donderdag 18 januari 2018

NDE BEZOEKERSCENTRUM DEFINITIEF VAN BEIJUM NAAR STADSPARK


Wat eigenlijk iedereen wel al wist is sinds gisteren duidelijk. Het Bezoekerscentrum Natuur en DuurzaamheidsEducatie verhuist dit jaar van Beijum naar het Stadspark.

Op Gemeente.groningen.nl staat dit definitieve besluit:
In augustus van het afgelopen jaar werd de motivatie voor de verhuizing gegeven.
Jurian Bajema destijds, en lees dit bericht nog eens:
Een uitdrukkelijke voorwaarde van het College is dat de kosten niet hoger mogen zijn dan die van de huidige huisvesting. Immers, het lonkende perspectief van de verhuizing is dat tegen dezelfde kosten een veelvoud aan bezoekers is te verwachten. Trekken we nu in een goed jaar ongeveer 3000 bezoekers, in het Stadspark verwachten we minsten het tienvoudige aan bezoekers te trekken.

'Beijum' was eenvoudigweg niet rendabel genoeg om het Natuurmuseum te behouden, de publieke belangstelling viel gewoon erg tegen. Niet alleen het Bezoekerscentrum, de hele Boerderijum krijgt te weinig bezoek van de Beijumers. Zie ook nog eens dit bericht

We kunnen er als wijk boos over lopen doen, maar om de een of andere manier heeft Beijum de Boerderijum en het Bezoekerscentrum nooit in het hart gesloten.
Het Herbouwcomité haalde ongeveer tien jaar geleden meer dan 7000 handtekeningen op voor herbouw van de 15 jaar geleden oude afgebrande Boerderij.

Zie nog eens hoe wijlen huisarts Arie Lameris de handtekeningen aan toenmalig wethouder Verschuren overhandigde.

Lees het kadertje van de gemeentelijke site. Er wordt ongeveer een half miljoen euro tegen aan gegooid om uitbreiding van het gebouw in het Stadspark te realiseren. Het NDE-museum zou 10 keer zoveel bezoekers trekken dan in Meijum het geval is.

De Beijumlogger vraagt zich hardop af of  het Bezoekerscentrum wellicht ook ten onder is gegaan aan de versnippering in het Beijumer landschap wat betreft aanbod van locaties waar Beijumers elkaar kunnen ontmoeten (en waarom de Boerderijum qua bezoekersaantallen onder de maat blijft). Vijftig meter van de Boerderijum vandaan het je multifunctioneel centrum 't Trefpunt. Je hebt het Heerdenhoes, de Kleihorn. De Bron. En sinds een paar maanden is ook de Wegwijzer een ontmoetingsplek op wijkniveau (zou het moeten zijn) geworden.

Over een jaar, is de bedoeling, moet het Derdengebouw op het Innersdijk-terrein af zijn. Daarin komt ook weer een gezamenlijk buurthuis.

Twitterbericht van gisteren:
1 opmerking:

Bert zei

Ik weet wel waarom het geen succes is daar.....we zijn er vaak geweest, maar het is gewoon niet leuk daar om langer dan een half uurtje te zijn met kinderen. TIP: maak er een leuk en voor kinderen boven de 5 jaar uitdagend speeltuintje bij, Zorg ervoor dat het meer een kinderboerderij wordt ala het boegbeeld in lewenborg. En? Openstelling in het weekend trekt ook bezoek. Zeker in de lente en in de zomer. Wat ik wel goed vind is het terrasje met topbediening in de zomer.