dinsdag 23 januari 2018

UIT DE OUDE DOOS (357)


Deze ongeveer achtendertig jaar oude afbeelding stamt wederom uit de beginjaren van de wijk. Van de wijk in wording, beter gezegd. Het wordt misschien wel eens vergeten in dit jubileumjaar van de wijk, Beijum40, maar 40 jaar geleden was Beijum verre van af.

Zie afbeelding, wat zouden de paaltjes in de grond hebben moeten voorstellen op dat stuk weiland waar nu een stadswijk is gesitueerd? Zouden daar huizen zijn gebouwd? Dienden de paaltjes als heerd-grens? Bestond er maar een tele-tijdmachine, de Beijumblogger was graag even teruggereisd naar de periode 1978-1983.

We zien twee boerderijen op de achtergrond liggen. Of zijn het er drie? Die omhoogstekende pijp daar rechts, zou die van een steenfabriek zijn geweest die in de buurt van Zuidwolde heeft gelegen?

Info is welkom via Beijumnieuws@hotmail.com

Geen opmerkingen: