donderdag 13 juli 2017

STUURGROEP (IN WORDING) BEIJUM 40 IN VERGADERING

Voorzitter A de Rooij

"We gaan ervoor. We maken er een mooi feest van."

Aan enthousiasme, motivatie en dadendrang ontbreekt het niet. Drie maanden geleden zag de werkgroep Beijum 40 jaar het daglicht. Want, in 2018 bestaat de grootste en groenste wijk van de stad Groningen 40 jaar. Moeten we dat als wijk niet feestelijk gaan vieren?

De eerste bijeenkomst van  Beijum40 was vier maanden geleden. In april was de tweede bijeenkomst. Krasse Knarren Douwe van der Bijl en Arjan de Rooij stelden zich beschikbaar om trekkers te zijn van het te organiseren wijkfeest. "Samen maken we er iets moois van, tussen 25 mei en 3 juni 2018 zal Beijum op z'n best zijn en gaan we samen feest vieren."

Gisteravond kwam een zestal leden van de stuurgroep (in wording) bijeen in het Trefpunt.

Inhoudelijk werd er (nog) niet veel besproken. Direct na de zomervakantie zal de stuurgroep wederom bij elkaar komen om de contouren van Beijum40 vorm te gaan geven. Punt van aandacht blijft: wil een stel enthousiaste Beijumers een wijkfeest, of wil een groot gedeelte van de wijk dat?


De Beijumblogger heeft daarover zijn twijfels, maar hij laat zich graag verrassen. Het Beijumer volkje is de laatste jaren verwend door allerhande Bruisend Beijum-feestjes en andere georganiseerde wijk-bijeenkomsten. Een consumptie-houding ontstond, wat schotelen 'ze' ons voor? Wat doen 'ze' voor ons?


Het is de vraag of er een cultuuromslag wordt gerealiseerd, van consumeren naar initiëren. 


Op de rechter afbeelding worden de vijf basisideeën voor Beijum40 getoond. Klik groter. Een digitale wijk-app, een theatervoorstelling, een Beijumtrail (door gebouwen rennen). Muziek met lichtjes, een evenement met songwriters en een open podium. Etc,

De Boerderijum wordt uitgekleed, zie het bericht van gistermiddag. Terwijl de wijk een jaar of tien geleden een herbouw wenste. Waarom wordt de Boerderijum uitgekleed? Omdat 'Beijum' het hoofdzakelijk links laat liggen. 
Wat dat er mee te maken heeft? Ondergetekende merkt de laatste jaren een tanende belangstelling voor Beijum-bijeenkomsten. Trekpleister Boerderijum floreerde alleen tijdens thema-zondagen.

Het kan niet zo zijn dat wijkfeest Beijum 40 jaar in 2018 door anderhalve paardenkop bezocht gaat worden. Begin er dan beter niet aan.

Dat is geen pessimisme maar realisme, de Beijumblogger meent zijn woonwijk een beetje te kennen.

Hoop doet leven. Volgend jaar bestaat Beijum 40 jaar, en dat moet een daverend wijkfeest worden.
Aan het zevental dat gisteravond in 't Trefpunt bijeenkwam zal het niet liggen.

Geen opmerkingen: