseerd door Mjd/Wij Beijum.
Wel bij de scholen en in het Winkelcentrum zal oude man zijn verjaardag worden gevierd.
Jammer, misschien zijn er bewoners die dit op zich willen nemen. Facebook Sinterklaas Beijum

Bijna twee jaar geleden werd het niet doorgaan van het Sinterklaasfeest in Beijum landelijk nieuws door dit bericht.
Drie weken later kon interim burgemeester Vreeman scoren door het alsnog te laten doorgaan.
Wat een droefenis vorig jaar, wat een fiasco, Sinterklaas kwam eenzaam en alleen aan op Plein Oost.

WIJ Beijum en MJD hebben geen geld voor een intocht? Het kan er bij de Beijumblogger niet in dat dit de werkelijke reden is.

Naar verluidt dubt Winkelcentrum Beijum nog over de andere intocht. Zoals altijd op een zaterdag? Of dit keer op een woensdag? Met wat voor Pieten?

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

2 opmerkingen:

Ard zei

Leuke Zwarte Piet (zo moet het blijven !) afgedrukt bij dit (droevig) verhaal.

Kees Huizenga zei

Zie dit bericht op Beijumnieuws van 23 oktober 2016:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2016/10/zak-met-geld-naar-beijum-voor.html

En Facebook Beijumnieuws over dit onderwerp.

Voor de Sociale Long Beijum is bij Wij Beijum of bij de gemeente Groningen € 50.000 geparkeerd voor het financieren van spontane wijkinitiatieven, waarover de SLB tevens adviesrecht heeft (en niet de Bewonersorganisatie Beijum; dit is zeer opmerkelijk!).

De gemeente Groningen, lees de SDC Oost, heeft de heer Ale Woudstra uit Lemmer gevraagd om als extern beleidsadviseur op te treden bij de BOB. Dat kost volgens mijn inschatting circa € 10.000 tot € 15.000. Afhankelijk van het te volgen tijdpad en de nadere invulling van de missie van de BOB.

Het gaat dus niet om geld, maar om prioriteit. Dit is eenvoudige bestuurskunde. Men, Wij Beijum en de St. Buurtcentra in Beijum, heeft er botweg geen zin meer in. Er is sprake van demotivatie. Vanwege de landelijke discussie over Zwarte Piet. De geschiedenis herhaalt zich!!! Bbbrrrr!

Met als slachtoffers: de kinderen van Beijum, de reputatie van de wijk Beijum, de reputatie van de St. BIB en van Wij Beijum (nog geen privaatrechtelijke rechtspersoon).

Bij deze vraag ik de BOB en/of de SLB om toch een Sinterklaasfeest in één van de buurthuizen van Beijum te organiseren. Als concreet wijkinitiatief vanuit de bevolking van Beijum. Het kan uiteraard ook in de Boerderijum of in het Trefpunt. Doe wat! Voor de kinderen!

Kan hier binnenkort over gebrainstormd worden? Ik wil wel meedoen en meedenken.

Te financieren uit de bovengenoemde pot van € 50.000. Dan kan toch?


Met opbouwende groet,

Kees Huizenga (met dank aan Tom Poes, die uit nood een list heeft bedacht)