zondag 30 juli 2017

NATUUR IN EN ROND BEIJUM (41)


Wat dit voor bloem is die we op de voorgrond zien zal de blogger zo niet weten. Om iets moois te vinden, is het niet perse belangrijk om de naam er van te weten.

Der foto is afgelopen zaterdagmiddag gemaakt. Dat moet ook wel, want vanavond begon het opeens te hozen en werd het donker.

We zien op de achtergrond een plant die zich om een regenpijp gewurmd heeft. Beijumers zijn blij met hun voortuintjes, zo ook degene die hier (foto) woont.

Er groeien ook bloemen, zoals stokrozen.

In elk geval vond een bij, of een hommel, hoe die krengen ook maar mogen heten, de bloem dusdanig interessant en aantrekkelijk dat er een kruisbestuiving van kwam.

Geen opmerkingen: