donderdag 4 juni 2009

NIEUWSBRIEF LOKAAL AKKOORD


(9 juni Heel de Wijkavond in de Boerderijum)


KLIK DE FLYER GROTER MET DE CURSOR!


Aan de bewoners van Beijum
Nieuwsbrief Lokaal Akkoord


Dit is de tweede nieuwsbrief Samen Doen in Beijum. Hierin vertelt het wijkteam wat er allemaal in de wijk gebeurt met het geld uit het Nieuw Lokaal Akkoord. Dat geld komt van de gemeente en de woningcorporaties. Hiermee kunnen we Beijum veilig, leefbaar, aantrekkelijk, groen en mooi maken. En houden natuurlijk.
We vinden het belangrijk dat de wijkbewoners zelf met ideeën blijven komen. U weet immers als beste wat wel en niet goed gaat in de wijk. De ideeën moeten passen in één van de negen thema’s. Deze thema’s zijn de afgelopen jaren gekozen door de bewoners zelf. Ook organisaties die in Beijum actief zijn, kunnen ideeën aandragen. Het wijkteam bespreekt alle voorstellen en beslist of een idee wel of niet geld krijgt.
Heeft u zelf ook een goed idee? Laat het ons weten!
De negen thema’s:
B
ruisend Beijum, Wijkpark Groene Long, Wonen in de Heerden, Veiligheid, Helpende Hand,
Opvoeden en Opgroeien, Oud worden, Plek voor iedereen. Werk en opleiding.

Geen opmerkingen: