maandag 23 juli 2012

NOG EVEN TERUG NAAR 23 MEI

Zo maar een foto die in het archief is blijven liggen en niet is gepubliceerd. Maar m.i. toch nog de moeite waard is om op Beijumnieuws te zetten. We gaan even terug naar 23 mei van dit jaar. Burgemeester Peter Rehwinkel zit in afwachting van het eerste exemplaar van Boeren, Burgers, Beijumers lekker in het zonnetje op Plein Oost te keuvelen met Janny Weender, cultuurcoördinator van de Vensterwijk Beijum en verbonden aan de Heerdstee. Rechts ziet u kruidenvrouw(tje) Saskia Nieboer in gesprek met de chauffeur, of zoals u wil, de 'begeleider' van de burgemeester. Waar spraken ze toch over? De rest is al weer in alle opzichten geschiedenis. Op een klein geïsoleerd groepje Beijumers na, die niet voor financiering van het boek was, maar wel met het succes er van wilde koketteren, is de grote stadswijk Beijum een boek over de eigen geschiedenis en opbouw rijker. Wat zou je verder aandacht besteden aan mensen die hun eigen belang en marginale wijkclubje, dat niet door de wijk wordt gedragen, zo belangrijk vinden en opposanten -wijkbewoners!- de/hun minderwaardige les willen lezen? Niet doen.
De samenwerking van schrijvers, Beijumer uitgeverij Leander, wijkgenoten en geïnterviewden die mee hebben gewerkt aan het tot stand komen van Boeren, Burgers, Beijumers, laat zien dat Beijum tot grote prestaties in staat is. Samenwerken, vertrouwen, motivatie en doorzettingsvermogen hebben tot een mooi en verbindend boek voor de grootste wijk van de stad Groningen geleid.

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik word er zo langzamerhand moe van en gelukkig heb je een spam op dat drieletterwoord gezet. Schei er toch over uit zeg. Dubbel. Want ik ben ook van mnening dat Beyumnieuws er toe doet. Wat een verschrikkelijke laatste slijmkrant van de ...Getverderrie wat een eigen politiek straalt daar in door.

Anoniem zei

Een mooi boek idd. Wel vraag ik me af of alle hoofdstukken wel leesbaar zijn voor leerlingen van basisscholen, zoals was beloofd.

Anoniem zei

Ik wil en ga de BOB niet verdedigen, dat moeten ze zelf maar al of niet doen, maar hier gaat je aversie tegen die klup met jou aan de haal.
Ik zie toch echt in het boek dat de BOB sponsor is en dat een aantal door jou verguisde Bobbesr aan het boek hebben bijgedragen. Verder kan ik me herinneren dat ik toch wel een keer of 6 in de Beijumkrant een voorpublicatie heb gelezen van Jaap van Leeuwen. Lijkt me niet dat je dan nog kan beweren dat ze meeliften op het succes.

Kees Huizenga zei

Ik herhaal mijn reactie van 26 mei 2012 op Beijumnieuws:

Over het windvaangedrag van de BOB

http://beijumnieuws.blogspot.com/2012/05/het-beijumer-boek-video-deel-3.html

Uit bovengenoemde link citeer ik uit het verslag van de BOB-bestuursvergadering van 25 mei 2010, punt 6.1. sub a (over de NLA-wijkteam Beijum-vergadering van 20 mei 2010):

“- €48.000,- boek + site historie Beijum, waarvan 1/3e deel over laatste 30 jaar Beijum zal gaan. Er komt een begeleidingsgroep met o.a. Menno Fritsma en Theo Smit; alle leden wijkteam enthousiast, wij niet. Aangenomen.” Einde citaat.

Dat is duidelijke negatieve taal. Waarom de BOB-vertegenwoordigers “niet enthousiast” waren, wordt helaas niet vermeld. Dikke BOB-mist dus! Alleen de BOB-vertegenwoordigers in het NLA-wijkteam hadden deze eenzame mening. Irma Zijlstra en Leo van Gent van de SDC Noorddijk, Ruud van Erp van de Vensterscholen in Noorddijk, Francis Nijdam van STIEL en anderen waren hiervan getuigen.
In het secretarieel jaarverslag van de BOB over het jaar 2010 werd hierover uiteraard niets vermeld. De Beijumers (gegeven de openbaarheid van dit jaarverslag), de leden van de BOB en de aanwezige leden tijdens de Jaarvergadering 2010 (d.d. 15 maart 2011) werden wederom als onmondig aangezien. Waarvan melding.

Wat staat er in de Beijumkrant van mei 2012, pagina 14, derde kolom? Dit positief getoonzet citaat:

“Met recht is te zeggen dat dit boek niet alleen een koopje is, maar ook een must voor Beijumers, voor ex-Beijumers, voor Beijumers in spé, maar ook voor iedereen die verder Beijum een warm hart toedraagt, geïnteresseerd is in Beijum en al die mensen die daar wonen.” Einde citaat.

Dit is gans andere taal dan de woorden van mei 2010. Wat is de reden van deze grote koersverandering, beste BOBbers? Droeg de BOB in 2010 geen “warm hart” voor de wijk Beijum? Hoe valt dit te rijmen met de statutaire doelstelling van de BOB? Speelden er persoonlijke factoren een rol? Is thans sprake van opportunistisch windvaangedrag (kijken hoe de wind draait)? Nu drs. Jaap van Leeuwen met zijn Historische Werkgroep Beijum een grootse daad heeft verricht.

26 mei 2012, 16:15 uur" Einde citaat.

Tot slot nog een logische sluitredenering:

1. Het boek over Beijum verbindt de Beijumers met elkaar.

2. Het bestuur van de BOB was in mei 2010 tegen de NLA-subsidie voor het Beijumboek.

3. Conclusie: de BOB was in mei 2010 niet wijkverbindend en niet wijkopbouwend bezig.

Ik stel met tevredenheid vast dat de BOB in mei 2012 van windkoers is veranderd. Dat is een goede zaak, waarvoor mijn dank. De draai kwam helaas wel te laat! De club heeft smadelijk gedwaald...

Anoniem zei

Sommige mensen aanvaarden een genomen besluit door een meerderheid. Dat gebeurt heel vaak in het leven als het goed is bij ieder mens. Eerst zie je nadelen en dan denk je als het zich ontwikkelt leuk.

Anoniem zei

sorry seems to be the hardest word gewoon je stomme fout toegeven en weer verder gaan maar dat kunnen ze ws niet

Anoniem zei

Voorpublicaties in Beyumkrant kwamen door inzendingen van JvLeeuwen. Welke Bobbers heben aan dat boek meegewerkt? Sponsoren? Net als alle middenstanders die naambekendheid willen en gelezen willen worden. Niet meer en niet minder

Kees Huizenga zei

Inderdaad, anoniem: de BOB had haar oprechte excuses kunnen aanbieden voor haar opmerkelijk NLA-gedrag inzake de publicatie van het Beijumboek + historische website.
Zeer interessant is dat bestuursleden van de BOB nu aan de tand worden gevoeld over hun houding van 2010 inzake het Beijumboek. De bastionclub weet zich evenwel niet te weren.

Wat doet de BOB digitaal? De club is boos op de boodschapper. Dat is heel gemakkelijk, nietwaar? Op ondergetekende.

Zie deze introverte tweet van JV van de BOB d.d. 24 juli 2012:

“Tja, je kan niet enthousiast zijn en toch loyaal meewerken. Niet iedereen begrijpt dat in #beijum en blijft maar OH-en en doorkezen ...”

De tergende vraag blijft: waarom was de BOB in mei 2010 tegen de publicatie van het Beijumboek + de historische website? Wat staat hierover in de verslagen van de bestuursvergaderingen van de BOB in het jaar 2010? Niets?

Wat vinden de erg actieve BOB-leden Menno Fritsma en Theo Smit hiervan? In 2010 waren deze twee heren lid van het NLA-wijkteam Beijum. Theo Smit is nog steeds lid van dit NLA-wijkteam. Beide heren waren tevens lid van de Historische Werkgroep Beijum.