donderdag 11 juni 2009

BEWONERS BOELEMAHEERD WILLEN BOMEN HOUDEN

In de Boelemaheerd wordt het voorbestaan van 44 bomen bedreigd. Niet alleen dat is een bedreiging, ook het woongenot en leefplezier zal er, aldus bewoners, onder gaan lijden. Maar Beijumers laten zich niet zo maar hun groen en natuur in de wijk afpakken. Aan de Boelemaheerd komen mensen in het geweer tegen de plannen om parkeerplaatsen aan te leggen ten koste van bomen. Dit persbericht stuurden ze op:

Bewoners van de Boelemaheerd zijn op verschillende wijze in actie gekomen tegen het plan van de gemeente 44 gezonde bomen in hun heerd te kappen en te vervangen door stenen verharding. Bewoner Tonko Ufkes:” Wij bewoners zijn verbaasd en boos dat het gemeenteplan zonder bewoners is bedacht en gedropt in de buurt. En dat het groen wat in dertig jaar is opgegroeid nu zomaar gekapt dreigt te worden.”

Met twee handtekeningenacties, diverse alternatieve voorstellen, een bezwaarschrift, telefoontjes, brieven en informatie-actie zijn de eerste verzetsstappen gezet. In achtertuinen hoor je ondertussen al druk gezaag en getimmer aan de eerste boomhutten die de bomen met machtige kruinen moeten beschermen tegen gemeente-opzichters met hun lawaaiige zaag. Anderen willen naar de rechter, de politiek (stadsbeheerder Jannie Visscher), de woningcorporatie of bedenken andere veelbelovende acties.

Gerrit Lennips, bewoner en voorzitter van de huurders vereniging zegt: “Het lijkt wel Pluk van de Petteflet in deze kinderrijke en lommerrijke buurt. Samen gaan wij er fors tegenaan. Geen zin in stenige Wibena- of Claremaheerd-achtige toestanden hier.”

Uit de brief die de huurdersvereniging naar de gemeente heeft gestuurd:
Kappen van 44 gezonde bomen om vermeend tekort aan parkeerplekken in de straat op te heffen is onnodig. Bewoners en bezoek vinden nu meestal plek voor de deur. Boelemaheerd heeft 80% sociale huurwoningen van Patrimonium; minder bezitters van 2 auto’s, 30 parkeerplekken op eigen erf, niet iederen heeft een auto; kappen aan weerszijden van de rijbaan levert lelijk stenig straatbeeld op. Geparkeerd blik valt zo extra op. Groene straatbeeld vervalt; sneller en vaker herstellen van stoepen, parkeervakken en rijbaan is betere oplossing tegen wortelopdruk en verzakkingen in de klei dan leegkappen heerd; snoeien van struiken en heesters is onvoldoende.


Kwaliteitsverbetering groen door vervangende aanplant groenblijvende heesters en bloeiende struiken is nodig; doorkijkjes vanuit Boelemaheerd richting aangrenzend Beijumbos verbeteren om voluit te profiteren van directe ligging van onze heerd aan stadsrand/Beijumbos; omdat de gemeente de wijsheid niet in pacht heeft willen bewoners samen met gemeente meedenken en praten over gesignaleerde problemen, oplossingen en toekomst van de heerd.

Zie ook Beijumrijder-Boelemaheerd op weblog Beijumnieuws, kijk op Google streetview of Google earth of beter kom ’s langs –Goed wonen in de Boelemaheerd.
http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/02/de-beijumrijder-deel-7.html

Huurders vereniging Patrimonium Beijum
Gerrit Lennips 5426949
Tonko Ufkes 5417650

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Advies: neem contact op met het NLA-wijkteam en de wijkbeheerder. Of de dienst Stadsbeheer.

Dit noodkreetbericht van de Boelemaheerd stuur ik door naar CDA-raadslid mr. Jan Seton, voorzitter van "Heel de buurt/Heel de wijk Beijum", en naar de SDC Noorddijk.

Veel sterkte en buurtcohesie gewenst!

Kees Huizenga zei

Vanmiddag om 14:13 uur stuurde ik de volgende e-mail naar de SDC Noorddijk en mr. Jan Seton, voorzitter van "Heel de Buurt/Heel de Wijk Beijum".

Citaat:

"Dag Jan en Irma,

Onderstaand bericht op Beijumnieuws stuur ik jullie ter kennisgeving door.

http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/06/bewoners-boelemaheerd-willen-bomen.html

Kunnen jullie nadere actie ondernemen?
Ik verwijs naar Eerder Beginnen *, Operatie Achtertuin ** en de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (met name het beginsel van fair play en het zorgvuldigheidsbeginsel).

* http://www.zonlichtenruimte.nl/voorstelsp.pdf (Eerder Beginnen, begin 2007)

** http://www.zonlichtenruimte.nl/Operatie_Achtertuin1.pdf (OCSW-uitgave, april 2003)


Zie tevens:

http://www.zonlichtenruimte.nl/BouwenaanvertrouwenSPenCDA.pdf (februari 2006)

http://www.zonlichtenruimte.nl/vertrouwenindedebuurt.pdf (april 2005)

http://www.zonlichtenruimte.nl/convenantwijkengemeente.pdf (juni 2008)

http://www.zonlichtenruimte.nl/nieuwlokaalakkoord07.pdf (zie § 2 op pagina 3: Vertrouwen in de buurt)

Het komt aan op goed luisteren! De bewoners serieus nemen! Geen voldongen feiten (zie tip 1 van Operatie Achtertuin).


Met alerte en opbouwende groet,

Kees Huizenga"

Tot zover mijn oproep.