maandag 22 juni 2009

RENSCHELHEERDFEEST

Tussen de grotere evenementen door was er afgelopen zaterdag nog een festiviteit. De actieve en betrokken bewoners van de Rensuma- en Scheltemaheerd hadden zaterdagmiddag een eigen heerdfeest georganiseerd, compleet met spelletjesmiddag en barbecue. Links ziet u 4 van de 5 organisatoren van het feest, ze zijn tevens actief in de gemeenschappelijke heerdencomité van genoemde heerden. Er zou nog een namenlijst worden opgestuurd(vlnr op de foto..)maar die is nog niet binnen.
De weergoden waren de mensen uit deze 2 noordelijke heerden, net als bij de andere evenementen, gunstig gezind, ze hielden het droog en de sfeer oogde gemoedelijk en ontspannen.

Op zaterdag 20 juni organiseren we weer het jaarlijkse straatfeest voor de bewoners vande Rensumaheerd en de Scheltemaheerd. Op deze dag zijn er allerlei leuke activiteiten open rond het Renschelveld; zoals de spelletjesmiddag, rommelmarkt, volleybal enz.We beëindigen de dag met een gezellige barbecue.
http://www.renschelheerd.nl/
Op de site van de Renschelheerd treft u ook reeds ondernomen activiteiten aan, foto's en informatie over gezamenlijke draadloze wifi-systemen, de FON.
De Rensuma- en Scheltemaheerd hebben, net als de Froukema- en Albrondaheerd een actieve en levendige heerdcomité. Waarom hier wel, en in andere heerden in Beijum niet is me een raadsel. Eendracht maakt macht, het zorgt voor binding en veiligheid en je kunt met je wensen richting de gemeente Groningen een duidelijke stem laten horen.
Ligt het puur aan de initiatieven vanuit de verschillende heerden? Of ontbreekt het ook aan een overkoepelende en betrouwbare organisatie in de wijk die zorgt voor binding, samenhang en stimulans?
Naschrift: Andra van Deelen van het comité mailde de namen van betrokkenen op de groepsfoto door: van links naar rechts:xxxx, Sander Buisman, Jacco de Maat en Andra van Deelen. Niet op de foto Marije Scholten.

Geen opmerkingen: