dinsdag 30 januari 2018

UIT DE OUDE DOOS (358)


Wederom een foto die tussen de 35 en 40 jaar oud zal zijn. De kat of poes die we linksonder in beeld zien zal al dood zijn. De wijk Beijum is echter springlevend.
We hebben alleen geen winters meer, en daarom dit keer bovenstaande afbeelding.

Het kan niet missen, de karakteristieke rode hoogbouw dat op de achtergrond is te zien bestaat uit de flats die op de grens Froukemaheerd Wibenaheerd staan. Op andere plekken in de wijk bestaan dit soort flats niet.

Het zou kunnen zijn, maar dat weet ondergetekende niet zeker, dat de hoge flat achter het bord (waar waarschijnlijk de aannemers en architecten op stonden) de flat is bij de Wibena-rotonde.

In dat geval, zou je denken, ligt op het braakliggende besneeuwde gedeelte al ruim drie decennia lang de Froukemaheerd.

(De Oude Doos krijgt de bodem weer in zicht. Hebt u oude foto's (minstens tien jaar oud) van Beijum die u met anderen zou willen delen, mail dan even naar Beijumnieuws@hotmail.com. Ondergetekende kan ze komen halen, scannen en weer terugbrengen).

Geen opmerkingen: