maandag 24 juli 2017

KRUISPUNT KOERSPAD MET FROUKE-GODEKENHEERD AFGESLOTEN


Het kruispunt ter hoogte van de gereformeerde basisschool Het Pallet, voormalig Calvijnschool, is vanaf dit moment, 9.00 uur, tot en meet aaanstaande zaterdagochtend 10.00 uur voor al het verkeer afgesloten.

Het kruispunt is onoverzichtelijk en daarom niet veilig, vooral niet op het punt waar (brom)fietsers en auto's elkaar tegen komen.

Zie nog eens de aankondigingsflyer in dit bericht

Fietsers moeten even een blokje omfietsen. In de Godekenheerd (afbeelding links) en Froukemaheerd staan borden die de weg wijzen.
Automobilisten moeten een flink stuk omrijden om op de wijkring te komen. Bewoners uit de Froukemaheerd moeten via de Wibena-rotonde rijden en bewoners uit de Godeken- en Holmsterheerd moeten richting Isebrandtsheerd om de wijk uit te kunnen rijden.

Foto boven, reeds op de Emingaheerd wordt de tijdelijke blokkade aangegeven.

Geen opmerkingen: