zaterdag 7 juli 2012

BUURTFEEST RENSCHELHEERD

Shame on me. Maar ook weer niet, je kunt nu eenmaal, zoals vaker getoeterd, niet overal tegelijk zijn. De Renschelheerd, Rensuma-en Scheltemaheerd, hielden vandaag een buurtfeest. Samen barbecueën, een soort van zeskamp houden, kletsen, er eentje op drinken, etc., kortom: het samenleven en delen in deze noordelijke wijkheerden vieren. Mijn God, Renschel- Rensuma- en Scheltemaheerdjes, wat wonen jullie toch allemachtig prachtig! En wat hebben jullie daar een schitterend uitzicht op het prachtige Zuidwolde! Er zou nog een foto nagestuurd worden? Weest welkom: Beijumnieuws@online.nl.
Morgen een video van een vanmiddag en vanavond gehouden buurtfeest in de Mudaheerd.
(Foto omstreeks 22.30 vanavond gemaakt)

Geen opmerkingen: