woensdag 3 januari 2018

ROOD LICHT HOOG BOVEN HET INNERSDIJK-TERREINEr brand 's avonds en 's nachts als het donker is een rood licht boven Beijum. Boven op een zeer hoge hijskraan die op het Innersdijk-terrein staat.

Zou er een licht branden omdat vliegverkeer moet weten dat er een apparaat ongeveer honderd meter de lucht insteekt? Eventueel de piloot van een traumaheli die niet met zijn gevaarte tegen het gevaarte aan moet vliegen?

Zie foto's, van verschillende kanten genomen. Dat het licht rood is, is op de foto's niet goed te zien, maar zie nog eens de onderste foto bij dit bericht

Ondergetekende kan geen andere verklaring voor het rode licht boven op de hijskraan bedenken, dan dat het voor laag overkomend vliegverkeer is bedoeld.
Rondzoekend op Google komt hij deze informatie tegen.
Zes jaar geleden werd het oude Innersdijk-gebouw tijdens de jaarwisseling bewaakt en in groen licht gezet, zie nog eens hier

Foto recht, ook in de binnenstad van Groningen branden rode lichten hoog in de lucht, daar waar het Groninger Forum zal worden gebouwd. Tussen het roodverlichte gebouw en het witte gebouw begint de Poelestraat vanaf de diepenring bekeken.

Geen opmerkingen: