donderdag 25 juni 2009

INFOAVOND OMGEVINGSPLAN MONTESSORISCHOOL


Met wat vertraging kwam onderstaand bericht binnen van directeur Han van der Vlist van de 1e Montessorischool de Dijk. Vorige week donderdag was een bijeenkomst georganiseerd over de omgevingsplannen rond de komende nieuwe school.

Donderdagavond 18 juni is er een informatieavond geweest over de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte rondom Montessorischool De Dijk. Aanwezig waren vertegenwoordigers van ROEZ, de Huismeesters en de school.
Belangstellenden werden geïnformeerd over de plannen voor de inrichting van de rotonde, de stand van zaken rondom de bouw van de woningen en de stand van zaken rondom de inrichting van de openbare ruimte en de speelplaats van de school.
Met nadruk werd gesteld dat deze avond een informerend karakter had. Alle partijen vonden het belangrijk om de betrokkenen te betrekken bij de ideeën en gedachten met elkaar te delen.
Een aantal aanwezigen bracht naar voren grote moeite te hebben met de procesgang rondom het hele omgevingsplan en dat ze in het hele plan teveel onveilige plekken vinden zitten. Ze hebben daar ook alternatieven voor aangedragen

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen, waarin werd bepaald dat de rotonde voor de nieuw te bouwen school autovrij en autoluw moest worden. Dit zou echter betekenen dat de wijk een hele belangrijke ontsluitingsweg moet missen. De besluit is toen veranderd. De rotonde moest busvrij worden.
De gemeente heeft een aantal mogelijkheden toegelicht. Uiteindelijk was de optie voor het aanleggen van een bus”keerpunt” aan het begin van de Wibenaheerd ( bij het smalle gedeelte van de Zuidwending) de meest reële optie is.
Een afgevaardigde van de Huismeesters vertelde over de plannen voor de woningen. Er zijn contacten met de Zijlen over de huur van de 11 huur woningen. Niets is echter concreet. Over de drie 2 onder 1 kap woningen is nog niets bekend. Het is op dit moment ook niet de tijd om aan woningbouw te beginnen. De tekeningen voor de inrichting van de openbare ruimte konden nog niet gepresenteerd worden omdat de ontwerpen nog niet klaar waren. Als de tekeningen er zijn worden ze opgehangen zodat een ieder een mening kan vormen.

Na een aantal flinke discussie werd de avond rond 10 uur afgesloten. Opmerkingen zullen meegenomen worden. De omwonenden worden op de hoogte gehouden

Han van der Vlist

Geen opmerkingen: