zaterdag 13 januari 2018

"IK GA NAAR DE FAKKELOPTOCHT" ("En wij absoluut niet")


Er broeit wat in Groningen, althans dat vertellen de gevoelssprieten van de Beijumblogger (met contacten door de hele provincie heen).
Na de aardbeving van afgelopen dinsdag staat de boel op scherp. De maat is meer dan vol.

Eerst even terug naar de kop van dit bericht. De Beijumblogger kwam gistermiddag in de Duitse super op Beijum West de Assenaar tegen die we op de bovenste afbeelding zien.


Zie ook het spontaan gemaakte filmpje helemaal beneden. "Hoe laat begint het vrijdag? Ik wil erheen en vind dat de hele provincie Groningen moet komen. Wat, heel Nederland moet komen om Groningen te ondersteunen."

Gedrevenheid om aanstaande vrijdag aanwezig te zijn in Groningen, als blijk van solidariteit met de geplaagde provincies. Nait verkeerd.


Maar die gedrevenheid wordt niet door iedereen gedeeld.


De linker afbeelding staat op het Twitter-account van Schokkend Groningen. Het 'Fakkeloptochtje spelen' is een gepasseerd station voor deze actievoerders van het eerste uur.

De Beijumblogger moet toegeven dat hij ook een beetje simpel wordt van weer een tocht met fakkels door de stad.


Zie de foto's die zijn gemaakt tegen de vorige fakkeloptocht. De blogger was erbij, hij zag saamhorigheid en hij zag Freek de Jonge en burgemeester Peter den Oudsten gebroederlijk aan kop van de optocht lopen.

Maar eerlijk, wát heeft die Fakkeloptocht concreet opgeleverd voor Groningen. He-le-maal niks.

John Lanting van Schokkend Groningen gisteren via de telefoon: "De gasmaffia lacht die gekke Groningers gewoon uit als ze weer met een fakkeltje gaan lopen."
(Toevoeging 13.05 uur; John Lanting: "Ik heb NIET gezegd, gekke Groningers........ Groningers zijn niet gek, ze worden wel 'helemaal gek gemaakt', door de gasmaffia....").

Hij kon wel eens gelijk hebben.

Groningers zijn helemaal klaar met de politiek. En maar beloven en maar beloven.
Wordt eerst decennia lang een provincie met bescheiden en iewat verlegen bewoners uitgeknepen, gas, zijn de boekhouders  vervolgens knieperig en nalatig met de afhandeling van schade.

Het is om razend van te worden.

Het helpt ook bepaald niet om het vertrouwen in de politiek terug te winnen dat premier Rutte gisteren de nalatigheid van schade-afhandeling bij plaatselijke bestuurders in Groningen neerlegde. Zie hier

Op Korhuis.com staat een levendige animatie over aardbevingen in de provincie.

Yfke Eijgelaar mailde onderstaand programma van een Tweede Kamer-bijeenkomst komende dinsdag, laat de publieke tribune volstromen! 18.45 uur!:

"Ik vind het heel belangrijk dat er komende dinsdag 16 januari veel Groningers op de publieke tribune zitten
Het debat begint pas om 18.45 u, dus het kan, na het werk, als mensen een uurtje eerder (kunnen) stoppen."
Het Groninger Gasberaad stuurde onderstaande persbericht op:
Woensdagmiddag 10 januari sprak het Groninger Gasberaad in het Groningse provinciehuis met minister Wiebes. Over de versterking, het schadeprotocol, de rol van maatschappelijke organisaties in het proces en natuurlijk over de aardbeving van maandag. Met in het achterhoofd de ontwikkelingen van de laatste paar dagen, heeft het Gasberaad minister Wiebes in dit gesprek de volgende kernpunten meegegeven:

  1. Kondig op zeer korte termijn aan dat er een begin gemaakt wordt met het herstellen van schade. Als dat om te beginnen, pilotgewijs, in een afgekaderd gebied rond het epi centrum begint, dan is dat een concreet begin. Dit hoeft niet te wachten op een volledig uitgeschreven protocol!
  1. Schadeprotocol snel: ja! Maar níet met materiaal wat er nu ligt. Wij willen eerst weten wat de positie van de Staat is: gaat zij garant staan voor dat wat nodig is? Of alleen dat doen waarvan op voorhand zeker dat NAM dat zal betalen? Wij willen volledig betrokken blijven bij de totstandkoming van protocol en eisen in ieder geval een volledige, integrale technische validatie van de methodiek. 
  1. Wij willen meewerken aan de totstandkoming van de Groninger Agenda. Onze rol daarin zien wij als zwaarwegend adviserend. Dat kan via het model van een Maatschappelijke Tafel. Het Groninger Gasberaad wil daaraan meedoen, meedenken en van toegevoegde waarde zijn, maar wel alleen onder condities die een zwaarwegende adviesrol garanderen. Als die condities niet ingevuld kunnen worden, doen maatschappelijke organisaties over de hele linie niet mee.
  2. Het Groninger Gasberaad roept daarmee de minister op: neem ons, en daarmee uw eigen Groningse burgers, serieus en neem onze adviezen ter harte. Alleen door gezamenlijk op te trekken heeft u een kleine kans de ernstig beschadigde relatie tussen de Groningse burger en de overheid nog enigszins te herstellen. De aardbeving van maandag heeft in deze beschadigde relatie een nieuwe scheur opgeleverd. Laat deze niet fataal zijn.Dominee Gremdaat gaat los: HELP GRONINGEN NU!!

3 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Ik verwijs graag naar dit bericht van Milieudefensie van gisteren:

https://milieudefensie.nl/gas/nieuws/fakkeltocht-na-zware-aardbeving-groningen?utm_source=giftmail-energie-va&utm_medium=email&utm_campaign=nb180112-gas-giftverzoek-fakkeltocht&utm_content=meer-informatie

Groningen staat in brand! Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is het "code rood".

We hebben een premier die de Groningers kenbaar niet serieus neemt.

Kees Huizenga zei

Bovengenoemde "Assenaar" woont in Beijum. Zijn naam zal ik niet noemen, omdat hij het Internet haat.

Kees Huizenga zei

Hierbij de demonstratieposter van de GBB:

www.groninger-bodem-beweging.nl/images/pdf/Poster-Fakkeltocht.pdf