vrijdag 26 januari 2018

BOUWEN AAN EEN NIEUW INNERSDIJK (24)


Sinds de fundering van het grote gebouw dat op het Innersdijk-terrein gebouwd wordt klaar is gaat het rap de hoogte in. Toekomstige bewoners van De Zijlen zijn nieuwsgierig: hoe komt het er uit te zien waar we over ongeveer een jaar gaan wonen?

Fotograaf Philippine Koopman van wijkkrant De Beijumer trof eergisteren enkele van de bewoners. Zie foto boven.

De Beijumblogger, hij heeft in dit geval dubbele petten op want hij schrijft op Beijumnieuws en voor de wijkkrant, zal er verder niet teveel over veontwikkelingen, klappen.
Lees vooral de nieuwe en komende week uitkomende wijkkrant met meer informatie over bovenstaande foto.

Op de linker en rechter foto zien we de laatste ontwikkelingen, het wemelt van de kriskras opgestelde stalen buizen op de eerste verdieping van het Derdengebouw.

Op onderstaande mini-video ook de laatste ontwikkelingen.

Het bericht in de volgende week te verschijnen wijkkrant zou worden aangevuld met informatie van vertegenwoordiger van de Zijlen Theo Aalberts. Hij zit links op de foto bij dit aankondigingsbericht over de bouw van het Derdengebouw in 2016.

Echter de aanvulling kwam ongeveer een uur binnen nadat de opgemaakte krant naar de drukkerij was verstuurd. Daarom nu hier de tekst over de betrokkenheid van de Zijlen bij de bouw op het Innersdijk-terrein.


Vanaf het begin dat er sprake was van nieuwbouw van Innersdijk zijn Zorggroep Groningen en De Zijlen met elkaar in gesprek geweest over een plek voor de bewoners van Grevingheerdt.

Deze 24 cliënten zijn vanuit de Parklaan en de Maurtisstraat in de Grevingaheerdt komen wonen. Dat was destijds een hele vooruitgang; van gezamenlijke wonen met alleen een eigen slaapkamer naar een eigen appartement met eigen sanitair en kookgelegenheid. Toch zien we ook in de Grevingheerdt dat ede eisen veranderen en het complex gedateerd raakt. i. Eerst hebben we met de woningbouwcorporatie onderzocht of er een grondige verbouwing kon plaatsvinden maar dat was duur en niet alles wat we wilden kon op die plek. 

De woonruimtes bleven klein en de ruimte voor een gezamenlijke huiskamer en medewerkersfaciliteiten beperkt. Toen zijn we naar alternatieven gaan zoeken. De bewoners hebben hierin meegepraat. Ze wonen met plezier in Beijum en hebben De Zijlen laten weten graag in Beijum te blijven. Veel mogelijkheden in Beijum waren er niet, samenwerken met Zorggroep Groningen bij de herbouw van Innersdijk bleek de beste kans. Helaas hebben we wel veel geduld moeten hebben voordat de plannen concreet konden worden. Er bleken nogal wat kwesties opgelost moeten worden in het traject van herbouw van Innersdijk. Door de bereidwilligheid van velen in de samenwerking zijn we nu aan het bouwen. Patrimonium bouwt een prachtig gebouw en De Zijlen huurt daarvan straks voor 24 clienten woonruimte. We komen te wonen op de eerste en de tweede verdieping in 1 van beide woontorentjes. Het worden vier groepjes van 6 appartementen met elke een eigen gezamenlijke ontmoetingsruimte. Ook de voorzieningen voor de medewerkers  worden op dezelfde verdiepingen gerealiseerd. Vele clienten zullen overdag naar hun werk & dagbesteding zijn. We zijn in gesprek met Zorggroep Groningen om te kijken hoe we kunnen samenwerken hierin en ook de ligging van Boerderijum ten opzichte van de nieuwe locatie is ideaal.

We streven er naar om met elkaar zoveel mogelijk bij te dragen aan een prettige woon en leef omgeving in Beijum. Zo gaan we ook in gesprek met de andere gebruikers van het prachtige nieuwe gebouw. Het Wij-team Beijum en de andere bewoners van het complex. We gaan bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe de clienten daaraan hun steentje kunnen bijdragen.
(Zie nog eens een verslag over woongroep Grevingaheerd uit 2014 Bewoners waren in juni vorig jaar bij het slaan van de eerste paal op het Innersdijk-terrein, zie nog eens dit bericht)
Nu nog aan de Grevingaheerd...

Geen opmerkingen: